МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2019  № 453


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2019 р.
за № 665/33636

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року № 1005 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 5/31457, та з метою впорядкування надання платних послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області», що додаються.

2. Управлінню охорони здоров’я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Коробка В.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
06 червня 2019 року № 453


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2019 р.
за № 665/33636

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»

№ з/п

Назва послуги

Тариф за одну послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

1

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (первинне звернення)

49,00

2

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (первинне звернення)

51,00

3

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (первинне звернення)

49,00

4

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом першої категорії (первинне звернення)

47,00

5

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (первинне звернення)

49,00

6

Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої категорії (первинне звернення)

49,00

7

Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої категорії (повторне звернення)

27,00

8

Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом вищої категорії (первинне звернення)

51,00

9

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії (первинне звернення)

49,00

10

Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (первинне звернення)

49,00

11

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії (первинне звернення)

51,00

12

Консультативний прийом лікарем-ендокринологом вищої категорії (первинне звернення)

49,00

13

Консультативний прийом прийом лікарем-ендокринологом вищої категорії (повторне звернення)

27,00

14

Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом вищої категорії (первинне звернення)

49,00

15

Консультативний прийом лікарем-урологом вищої категорії (для чоловіків) (первинне звернення)

49,00

16

Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії (первинне звернення)

49,00

17

Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії (повторне звернення)

27,00

18

Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультації, догляд)

106,00

19

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-терапевтом

27,00

20

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-хірургом

28,00

21

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-невропатологом

27,00

22

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-отоларингологом

26,00

23

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний оглядлікарем-офтальмологом

27,00

24

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом

40,00

25

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-стоматологом

27,00

26

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-дерматовенерологом

28,00

27

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-урологом (для чоловіків)

27,00

28

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-інфекціоністом

27,00

29

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-психіатром

30,00

30

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-ортопедом-травматологом

30,00

31

Проведення медичної, у тому числі військово-лікарської, експертизи та оформленння її результатів

218,00

32

Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо) та оформлення результатів

24,00

33

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) та оформлення результатів

24,00

34

Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці тощо)

30,00

35

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом )

19,00

36

Визначення гемоглобіну на автоматичному гематологічному аналізаторі

19,00

37

Аналіз крові на визначення рівня глікованого гемоглобіну

49,00

38

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва

18,00

39

Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові

30,00

40

Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові для гематологічних хворих

30,00

41

Визначення ШОЕ

18,00

42

Підрахунок тромбоцитів в фарбованих мазках за Фоніо

36,00

43

Підрахунок еритроцитів у камері Горяєва

27,00

44

Визначення часу кровотечі за Сухаревим

27,00

45

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю у венозній крові

31,00

46

Визначення часу кровотечі за Дуке

18,00

47

Визначення загального білірубіну

31,00

48

Визначення калію в сироватці та плазмі крові

35,00

49

Визначення кальцію в сироватці крові

32,00

50

Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе

19,00

51

Визначення бета-ліпопротеідів в сироватці крові

20,00

52

Визначення магнію в сироватці крові

32,00

53

Визначення карбаміду (сечовини) за допомогою набору реактивів «Лахема», «Реагент» тощо

34,00

54

Визначення сечової кислоти на біохімічному аналізаторі

30,00

55

Визначення натрію в сироватці крові та плазмі на аналізаторі

39,00

56

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

37,00

57

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові

28,00

58

Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові

27,00

59

Визначення глюкози в капілярній крові

22,00

60

Визначення активності загальної ЛДГ (лактатдегідрогенази) на біохімічному аналізаторі

39,00

61

Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові

30,00

62

Тимолова проба

19,00

63

Визначення гематокриту

31,00

64

Тромботест

73,00

65

Визначення групи крові за системою АВО в капілярній крові

17,00

66

Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові

17,00

67

Визначення резус-фактора у венозній крові

19,00

68

Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації

69,00

69

Визначення антитіл-гемолізинів

25,00

70

Визначення поверхневого антигену вірусного гепатиту С (експрес-метод)

83,00

71

Визначення мультіінфекції (сифілісу/гепатитy B HBs Ag/гепатиту С) (експрес-тест)

84,00

72

Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі

46,00

73

Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторі

43,00

74

Реакція на ревматоїдний фактор

29,00

75

Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові

39,00

76

Визначення активності креатинфосфокінази (КФК)

55,00

77

Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

42,00

78

Аналіз крові на амілазу

24,00

79

Визначення рівня простатоспецифічного антигену (ПСА) загального

100,00

80

Загальний аналіз сечі та оформлення результатів

93,00

81

Виявлення кетонових тіл (експрес-тест)

18,00

82

Визначення амілази (діастази) в сечі

24,00

83

Визначення жовчних пигментів в сечі за допомогою проби Розіна

18,00

84

Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH)

20,00

85

Визначення цукру в сечі (якісна проба)

13,00

86

Визначення цукру в сечі (кількісне)

29,00

87

Виявлення глюкози в сечі (експрес-тест)

42,00

88

Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо)

28,00

89

Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою

29,00

90

Дослідження сечі за Зимницьким

28,00

91

Визначення білка в сечі із сульфосаліциловою кислотою

27,00

92

Визначення білка в сечі (якісна проба)

18,00

93

Визначення білка в сечі (кількісне)

17,00

94

Відбір біоматеріалу для визначення особливостей мокротиння

28,00

95

Дослідження на мікобактерії туберкульозу

34,00

96

Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо у фарбованих препаратах (1 мазок)

39,00

97

Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо у фарбованих препаратах (З мазки) на двох предметних скельцях

28,00

98

Дослідження біоматеріалу на сперматозоїди та їх рухомість

28,00

99

Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки

35,00

100

Дослідження відбитків слизової бронхів, виділення, одержаного при ректоскопії, гінекологічного матеріалу на елементи злоякісних новоутворень

51,00

101

Виявлення яєць гельмінтів (метод нативного мазка) та оформлення результатів

22,00

102

Дослідження фекалій на найпростіші та оформлення резултатів

29,00

103

Дослідження фекалій на гострючки (ентеробіоз) у трьох препаратах та оформлення результатів

29,00

104

Хімічне дослідження фекалій та оформлення результатів

27,00

105

Копрограма та оформлення результатів

42,00

106

Визначення лікарських та наркотичних речовин у біологічних рідинах

132,00

107

Швидкий тест на визначення маркерів гострого інфаркту міокарда (Тропонін I)

87,00

108

Рентгенографічне дослідження органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції та оформлення результатів

83,00

109

Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції з цифровою обробкою зображення та оформлення результатів

82,00

110

Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції та оформлення результатів

89,00

111

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) та оформлення результатів

90,00

112

Рентгенограма шлунково-кишкового тракту (в різних проекціях) та оформлення результатів

109,00

113

Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу та шлунка за традиційною методикою та оформлення результатів

191,00

114

Рентгенографія ключиці в одній проекції та оформлення результатів

72,00

115

Рентгенографія грудної клітини в одній проекції та оформлення результатів

69,00

116

Рентгенографія ребер та оформлення результатів

83,00

117

Рентгенографія лопатки та оформлення результатів

69,00

118

Рентгенографія черепа в одній проекції та оформлення результатів

107,00

119

Рентгенографія придаткових пазух носа та оформлення результатів

70,00

120

Рентгенографія нижньої щелепи та оформлення результатів

90,00

121

Рентгенографія кісток носа та оформлення результатів

70,00

122

Рентгенографія зубів та оформлення результатів

61,00

123

Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції та оформлення результатів

103,00

124

Рентгенографія кісток тазу в одній проекції та оформлення результатів

83,00

125

Рентгенографія поперекового відділу хребта в одній проекції та оформлення результатів

103,00

126

Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції та оформлення результатів

99,00

127

Рентгенографія стегна в одній проекції

103,00

128

Рентгенографія гомілки в одній проекції та оформлення результатів

103,00

129

Рентгенографія плеча в одній проекції та оформлення результатів

97,00

130

Рентгенографія передпліччя в одній проекції та оформлення результатів

89,00

131

Рентгенографія кисті в одній проекції та оформлення результатів

93,00

132

Рентгенографія стопи в одній проекції та оформлення результатів

90,00

133

Рентгенографія плечового суглоба та оформлення результатів

72,00

134

Рентгенографія ліктьового суглоба та оформлення результатів

86,00

135

Рентгенографія променезап’ясткового суглоба та оформлення результатів

94,00

136

Рентгенографія колінного суглоба та оформлення результатів

103,00

137

Рентгенографія гомілкостопного суглоба та оформлення результатів

99,00

138

Рентгенографія кульшового суглоба та оформлення результатів

83,00

139

Рентгенографія оглядова нирок та оформлення результатів

103,00

140

Рентгеноендоскопічне досліження просте та оформлення результатів

29,00

141

ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті та оформлення результатів

44,00

142

Додаткові ЕКГ (3 відведення) та оформлення результатів

14,00

143

ЕКГ-дослідження удома та оформлення результатів

68,00

144

ЕКГ у палаті та оформлення результатів

45,00

145

ЕКГ-дослідження за медикаментозних навантажень (первинне) та оформлення результатів

42,00

146

ЕКГ-дослідження за медикаментозних навантажень (додаткова реєстрація) — кожен етап та оформлення результатів

42,00

147

ЕКГ-дослідження з дозованим фізичним навантаженням (з замірюванням артеріального тиску) та оформлення результатів

41,00

148

Велоергометрія (кожен етап) та оформлення результатів

125,00

149

Спірометрія та оформлення результатів

32,00

150

Спірографія з функціональними пробами та визначенням легеневих об’ємів та функціональними пробами з обробкою отриманих показників вручну та оформлення результатів

76,00

151

Динамічна спірографія після медикаментозної проби та оформлення результатів

121,00

152

Реоенцефалографія чотирьох відведень (2 ділянки) у спокої з розшифруванням вручну та оформлення результатів

58,00

153

Реоенцефалографія після функціональних та медикаментозних навантажувальних проб одного відведення (2 ділянки) (доповнення до основного дослідження) та оформлення результатів

44,00

154

Реовазографія одного сегмента на двох кінцівках у спокої та оформлення результатів

75,00

155

Реовазографія одного сегмента на двох кінцівках після функціональної або медикаментозних проб та оформлення результатів

29,00

156

Реовазографія чотирьох сегментів на двох кінцівках з комп’ютерним аналізом у спокої та оформлення результатів

76,00

157

Ехокардіографія (М-вимір) з розрахунком параметрів серця та оформлення результатів

68,00

158

Ехокардіографія (В-вимір) - стандартна методика обстеження та оформлення результатів

64,00

159

Ехокардіографія з доплерівським аналізом та оформлення результатів

130,00

160

Термографія молочної залози та оформлення результатів

31,00

161

Консультативний прийом лікаря-функціоналіста для визначення об’єму обстеження та узагальнення виявлених порушень функціонального стану здоров’я

49,00

162

Фіброгастродуоденоскопія діагностична та оформлення результатів

113,00

163

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка та оформлення результатів

305,00

164

Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки та оформлення результатів

183,00

165

Дослідження ультразвукове печінки та оформлення результатів

61,00

166

Дослідження ультразвукове: жовчний міхур + жовчні протоки та оформлення результатів

122,00

167

Дослідження ультразвукове підшлункової залози та оформлення результатів

61,00

168

Дослідження ультразвукове: селезінка + судини портальної системи та оформлення результатів

122,00

169

Дослідження слуху методом тональної аудіометрії та оформлення результатів

47,00

170

Взяття мазків із носа і зіва та оформлення результатів

36,00

171

Медична допомога з видалення сіркових пробок промиванням

37,00

172

Медична допомога з обробки слизової оболонки носоглотки лікарськими засобами

26,00

173

Масаж вушний пневматичний (без перевірки слуху шепітною мовою) (медична допомога)

27,00

174

Продування вух по Політцеру або через катетер (медична допомога)

34,00

175

Промивання лакун піднебінних мигдаликів (медична допомога)

55,00

176

Туалет вуха (медична допомога)

32,00

177

Туалет носової порожнини (медична допомога)

22,00

178

Знеболювання провідникове в терапевтичній стоматології

21,00

179

Знеболювання інфільтраційне в терапевтичній стоматології

19,00

180

Знеболювання аплікаційне в терапевтичній стоматології

16,00

181

Визначення травматичної оклюзії (стоматологічна допомога)

40,00

182

Закриття фісур одного зуба герметиками (стоматологічна допомога)

27,00

183

Лікування одного зуба у разі поверхневого і середнього карієсу (без накладання пломби) (стоматологічна допомога)

41,00

184

Лікування одного зуба у разі глибокого карієсу (без накладання пломби) (стоматологічна допомога)

47,00

185

Накладення девіталізуючої пасти та пов’язки (стоматологічна допомога)

62,00

186

Екстирпація пульпи з одного кореня зуба (стоматологічна допомога)

50,00

187

Пломбування одного каналу кореня зуба цементом або пастою, що полімеризується (стоматологічна допомога)

64,00

188

Лікування гострих форм стоматиту (стоматологічна допомога)

43,00

189

Кюретаж пародонтальних кишень двох зубів (стоматологічна допомога)

29,00

190

Відбілювання одного зуба (внутрішньоканальне) (стоматологічна допомога)

43,00

191

Лікування періодонтиту однокореневого зуба методом депофорезу (стоматологічна допомога)

47,00

192

Лікування періодонтиту багатокореневого зуба методом депофорезу (стоматологічна допомога)

53,00

193

Лікування парадонтиту методом депофорезу (стоматологічна допомога)

60,00

194

Зняття зубного каменю (одна щелепа) (стоматологічна допомога)

121,00

195

Видалення зуба просте (стоматологічна допомога)

32,00

196

Видалення зуба складне (стоматологічна допомога)

40,00

197

Розкриття абсцесу, дренаж (стоматологічна допомога)

39,00

198

Лікування альвеоліта кюретажем ямки (стоматологічна допомога)

38,00

199

Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту (стоматологічна допомога)

39,00

200

Цистектомія з резекцією верхівки кореня (стоматологічна допомога)

102,00

201

Одиночна пластмасова коронка (протезування зубне)

194,00

202

Одиночна металокерамічна коронка (протезування зубне)

800,00

203

Одиночна лита металева коронка (протизування зубне)

442,00

204

Одиночна металопластмасова (фотополімерна) коронка (протезування зубне)

510,00

205

Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі (протезування зубне)

800,00

206

Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі (протезування зубне)

753,00

207

Металопластмасовий зуб (або композитний) у мостоподібному протезі (протезування зубне)

368,00

208

Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з фарфоровими зубами (протезування зубне)

722,00

209

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами (протезування зубне)

573,00

210

Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси (протезування зубне)

234,00

211

Куксова штифтова вкладка (протезування зубне)

155,00

212

Стоматологічна допомога при переломі базису (протезування зубне)

92,00

213

Стоматологічна допомога при подвійному переломі в одному базисі (протезування зубне)

113,00

214

Кріплення одного зуба (протезування зубне)

165,00

215

Кріплення двох зубів (протезування зубне)

173,00

216

Кріплення трьох зубів (протезування зубне)

180,00

217

Кріплення одного кламера (протезування зубне)

176,00

218

Кріплення двох кламерів (протезування зубне)

187,00

219

Кріплення одного зуба і одного кламера (протезування зубне)

209,00

220

Кріплення одного зуба і виправлення перелому базису (протезування зубне)

199,00

221

Кріплення двох зубів і виправлення перелому базису (протезування зубне)

167,00

222

Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) (протезування зубне)

352,00

223

Консультаційний прийом лікарем-стоматологом без додаткового лабораторного дослідження

39,00

224

Вибіркове пришліфування зубів (як самостійний вид стоматологічної допомоги)

163,00

225

Відновлення пластмасової облицьовки (протезування зубне)

56,00

226

Корекція знімного протезу (як самостійний вид стоматологічної допомоги) (протезування зубне)

56,00

227

Повний протез з пластмасовими зубами з ускладненою постановкою зубів в анатомічному артикуляторі (протезування зубне)

657,00

228

Виготовлення зуба в частковому протезі з пластмасовими зубами (протезування зубне)

17,00

229

Виготлвлення зуба в частковому протезі з фарфоровими зубами (протезування зубне)

34,00

230

Виготовлення литої базисної пластинки із хромкобальтового сплаву на вогнетривкій моделі (протезування зубне)

354,00

231

Ізолювання торуса (виготовлення, кріплення та видалення ізоляції для торуса) (протезування зубне)

15,00

232

Вигинання, установка в базис стальної арматури та моделювання базису армованого протезу (протезування зубне)

63,00

233

Виготовлення пластмасової капи (протезування зубне)

200,00

234

Виготовлення і установка гнутого кламера із сталі (протезування зубне)

18,00

235

Виготовлення дуги верхньої із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

541,00

236

Виготовлення дуги нижньої із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні) (протезування зубне)

504,00

237

Виготловлення кламера опорно-утримувального із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні) (протезування зубне)

96,00

238

Виготовлення кламера Роуча (Т-подібний) із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні) (протезування зубне)

151,00

239

Виготовлення кламера багатоланкового із хромокобальтового сплаву (одна ланка) (протезування зубне)

34,00

240

Виготовлення лапки опорної (додаткової) із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

25,00

241

Виготовлення зуба литого із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні) (протезування зубне)

220,00

242

Виготовлення захисту із хромокобальтового сплаву з пластмасовою фасеткою (протезування зубне)

250,00

243

Виготовлення петлі із хромокобальтового сплаву для кріплення з пластмасою (протезування зубне)

48,00

244

Виготовлення сідла (сітки) із хромокобальтового сплаву для кріплення базису (протезування зубне)

52,00

245

Відгалуження із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні) (протезування зубне)

114,00

246

Виготовлення обмеження базису (протезування зубне)

207,00

247

Виготовлення дуги верхньої передньої (додаткової) із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

882,00

248

Виготовлення дуги верхньої задньої із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

875,00

249

Виготовлення дуги нижньої із хромокобальтового сплаву (складні бюгельні) (протезування зубне)

887,00

250

Виготовлення пластинки піднебінної із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

431,00

251

Виготовлення пластинки язикової із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

430,00

252

Виготовлення ламеру опорно-утримувального із хромокобальтового сплаву (складні бюгельні) (протезування зубне)

131,00

253

Виготовлення кламеру Роуча (Т-подібний) із хромокобальтового сплаву (складні бюгельні) (протезування зубне)

161,00

254

Виготовлення кламеру одноплечового (типу Нея) із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

159,00

255

Виготовлення кламеру подвійного із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

196,00

256

Виготовлення кламеру кільцевого із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

180,00

257

Виготовлення однієї ланки багатоланкового кламера із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

60,00

258

Накладка оклюзійна із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

46,00

259

Виготовлення лапки шинувальної (зачіпної) із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

48,00

260

Відгалуження із хромокобальтового сплаву (складні бюгельні) (протезування зубне)

52,00

261

З’єднання із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

28,00

262

Виготовлення зуба литого із хромокобальтового сплаву (складні бюгельні) (протезування зубне)

222,00

263

Виготовлення захисту з пластмасовою фасеткою із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

234,00

264

Виготовлення захисту з фарфоровим зубом із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

397,00

265

Виготовлення сідла (сітки) для кріплення з пластмасою із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

32,00

266

Встановлення обмеження базису із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

77,00

267

Виготовлення протеза (коронка пластмасова і зуб) (протезування зубне)

134,00

268

Виготовлення литої оклюзійної накладки із сталі (протезування зубне)

85,00

269

Виготовлення штифтового зуба із пластмаси (протезування зубне)

244,00

270

Цементування коронки із сталі (протезування зубне)

47,00

271

Виготовлення литого зуба із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

199,00

272

Виготовлення литого зуба із хромокобальтового сплаву з пластмасовою фасеткою (протезування зубне)

341,00

273

Виготовлення литої напівкоронки із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

338,00

274

Виготовлення фарфорового зуба (протезування зубне)

978,00

275

Виготовлення кламеру гнутого (протезування зубне)

30,00

276

Виготовлення кламеру литого (протезування зубне)

76,00

277

Виготовлення протезу бюгельного простої конструкції (на гіпсовій моделі) (протезування зубне)

65,00

278

Виготовлення протезу бюгельного складної конструкції (на вогнетривкій моделі) (протезування зубне)

118,00

279

Виготовлення штифтового зуба стальний (протезування зубне)

192,00

280

Виготовлення штифтового зуба стальний з пластмасовою облицьовкою (протезування зубне)

227,00

281

Виготовлення литої коронки із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

442,00

282

Виготовлення литої коронки із хромокобальтового сплаву з пластмасовою облицьовкою (протезування зубне)

441,00

283

Виготовлення литого зуба із хромокобальтового сплаву (БКП) (протезування зубне)

199,00

284

Виготовлення литого зуба із хромокобальтового сплаву з пластмасовою фасеткою (БКП) (протезування зубне)

411,00

285

Виготовлення литої напівкоронки із хромокобальтового сплаву (БКП) (протезування зубне)

338,00

286

Виготовлення литої вкладки із хромокобальтового сплаву (протезування зубне)

161,00

287

Спайка стальних коронок (протезування зубне)

28,00

288

Первинне обстеження хворого (в стоматологічній ортопедії)

48,00

289

Пальпаторне обстеження ротової порожнини (в стоматологічній ортопедії)

30,00

290

Визначення ступеня атрофії альвеолярного відростка (в стоматологічній ортопедії)

30,00

291

Визначення ступеня рухомості зубів (в стоматологічній ортопедії)

23,00

292

Оклюзіографія (в стоматологічній ортопедії)

23,00

293

Визначення висоти нижньої частини обличчя (в стоматологічній ортопедії)

37,00

294

Аналіз прицільної рентгенограми (в стоматологічній ортопедії)

23,00

295

Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми (в стоматологічній ортопедії)

37,00

296

Аналіз моделей (в стоматологічній ортопедії)

37,00

297

Виготовлення індивідуальних діагностичних моделей щелеп

150,00

298

Гальванометрія (в стоматологічній ортопедії)

37,00

299

Вибіркове пришліфування горбиків зубів (в стоматологічній ортопедії)

84,00

300

Припасування та фіксація куксової вкладки із штифтом (протезування зубне)

84,00

301

Припасування та фіксація штифтового зуба за Річмондом (протезування зубне)

84,00

302

Припасування та фіксація простого штифтового зуба (протезування зубне)

84,00

303

Припасування та фіксація коронки з облицюванням (протезування зубне)

84,00

304

Припасування та фіксація пластмасової коронки (протезування зубне)

57,00

305

Припасування та фіксація фарфорової коронки (протезування зубне)

84,00

306

Припасування та фіксація суцільнолитої коронки (протезування зубне)

84,00

307

Припасування та фіксація металокерамічної коронки (протезування зубне)

84,00

308

Припасування та фіксація металопластмасової коронки (протезування зубне)

84,00

309

Припасування та фіксація напівкоронки або тричетвертної коронки (протезування зубне)

84,00

310

Припасування та фіксація коронки кожної наступної коронки (протезування зубне)

57,00

311

Припасування та фіксація суцільнолитих конструкцій протезів при наявності імплантату (протезування зубне)

84,00

312

Припасування та фіксація ортопедичної капи (протезування зубне)

84,00

313

Припасування та фіксація суцільнолитого пластмасового або металокерамічного протеза з уступом (протезування зубне)

84,00

314

Припасування та фіксація паяного мостоподібного протеза (протезування зубне)

84,00

315

Накладення капових назубних шин або зв’язування дротом (в стоматологічній ортопедії)

123,00

316

Припасування каркаса бюгельного протеза з двома та більше опорно-утримуючими кламерами (протезування зубне)

84,00

317

Припасування каркаса бюгельного шинуючого протеза (протезування зубне)

84,00

318

Припасування та накладення знімного протеза (протезування зубне)

84,00

319

Припасування та накладення бюгельного протеза з опорно-утримуючими кламерами (протезування зубне)

84,00

320

Припасування та накладення системи Румпеля та знімного протеза (протезування зубне)

84,00

321

Препарування зуба під пластмасову коронку (протезування зубне)

67,00

322

Препарування зуба під фарфорову коронку (протезування зубне)

67,00

323

Препарування зуба під суцільнолиту коронку (протезування зубне)

67,00

324

Препарування зуба під металокерамічну коронку (протезування зубне)

67,00

325

Препарування зуба під куксову вкладку із штифтом (протезування зубне)

94,00

326

Препарування зуба під штифтовий зуб за Річмондом (протезування зубне)

94,00

327

Препарування зуба під простий штифтовий зуб (протезування зубне)

94,00

328

Препарування зуба під напівкоронку або тричетвертну коронку (протезування зубне)

67,00

329

Препарування зуба під опорно-утримуючий кламер (протезування зубне)

67,00

330

Зняття 2-х відбитків альгінатними масами (протезування зубне)

54,00

331

Зняття відбитка масою типу Стомальгін (протезування зубне)

49,00

332

Зняття відбитка масою типу Упін (протезування зубне)

49,00

333

Зняття подвійного відбитка масою типу Спідекс (протезування зубне)

91,00

334

Зняття подвійного відбитка масою типу Стомафлекс (протезування зубне)

46,00

335

Відливання моделей гіпсом (протезування зубне)

94,00

336

Моделювання вкладки в ротовій порожнині (протезування зубне)

74,00

337

Моделювання куксової вкладки (протезування зубне)

74,00

338

Зняття суцільнолитої коронки (протезування зубне)

90,00

339

Зняття штампованої коронки (протезування зубне)

59,00

340

Зняття пластмасової коронки (протезування зубне)

77,00

341

Зняття фарфорової коронки (протезування зубне)

90,00

342

Зняття металопластмасової коронки (протезування зубне)

90,00

343

Зняття металокерамічної коронки (протезування зубне)

90,00

344

Зняття куксової вкладки із штифтом (протезування зубне)

104,00

345

Зняття штифтового зуба за Річмондом (протезування зубне)

77,00

346

Зняття простого штифтового зуба (протезування зубне)

90,00

347

Зняття напівкоронки або тричетвертної коронки (протезування зубне)

77,00

348

Визначення центральної оклюзії в ортопедії (протезування зубне)

80,00

349

Припасування каркаса суцільнолитого металопластмасового або металокерамічного протеза з уступом (протезування зубне)

100,00

350

Підготовка гіпсової моделі для виготовлення безпосереднього протеза (протезування зубне)

94,00

351

Припасування каркаса бюгельного протеза з двома і більше опорноутримуючими кламерами (протезування зубне)

80,00

352

Перевірка конструкції протеза при частковій відсутності зубів (протезування зубне)

67,00

353

Перевірка конструкції протеза при повній відсутності зубів (протезування зубне)

67,00

354

Перебазування знімного часткового протеза (протезування зубне)

167,00

355

Перебазування повного знімного протеза (протезування зубне)

167,00

356

Припасування твердої ложки на верхню щелепу (протезування зубне)

94,00

357

Припасування твердої ложки на нижню щелепу (протезування зубне)

94,00

358

Ремонт знімного протеза (протезування зубне)

96,00

359

Корекція знімного протеза (протезування зубне)

72,00

360

Припасування індивідуальної ложки і зняття двох відбитків (протезування зубне)

104,00

361

Зняття відбитка при наявності імплантату (протезування зубне)

130,00

362

Шинування чотирьох зубів лігатурою, швидкотвердіючою пластмасою або хімічним композитом (в стоматологічній ортопедії)

127,00

363

Шинування чотирьох зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом (в стоматологічній ортопедії)

127,00

364

Накладення шини для тимчасового шинування (протезування зубне)

127,00

365

Припасування та накладення знімного протеза при частковій втраті зубів (протезування зубне)

110,00

366

Припасування та накладення знімного протеза при повній відсутності зубів (протезування зубне)

90,00

367

Припасування та накладення повного знімного пластинчатого протеза (протезування зубне)

90,00

368

Припасування та накладення повного знімного пластинчатого протеза з металевим базисом (протезування зубне)

90,00

369

Припасування та накладення повного знімного пластинчатого протеза з м’якою прокладкою (протезування зубне)

90,00

370

Припасування та накладення повного знімного пластинчатого протеза із безкольорової пластмаси (протезування зубне)

90,00

371

Припасування та накладення безпосереднього протеза (протезування зубне)

90,00

372

Припасування та накладення протеза знімної конструкції при наявності імплантату (протезування зубне)

169,00

373

Припасування та накладення системи Румпеля і бюгельного протеза (протезування зубне)

110,00

374

Нормалізація оклюзійних співвідношень (протезування зубне)

90,00

375

Виготовлення знімної капи (протезування зубне)

84,00

376

Виготовлення незнімної капи (протезування зубне)

209,00

377

Накладення або заміна лігатури (протезування зубне)

110,00

378

Виготовлення індивідуальних ложок (протезування зубне)

66,00

379

Голкорефлексотерапія (один сеанс) (лікування)

50,00

380

Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура)

22,00

381

Лікування електросном (одна процедура)

41,00

382

УВЧ-терапія (лікування) (одна процедура)

25,00

383

Ампліпульстерапія (лікування) (одна процедура)

26,00

384

Діадинамотерапія (лікування) (одна процедура)

28,00

385

Гальванізація (лікування) (одна процедура)

40,00

386

Мікрохвильова терапія (лікування) (одна процедура)

14,00

387

Високочастотна терапія (лікування) (одна процедура)

31,00

388

Магнітотерапія (лікування) (одна процедура)

14,00

389

Визначення біодози (проведення діагностики)

48,00

390

Загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення (лікування) (одна процедура)

15,00

391

Інфрачервоне опромінення (лікування) (одна процедура)

19,00

392

Лікування тубус-кварцем (лікування) (одна процедура)

26,00

393

Ультразвукова інгаляція (бронхолітична суміш) (лікування) (одна процедура)

22,00

394

Ультразвукова аерозольтерапія з медикаментами (лікування) (одна процедура)

22,00

395

Аплікація парафіново-озокеритова (велика) (лікування) (одна процедура)

38,00

396

Аплікація парафіново-озокеритова (середня) (лікування)

38,00

397

Аплікація парафіново-озокеритова (мала) (лікування) (одна процедура)

38,00

398

Коктейль кисневий (лікування) (одна процедура)

20,00

399

Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) (одна процедура)

29,00

400

Масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної ділянок, верхньої та нижньої щелепи) (одна процедура)

25,00

401

Масаж шиї (одна процедура)

21,00

402

Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра) (одна процедура)

31,00

403

Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (одна процедура)

34,00

404

Масаж верхньої кінцівки (одна процедура)

28,00

405

Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя того самого боку) (одна процедура)

23,00

406

Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) (одна процедура)

29,00

407

Масаж променево-зап’ясткового суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап’ясткового суглоба та передпліччя) (одна процедура)

21,00

408

Масаж кисті та передпліччя (одна процедура)

21,00

409

Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до I поперекового хребця) (одна процедура)

29,00

410

Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей - включно з попереково-крижовою ділянкою) (одна процедура)

44,00

411

Масаж м’язів передньої черевної порожнини (одна процедура)

23,00

412

Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) (одна процедура)

29,00

413

Сегментний масаж попереково-крижової ділянки (одна процедура)

29,00

414

Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) (одна процедура)

32,00

415

Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура)

34,00

416

Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта (одна процедура)

44,00

417

Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура)

39,00

418

Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) (одна процедура)

29,00

419

Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) (одна процедура)

34,00

420

Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієї самої сторони) (одна процедура)

23,00

421

Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) (одна процедура)

23,00

422

Масаж гомілковостопного суглоба (проксимального відділу ступні, ділянки та нижньої третини гомілки) (одна процедура)

23,00

423

Масаж ступні та гомілки (одна процедура)

22,00

424

Лікувальний масаж баночний комірцевої зони (одна процедура)

44,00

425

Масаж дитячий (до 10 років) (одна процедура)

44,00

426

Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії (первинне звернення)

54,00

427

Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії (повторне звернення)

30,00

428

Консультативний прийом лікарем-психологом першої кваліфікаційної категорії з експериментально-психологічним обстеженням та наданням рекомендацій

46,00

429

Розширене психологічне обстеження практичним психологом вищої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів обстеження

82,00

430

Розширене психологічне обстеження практичним психологом першої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів обстеження

80,00

431

Скринінг-діагностичне обстеження практичним психологом вищої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів обстеження

105,00

432

Скринінг-діагностичне обстеження практичним психологом першої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів обстеження

103,00

433

Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-психофізіологом) вищої кваліфікаційної категорії з оформленням результатів обстеження

99,00

434

Перебування в палаті стаціонару з поліпшеними умовами (1 доба)

270,00

435

Перебування в палаті стаціонару (1 доба)

235,00

436

Послуги з харчування (1 доба)

81,00

437

Транспортні послуги (перевезення вантажів)

450,00

438

Загальний аналіз крові скорочений з оформленням результатів

76,00

439

Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули з оформленням результатів

142,00

440

Проведення періодичного медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) абітурієнтам, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації (форма № 086/о) (для жінок)

386,00

441

Проведення періодичного медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) абітурієнтам, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації (форма № 086/о) (для чоловіків)

330,00

442

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки щодо проходження попереднього під час прийняття на роботу або періодичного медичного огляду (для жінок)

440,00

443

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки щодо проходження попереднього під час прийняття на роботу або періодичного медичного огляду (для чоловіків)

405,00

444

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (форма № 127/о)

375,00

445

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія транспортних засобів (для чоловіків)

433,00

446

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія транспортних засобів (для жінок)

468,00

Начальник Управління
охорони здоров’я
та реабілітації Міністерства
внутрішніх справ України
В.І. Коробка


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 06.06.2019 № 453 Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»

Завантажити Наказ МВС України від 06.06.2019 № 453 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»"


Завантажити Наказ МВС України від 06.06.2019 № 453 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!