СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.04.2019  № 657/947


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2019 р.
за № 497/33468

Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Відповідно до статей 10, 17 Закону України «Про Службу безпеки України», Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 1997 року № 146, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України, Міністерства охорони здоров’я України від 23 вересня 2002 року № 224/350 «Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2002 року за № 821/7109.

3. Управлінню правового забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Ілика Р.Р. і Першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України Демчину П.В.

5. Цей наказ набирає чинності після його офіційного опублікування.

Голова
Служби безпеки України


В. Грицак

В.о. Міністра
охорони здоров’я України


У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Голови Державної служби України
з лікарських засобів та контролю за наркотиками

В. ЦілинаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби безпеки України,
Міністерства охорони
здоров’я України
22 квітня 2019 року № 657/947


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2019 р.
за № 497/33468

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Ця Інструкція визначає порядок узгодження Держлікслужби зі Службою безпеки України (далі - СБУ) видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - дозволи), включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 (далі - Перелік).

2. Узгодження видачі дозволів із СБУ здійснюється відповідно до вимог пункту 2 Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 1997 року № 146 (далі - Порядок видачі дозволів).

3. У разі звернення підприємств, установ та організацій (далі - підприємства) для отримання дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Держлікслужба після розгляду поданих документів, передбачених пунктами 11-14, 16 Порядку видачі дозволів, у семиденний строк з моменту їх отримання надсилає документи на узгодження до СБУ.

4. Надіслані Держлікслужбою документи розглядає Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (далі - ГУ «К»).

5. ГУ «К» вивчає та перевіряє відомості, що містяться у надісланих документах, за банками даних СБУ і у десятиденний строк з моменту їх отримання надсилає документи Держлікслужбі разом з відповідно оформленим узгодженням.

6. У погодженні зазначаються:

дата видачі погодження;

номер, дата контракту, на підставі якого здійснюється операція;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які ввозяться на територію Україну або вивозяться з території України.

7. У погодженні ГУ «К» відмовляється, якщо за результатами вивчення документів, зазначених у пункті 3 цієї Інструкції, встановлено, що:

подані документи оформлені з порушенням вимог пунктів 11-14, 16 Порядку видачі дозволів;

у документах, поданих заявником, вказано недостовірні дані та виявлені порушення законодавства про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

8. У разі відмови в узгодженні ГУ «К» у десятиденний строк надсилає до Держлікслужби мотивоване повідомлення.

Перший заступник Голови
Служби безпеки України -
начальник
Головного управління
по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю
Служби безпеки УкраїниП. Демчина

Заступник Міністра
охорони здоров’я України


Р. Ілик


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 22.04.2019 № 657/947 Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Завантажити НАКАЗ від 22.04.2019 № 657/947 "Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"

Завантажити НАКАЗ від 22.04.2019 № 657/947 "Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!