<<
>>

Стаття 8

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Вимоги щодо звітування

1. Держави-члени вимагають, аби інвестиційні фірми і кредитні установи надавали компетентним органам своїх Держав-членів всю інформацію, необхідну для оцінки дотримання ними правил, прийнятих у відповідності до цієї Директиви.

Держави-члени також забезпечують, аби механізми внутрішнього контролю тих установ і бухгалтерські процедури дозволяли перевірку дотримання ними таких правил в будь-який час.

2. Інвестиційні фірми зобов'язані звітувати компетентним органам у визначеній останніми формі принаймні раз на місяць в разі фірм, охоплених Статтею 3 (3), і принаймні раз на шість місяців у разі фірм, охоплених Статтею 3 (2).

3. Незважаючи на параграф 2, інвестиційні фірми, охоплені Статтею 3 (1) та (3), мають надавати інформацію на консолідованій і субконсолідованій основі тільки раз на шість місяців.

4. Кредитні установи зобов'язані звітувати в визначений компетентними органами спосіб так часто, як вони зобов'язані звітувати за Директивою 98/647/ЄЕС.

5. Вилучено.

5. Компетентні органи зобов'язують установи доповідати їм негайно про будь-який випадок, у якому їх партнери за угодами про повторну купівлю і зворотну повторну купівлю або операціями з передачі та отримання в позику цінних паперів і товарів не виконують своїх зобов'язань. Комісія доповідає Раді про такі випадки та їх наслідки для розгляду таких угод і операцій у цій Директиві не більше як три роки після дати, згаданої в Статті 12. Такі доповіді також описують спосіб, у який ті установи виконують ті з умов (i) - (v) у Статті 2 (6) (b), які застосовуються до них, зокрема, умова (v). Крім того, вона надає деталі будь-яких змін у відносному обсязі традиційної передачі в позику та їх передачі в позику через угоди зворотної повторної купівлі і операції з позичання цінних паперів або товарів. Якщо Комісія робить висновок на підставі цієї доповіді та іншої інформації, що потрібні подальші гарантії для запобігання зловживанню, вона робить відповідні пропозиції.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 8