<<
>>

Стаття 8

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Кожна Держава-член Співтовариства повідомляє Комісію та інші Держави-члени Співтовариства про органи, які вона призначила для виконання завдань, пов'язаних з порядком, зазначеним у Статті 7, далі називаються "органи про які повідомлено".

Комісія визначає ідентифікаційні номери для цих органів та відповідним чином інформує про це Держави-члени Співтовариства.

Списки органів, про які повідомлено, публікуються Радою в Офіційному часописі Європейського Співтовариства та постійно оновлюються.

2. Держави-члени Співтовариства впроваджують мінімальні критерії, визначені в додатку V для призначення таких органів. Органи, які задовольняють критеріям, визначеним у відповідних узгоджених стандартах, вважаються такими, що відповідають критеріям, визначеним цим додатком.

3. Держава-член Співтовариства, яка повідомила певний орган, повинна відкликати своє повідомлення, якщо з'ясовується, що цей орган більше не задовольняє критеріям, згаданим у параграфі 2. Вона одразу повідомляє інші Держави-члени Співтовариства та, відповідно, Комісію, а також відкликає повідомлення.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради 92/42/ЄЕС "Про вимоги щодо ефективності нових водогрійних котлів на рідкому або газоподібному паливі" від 21 травня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 393L0068 (OJ L 220 30.08.1993 p. 1). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 8