<<
>>

Стаття 3

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Початковий капітал

1. Інвестиційні фірми, які володіють грошима та/або цінними паперами клієнта і які пропонують одну чи більше послуг з наведених нижче, мають початковий капітал 125000 ЕКЮ:

- отримання і передача доручень інвесторів для фінансових зобов'язань;

- виконання доручень інвесторів про фінансові зобов'язання;

- управління окремими портфелями інвестицій в фінансових зобов'язаннях, за умови що вони не займаються будь-якими фінансовими зобов'язаннями за свій рахунок або підписують випуски фінансових зобов'язань на підставі твердих зобов'язань.

Володіння позиціями у фінансових зобов'язаннях поза портфелем цінних паперів з метою вкладення власних фондів не вважається діяльністю для цілей, сформульованих в першому параграфі, або для цілей параграфа 2.

Проте компетентні органи можуть дозволити інвестиційній фірмі, яка виконує накази інвестора для фінансових зобов'язань, володіти такими зобов'язаннями за свій рахунок, якщо:

- такі позиції виникають тільки внаслідок неспроможності фірми точно відповідати наказам інвестора,

- сукупна ринкова вартість підлягає 15-відсотковій стелі початкового капіталу фірми,

- такі позиції є за характером випадковими і тимчасовими і суворо обмежені часом, потрібним для здійснення відповідної операції.

2.

Держави-члени можуть скорочувати розмір, про який говориться в параграфі 1 до 50000 ЕКЮ, якщо фірма не має дозволу на володіння грошима або цінними паперами клієнта, діяти за свій рахунок або підписувати випуски на основі твердого зобов'язання.

3. Всі інші інвестиційні фірми мають початковий капітал 730000 ЕКЮ.

4. Фірми, про які йдеться в другому і третьому підпунктах Статті 2 (2), мають початковий капітал 50000, оскільки вони користуються свободою заснування або надають послуги за Статтями 14 або 15 Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ).

5.

Незалежно від викладеного в параграфах 1 - 4 Держави-члени можуть надалі видавати дозволи існуючим інвестиційним фірмам і фірмам, які охоплюються параграфом 4, до того як буде застосовуватися ця Директива, якщо власні фонди фірм менші за рівні початкового капіталу, визначені для них у параграфах 1 - 4. Власні фонди таких фірм не опускаються нижче за вищі довідкові рівні, обчислені після дати сповіщення про цю Директиву. Цим довідковим рівнем є пересічний щоденний рівень власних фондів, обчислений за шестимісячний період, що передує даті обчислення. Він обчислюється що шість місяців стосовно попереднього відповідного періоду.

6. Якщо контроль за фірмою, яка відповідає параграфу 5, здійснюється іншою фізичною або юридичною особою, ніж особа, яка контролювала її раніше, власні фонди тієї фірми повинні досягати принаймні рівня, визначеного для неї в параграфах 1 - 4, за винятком таких ситуацій:

(i) В разі першої передачі в спадщину після застосування цієї Директиви за умови схвалення компетентними органами не більше як на 10 років після такої передачі;

(ii) В разі зміни в складі товариства, якщо принаймні один з партнерів на дату застосування цієї Директиви залишається у товаристві, не більше як на 10 років після дати застосування цієї Директиви.

7. Проте за певних специфічних обставин і за згоди компетентних органів у разі злиття двох або більше інвестиційних фірм та/або фірм, охоплених параграфом 4, власні фонди фірми, що утворилася внаслідок злиття, можуть не досягати рівня, визначеного в параграфах 1 - 4. Проте протягом будь-якого періоду, коли рівні, визначені в параграфах 1 - 4, не досягаються, власні фонди нової фірми не можуть опускатися нижче сукупних власних фондів злитих фірм під час злиття.

8. Власні фонди інвестиційних фірм та фірм, охоплених параграфом 4, не можуть опускатися нижче за рівень, визначений у параграфах 1 - 5 та 7. Проте, якщо таке трапляється, компетентні органи можуть, якщо обставини це виправдовують, дозволяти таким фірмам обмежений період, у який вони виправляють свою ситуацію або припиняють свою діяльність.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 3