<<
>>

Стаття 11

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Держави-члени розробляють правила поведінки, яких завжди дотримуються інвестиційні фірми. Такі правила повинні втілювати, щонайменше, принципи, викладені у наступних абзацах, та мають бути застосовані таким чином, щоб враховувати професію особи, якій надається послуга. Держави-члени також застосовують ці правила, коли це доцільно, до неосновних послуг, внесених до переліку у Частині В Додатка. Ці принципи забезпечують, щоб інвестиційна фірма:

- діяла чесно та справедливо при здійсненні своєї діяльності, у найкращих інтересах своїх клієнтів та цілісності ринку,

- діяла з належною професійністю, турботою та старанністю, у найкращих інтересах своїх клієнтів та в інтересах цілісності ринку,

- мала та ефективно використовувала ресурси і процедури, необхідні для належного здійснення своєї діяльності,

- отримувала від своїх клієнтів інформацію стосовно їхньої фінансового стану, досвіду в сфері інвестицій та їхніх цілей стосовно послуг, яких потребують,

- адекватним чином надавала відповідну матеріальну інформацію про її стосунки з своїми клієнтами,

- намагалася уникати конфлікту інтересів та, у тих випадках, коли його не можна уникнути, забезпечувала справедливе ставлення до своїх клієнтів, та

- дотримувалася всіх правових вимог, що стосуються ведення її діяльності, таким чином, щоб забезпечити найкращі інтереси своїх клієнтів та цілісність ринку.

2. Не зашкоджуючи будь-яким рішенням, які будуть прийняті в контексті гармонізації правил ведення діяльності, їх імплементація та нагляд за їх дотриманням залишаються у відповідальності держави-члена, у якій надається послуга.

3.

У випадку, якщо інвестиційна фірма виконує замовлення, з метою застосування правил, про які йдеться у пункті 1, професійна приналежність інвестора має бути оцінена стосовно того інвестора, від котрого надходить це замовлення, не зважаючи на те, чи було замовлення подано безпосередньо самим інвестором чи опосередковано через інвестиційну фірму, що надає одну з послуг, про які йдеться у Частині A (1) (a) Додатка.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 11