<<
>>

Стаття 6

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Згідно порядку визначеного у Статті 7, Держави-члени Співтовариства можуть вирішити встановити спеціальну систему маркування, що дає змогу чітко розрізняти енергетичні характеристики котлів.

Ця система буде застосовуватись для котлів, ефективність яких перевищує вимоги до стандартних котлів, визначених у Статті 5 (1).

Якщо ефективність котла за вихідної потужності та ефективність котла за неповного навантаження більше або дорівнює відповідним значенням для стандартних котлів, то для такого котла призначається позначення "& {M8}" згідно додатка I, розділу 2.

Якщо ефективність котла за вихідної потужності та ефективність котла за неповного навантаження на три чи більше пунктів вище відповідних значень для стандартних котлів, то для такого котла призначається позначення "& {M8}; & {M8};".

Кожний додатковий крок підвищення ефективності на три пункти для вихідної потужності та при неповному навантаженні дозволить призначити додаткове позначення "& {M8}" згідно додатка II.

2. Держави-члени Співтовариства не можуть вводити будь-яке інше клеймо, тому що це може призвести до плутанини з маркуванням, згаданим в параграфі 1.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради 92/42/ЄЕС "Про вимоги щодо ефективності нових водогрійних котлів на рідкому або газоподібному паливі" від 21 травня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 393L0068 (OJ L 220 30.08.1993 p. 1). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 6