<<
>>

Стаття 4

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Положення проти ризиків

1. Компетентні органи вимагають від установ надання власних фондів, які завжди є більші або дорівнюють сумі:

(i) вимог щодо капіталу, обчислених згідно з Додатками I, II та VI і, якщо це доречно, Додатком VIII, для їх операцій за портфелем цінних паперів;

(ii) вимог щодо капіталу, обчислених згідно з Додатками III та VII і, якщо це доречно, Додатком VIII, для всіх видів їх діяльності;

(підпункт (ii) пункту 1 статті 4 із змінами, внесеними згідно з Директивою 98/31/ЄС)

(iii) вимог щодо капіталу, встановлених у Директиві 89/647/ЄЕС ( 994_354 ) для всіх видів їх діяльності, виключаючи як операції за портфелем цінних паперів та неліквідні активи, якщо вони відраховані з їх власних фондів за параграфом 2 (d) Додатка V;

(iv) вимог щодо капіталу, встановлених у параграфі 2.

Незалежно від розміру вимог щодо капіталу, згаданих у (1) - (4), вимога щодо власних фондів для інвестиційних фірм ніколи не є меншою за суму, приписану в Додатку IV.

2.

Компетентні органи вимагають від установ покриття ризиків, що виникають у зв'язку з діяльністю, яка є поза сферою дії як цієї Директиви, так і Директиви 89/647/ЄЕС ( 994_354 ), і вважаються подібними до ризиків, що охоплюються цими Директивами, адекватними власними фондами.

3. Якщо власні фонди у володінні установи опускаються нижче за суму вимог щодо власних фондів, встановлених у параграфі 1, компетентні органи забезпечують вжиття установою, про яку йдеться, відповідних заходів для виправлення її становища якомога швидше.

4. Компетентні органи вимагають від установ встановлення систем моніторингу і контролю ризику, пов'язаного з відсотковою ставкою, у всіх видах їх діяльності, і такі системи підлягають нагляду з боку компетентних органів.

5.

Від установ вимагається дотримання вимог компетентних органів щодо застосування систем, які можуть обчислювати їхні фінансові зобов'язання з прийнятною акуратністю в будь-який час.

6. Незалежно від змісту параграфа 1 компетентні органи можуть дозволяти установам обчислювати необхідний капітал для своєї діяльності за портфелем цінних паперів згідно з Директивою 89/647/ЄЕС ( 994_354 ) замість Додатків I та II до цієї Директиви, за умови що:

(i) діяльність за портфелем цінних паперів таких установ, як правило, не перевищує 5% їх загальної діяльності;

(ii) сума їх зобов'язань за портфелем цінних паперів, як правило, не перевищує 15 мільйонів ЕКЮ та

(iii) діяльність за портфелем цінних паперів таких установ ніколи не перевищує 6% їх загальної діяльності та сума їх зобов'язань за портфелем цінних паперів ніколи не перевищує 20 мільйонів ЕКЮ.

7. Для обчислення співвідношення, яке діяльність за портфелем цінних паперів має до загальної діяльності згідно з параграфом 6 (i) та (iii), компетентні органи можуть користуватися або розміром комбінованої балансової та позабалансової діяльності, або балансом прибутку і витрат, або власними фондами установ, про які йдеться, або комбінацією тих вимірювань. Коли оцінюється розмір балансової і позабалансової діяльності, боргові зобов'язання оцінюються за їх ринковими цінами або основною вартістю, звичайні акції за їх ринковими цінами та похідні згідно з номіналом або ринковою вартістю зобов'язань, на яких вони грунтуються. Зобов'язання за терміновими угодами при грі на підвищення та пониження сумуються незалежно від їх знаків.

8. Якщо трапляється так, що установа довше, ніж на короткий період, перевищує або одну або обидві межі, встановлені в параграфі 6 (i) та (ii), або одну або обидві межі, встановлені в параграфі 6 (iii), вимагається виконання вимог, встановлених у Статті 4 (1) (i), замість вимог Директиви 89/647/ЄЕС ( 994_354 ) стосовно її діяльності за портфелем цінних паперів і повідомлення компетентного органу.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 4