<<
>>

Стаття 10

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Кожна держава-член походження приймає належні правила, обов'язкові зажди для дотримання інвестиційними фірмами. Такі правила вимагають, зокрема, щоб кожна інвестиційна фірма:

- мала надійні адміністративні та бухгалтерські процедури, заходи щодо контролю та захисту обробки електронних даних, та включно адекватні механізми внутрішнього контролю, зокрема, правила здійснення її працівниками особистих операцій,

- уклала адекватні угоди щодо інструментів, які належать інвесторам, з метою захисту права власності останніх, особливо у випадку, якщо інструменти інвестиційної фірми придбано за її власний рахунок, крім тих випадків, коли інвестори висловлюють згоду на це,

- уклала адекватні угоди щодо фондів, які належать інвесторам з огляду на захист прав останніх та, крім випадків, коли йдеться про кредитні установи, перешкоджати інвестиційній фірмі користуватися фондами інвесторів за свій власний рахунок,

- вживала заходів по реєстрації здійснених операцій, які б щонайменше були достатніми, щоб надавати можливість компетентним органам держави-члена походження здійснювати моніторинг дотримання відповідних правил, за застосування яких вони відповідають; такі заходи реєстрації зберігаються на протязі періоду, котрий визначається компетентними органами,

- мала структуру та була організована таким чином, щоб зробити мінімальним ризик того, що інтересам клієнтів зашкодить конфлікт інтересів між фірмою та її клієнтами або між одним з її клієнтів з іншими.

Тим на менше, коли засновується структурний підрозділ, організаційні заходи не можуть конфліктувати з правилами поведінки, встановленими приймаючою державою-членом з метою приховування конфлікту інтересів.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 10