<<
>>

Стаття 11

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Перехідні положення

1. Держави-члени можуть видавати дозволи інвестиційним фірмам, що підпадають під статтю 30 (1) Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ), власні фонди яких на день застосування цієї Директиви нижчі за рівень, визначений у статті 3 (1) - (3) цієї Директиви.

Проте згідно з цим власні фонди таких інвестиційних фірм повинні виконувати умови, встановлені в Статті 3 (5) - (8) цієї Директиви.

2. Незважаючи на параграф 14 Додатка I, Держави-члени можуть встановлювати вимогу конкретного ризику для будь-яких облігацій з призначеною оцінкою 10% згідно зі Статтею 11 (2) Директиви 89/647/ЄЕС ( 994_354 ), яка дорівнює половині вимоги конкретного ризику для кваліфікаційної позиції з тим самим залишковим терміном виплати, як така облігація.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 11