Протокол, 
що стосується зміни Статті 56 Конвенції
про міжнародну цивільну авіацію
       Підписаний у Монреалі 6 жовтня 1989 року 
         ( Протокол ратифіковано Законом 
N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 )

   АСАМБЛЕЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, 
   ЗІБРАВШИСЬ на свою 27-у сесію у Монреалі 6 жовтня 1989 року, 
   ВІДЗНАЧИВШИ, що Договірні держави висловлюють спільне бажання 
збільшити число членів Аеронавігаційної комісії,
   ВВАЖАЮЧИ за доцільне збільшити число членів цього органу з 
п'ятнадцяти до дев'ятнадцяти чоловік, і
   ВВАЖАЮЧИ за  необхідне  змінити  з  вищезазначеною метою 
Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, вчинену в Чикаго
сьомого дня грудня 1944 року ( 995_038 ),
   1. ЗАТВЕРДЖУЄ відповідно до положень пункту a) Статті 94 
вищезгаданої Конвенції ( 995_038 ) таку запропоновану зміну до
зазначеної Конвенції:
   "У Статті 56 Конвенції словосполучення "п'ятнадцяти членів" 
замінюється словами "дев'ятнадцяти членів."
   2. ВСТАНОВЛЮЄ згідно з положеннями згаданого пункту a) Статті 
94 згаданої Конвенції ( 995_038 ), що вищезгадана зміна набуває
чинності після її ратифікації ста вісьмома Договірними державами;
і
   3. ПОСТАНОВЛЯЄ,  щоб  Генеральний  секретар  Міжнародної 
організації цивільної авіації склав Протокол російською,
англійською, іспанською та французькою мовами, тексти якого є
рівно автентичними і включають вищезгадану зміну та викладені
нижче положення:
   a) Протокол підписується Головою Асамблеї та її Генеральним 
секретарем;
   b) Протокол відкритий для ратифікації будь-якою державою, яка 
ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ) або приєдналася до неї;
   c) ратифікаційні  грамоти  здаються  на  зберігання  до 
Міжнародної організації цивільної авіації;
   d) Протокол  набуває  чинності  для  держав,  які  його 
ратифікували, в день здачі на зберігання сто восьмої
ратифікаційної грамоти;
   e) Генеральний секретар негайно повідомляє всі Договірні 
держави про дату здачі на зберігання кожного документа про
ратифікацію Протоколу;
   f) Генеральний  секретар   негайно   повідомляє   всі 
держави-учасниці згаданої Конвенції ( 995_038 ) про дату набуття
Протоколом чинності;
   g) для будь-якої Договірної  держави,  яка  ратифікувала 
Протокол після вищезгаданої дати, Протокол набуває чинності після
здачі нею на зберігання її ратифікаційної грамоти до Міжнародної
організації цивільної авіації.
   В РЕЗУЛЬТАТІ  ЦЬОГО,  відповідно  до  вищезазначених дій 
Асамблеї,
   Цей Протокол  був  складений  Генеральним  секретарем 
Організації.
   НА ПОСВІДЧЕННЯ  ЧОГО  Голова  та  Генеральний  секретар 
вищезгаданої двадцять сьомої сесії Асамблеї Міжнародної
організації цивільної авіації, уповноважені на це Асамблеєю,
підписали цей Протокол.
   ВЧИНЕНО у Монреалі шостого дня жовтня місяця одна тисяча 
дев'ятсот вісімдесят дев'ятого року в одному примірнику
російською, англійською, іспанською та французькою мовами, причому
кожен текст є рівно автентичним. Цей Протокол залишається на
зберігання в архівах Міжнародної організації цивільної авіації, а
його завірені копії надсилаються генеральним секретарем
Організації всім державам-учасницям Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію, вчиненої в Чикаго сьомого дня грудня одна тисяча
дев'ятсот сорок четвертого року ( 995_038 ).
 А.Алегрія                  Ш.С.Сидху 
Голова 27-ї сесії Асамблеї Генеральний секретар
   Вірність перекладу тексту з російської на українську мову 
засвідчено начальником Служби офіційних перекладів Правового
департаменту МЗС України.
   


 Скачать Протокол, що стосується зміни Статті 56 Конвенції  про міжнародну цивільну авіацію  (укр/рос) Підписаний у Монреалі 6 жовтня 1989 року( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ) 
 
 
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Завантажити Протокол, що стосується зміни Статті 56 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) " Підписаний у Монреалі 6 жовтня 1989 року"( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 )

Завантажити Протокол, що стосується зміни Статті 56 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) " Підписаний у Монреалі 6 жовтня 1989 року"( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ) не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!