<<
>>

Стаття 3

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Кожна держава-член допускає інвестиційні фірми до здійснення діяльності за умови, що підлягає ліцензуванню є державою-членом походження для таких інвестиційних фірм. Такі ліцензії надаються компетентними органами держави-члена походження, що призначені відповідно до статті 22. Ліцензія визначає інвестиційні послуги, про які йдеться у Частині А Додатка, надавати які компанія має ліцензію. Ліцензія також може охоплювати одну або більше неосновну послугу, про які йдеться у Частині C Додатка.

Ліцензія в межах значення цієї Директиви ні в якому разі не може надаватися на послуги, які охоплені лише Частиною В Додатка.

2. Кожна держава-член вимагає, щоб:

- будь-яка інвестиційна фірма, яка є юридичною особою, та яка, відповідно до національного законодавства, мала зареєстрований офіс, мала свій головний офіс у тій самій державі-члені, що й її зареєстрований офіс;

- будь-яка інша інвестиційна фірма мала свій головний офіс у тій державі-члені, яка надала їй ліцензію, та у якій вона фактично здійснює свою діяльність.

3. Не порушуючи інші умови загального застосування, встановлені національним законодавством, компетентні органи не надають ліцензію, якщо тільки:

- інвестиційна фірма не має достатнього початкового капіталу згідно з правилами, встановленими у Директиві 93/6/ЄЕС ( 994_480 ), зважаючи на природу відповідної інвестиційної послуги,

- особи, що ефективно спрямовують діяльність інвестиційної фірми, не мають підтвердженої доброї репутації та достатнього досвіду.

Напрямок діяльності фірми має визначатися якнайменше двома особами, які відповідають вищезазначеним умовам. У тих випадках, коли належний захід забезпечує досягнення того ж самого результату, проте, особливо у випадках, про які йдеться в останньому абзаці третього підпункту статті 1 (2), компетентні органи можуть надавати ліцензію інвестиційним фірмам, які є фізичними особами, або, враховуючи природу та обсяг їх діяльності, інвестиційним фірмам, які є юридичними особами, якщо такими фірмами керують окремі фізичні особи відповідно до їхнього статуту та національного законодавства.

Більш-того, якщо існують тісні зв'язки між інвестиційною фірмою та іншими фізичними та юридичними особами, компетентні органи можуть надавати ліцензію тільки у тому випадку, коли такі зв'язки не перешкоджають ефективному здійсненню їхніх наглядових функцій.

Компетентні органи також повинні відмовити у наданні ліцензії, якщо законами, підзаконними та адміністративними положеннями країни, що не є членом, відповідно до яких керується одна чи більше фізичних чи юридичних осіб, з якою компанія має тісні зв'язки, чи труднощі пов'язані з їх застосуванням, заважають ефективному здійсненню наглядових функцій.

Уповноважені органи мають право вимагати надати інформацію, яку вони потребують для контролю відповідності виконання вимог викладених в даному пункті на постійній основі.

4. Держави-члени також вимагають, щоб кожна заявка на отримання ліцензії супроводжувалася програмою операцій, яка б зазначала, між іншим, види діяльності, що передбачені, та організаційну структуру відповідної інвестиційної фірми.

5. Заявник протягом шести місяців з моменту подачі повної заявки інформується про надання або ненадання ліцензії. Надаються причини в разі відмови у наданні ліцензії.

6. Інвестиційна фірма може розпочати свою діяльність як тільки отримає ліцензію.

7. Компетентні органи можуть відкликати ліцензії інвестиційної фірми, надані їй згідно з цією Директиву, тільки за умови, що така інвестиційна фірма:

(a) не користується ліцензією протягом 12 місяців, категорично відмовляється від наданої ліцензії або припинила надавати інвестиційні послуги протягом більше ніж шість попередніх місяців, крім випадків, коли відповідна держава-член передбачила припинення дії ліцензії в таких випадках;

(b) отримала ліцензію на підставі неправдивих заяв або з допомогою будь-яких інших неправомірних засобів;

(c) більше не виконує умов, згідно з якими було надано ліцензію;

(d) більше не дотримується Директиви 93/6/ЄЕС ( 994_480 );

(e) серйозно та систематично порушувала положення, прийняті відповідно до статей 10 чи 11; або

(f) відноситься до будь-якого з випадків, щодо яких національне законодавство передбачає відкликання ліцензії.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 3