<<
>>

Стаття 11a

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

До 31 грудня 2006 року Держави-члени можуть дозволяти своїм установам використовувати мінімальні ставки, викладені в нижченаведеній таблиці замість зазначених у параграфах 13, 14, 17, та 18 Додатка VII, за умови що установи, на думку їх компетентних органів:

(i) проводять значні операції з товарами,

(ii) мають різноманітний портфель товарів,

(iii) не знаходяться ще в змозі користуватися внутрішніми зразками для цілей обчислення вимог щодо необхідного капіталу на товарний ризик згідно з Додатком VIII.

Держави-члени інформують Комісію про застосування цієї Статті.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 11a