<<
>>

Стаття 4

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Держави-члени Співтовариства не можуть забороняти, обмежувати або перешкоджати розміщенню на ринку або введенню в експлуатацію на своїй території приладів та котлів, які задовольняють вимогам Директиви, окрім випадків зазначених в Договорі ( 994_017 ) або інших Директивах чи положеннях Співтовариства.

2.

Держави-члени Співтовариства вживають всіх необхідних заходів для того, щоб запобігти пуску котлів в експлуатацію в разі, якщо вони не відповідають вимогам щодо ефективності, вказаним в Статті 5(1) і вимогам введення в експлуатацію, визначеним Державами-членами Співтовариства на основі місцевих кліматичних умов, характеристик енергопостачання та заселеності будівель.

3. Однак, Держави-члени Співтовариства, в яких широко використовуються на момент прийняття даної Директиви зовнішні котли та/або котли, що мають бути встановлені в житлових приміщеннях, продовжують санкціонувати введення їх в експлуатацію, за умови, що їх ефективність як на вихідній потужності так і на неповному завантаженні в обсязі 30%, є не більш, як на 4% нижчою порівняно з вимогами, визначеними для стандартних котлів у Статті 5 (1).

4. Наслідки дії положень у параграфах 2 та 3 постійно перевіряються Комісією й аналізуються у звіті, що подається відповідно до Статті 10. З цією метою, Держави-члени Співтовариства надсилають Комісії будь-яку інформацію, яку вона вимагає, для подання до Ради запропонованих змін, передбачених цією статтею, з метою забезпечення енергозбереження та вільного пересування котлів у межах Співтовариства.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради 92/42/ЄЕС "Про вимоги щодо ефективності нових водогрійних котлів на рідкому або газоподібному паливі" від 21 травня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 393L0068 (OJ L 220 30.08.1993 p. 1). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 4