<<
>>

Стаття 10

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Держави-члени приймають закони, постанови та адміністративні положення, згадані в Статті 1, які необхідні для виконання цієї Директиви, якомога швидше, але не пізніше 31 грудня 1994 року. Держави-члени зобов'язані вжити всіх заходів, які б дали їм змогу виконати завдання цієї Директиви.

З цією метою держави-члени приймають закони та постанови; такі закони і постанови повинні містити посилання на цю Директиву чи супроводжуватися таким посиланням під час їхньої офіційної публікації. Способи такого посилання встановлюються державами-членами. Це так само стосується і випадків, коли програми переносяться у іншій формі.

2. Держави-члени передають Комісії тексти положень національного законодавства та інших актів, згаданих у Статті 1, які вони прийняли у сфері, що регулюється цією Директивою.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 10