КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 березня 2020 р. № 229
Київ

Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 154) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 214, зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2020 р. № 229

ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109

1. Доповнити додаток такою позицією:

“Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, крім біоетанолу, напоїв, одержаних шляхом перегонки, денатурованих, будь-якої концентрації, та інших подібних товарів

2207

0 л”.

2. Примітки до додатка доповнити пунктом 3 такого змісту:

3. Ліцензування експорту товарів за кодом згідно з УКТЗЕД 2207 запроваджується до 1 червня 2020 року.

Під час запровадження ліцензування експорту зазначених товарів необхідно керуватися найменуванням товару та кодом згідно з УКТЗЕД.”.


Публікації документа

Скачать ПОСТАНОВА від 23 березня 2020 р. № 229 Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109

Завантажити ПОСТАНОВА від 23 березня 2020 р. № 229 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109"


Завантажити ПОСТАНОВА від 23 березня 2020 р. № 229 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!