<<
>>

Стаття 2

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

У цій Директиві нижченаведені терміни використовуються у такому значенні:

- "котел": котельна установка, що має корпус та пальник, призначена передавати воді тепло в результаті згоряння палива,

- "прилад": - корпус котла, призначений для установлення пальника, - пальник, призначений для установлення на корпус котла,

- "ефективна вихідна потужність" (виражена у кіловатах): максимальна теплова потужність, встановлена й гарантована виробником, як така, що надаватиметься впродовж тривалої експлуатації, водночас забезпечуючи коефіцієнт корисної дії, вказаний виробником,

- "коефіцієнт корисної дії" (виражений у %): співвідношення між тепловою потужністю, що передається в воду котла, та добутком теплотворної здатності за постійного тиску палива та споживання, вираженого як кількість палива за одиницю часу,

- "неповне завантаження" (виражене в %): співвідношення між корисною потужністю котла, що працює з перервами або з потужністю, нижчою, ніж ефективна вихідна потужність, та тою самою ефективною вихідною потужністю;

- "середня температура води в котлі": середнє значення температур води на вході й виході з котла,

- "стандартний котел": котел, для якого середня температура води може бути обмежена конструкцією,

- "котел, встановлений позаду приміщення": котел призначений для постачання системи центрального опалення та установлений в ніші, як частина комбінованого опалення цим та газовим котлом,

- "низькотемпературний котел": котел, який може працювати безперервно з температурою води, що подається, на рівні від 35 до 40 град. C, з можливим утворенням конденсації за певних умов, включаючи конденсаційні котли на рідкому паливі,

- "конденсаційний газовий котел": котел, призначений для постійної конденсації великої частини водяної пари, яка міститься в газах згоряння,

- "котел, який встановлюється в житловому приміщенні": котел з ефективною вихідною потужністю нижче, ніж 37 кіловат, призначений забезпечувати теплом частину житлового приміщення, в якому його встановлено, шляхом виділення тепла з корпусу, який має відкриту розширювальну камеру, що постачає гарячу воду шляхом природної циркуляції; на таких котлах має бути чітко вказано, що вони підлягають встановленню в житлових приміщеннях.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради 92/42/ЄЕС "Про вимоги щодо ефективності нових водогрійних котлів на рідкому або газоподібному паливі" від 21 травня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 393L0068 (OJ L 220 30.08.1993 p. 1). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 2