Стаття 2

1. Ця Директива та Директиви, перелічені у статті 1 (2), застосовуються на території Співтовариства, як визначено, для кожної держави-члена, Договором про створення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтею 227 цього Договору, за виключенням для наступних національних територій:

- для Федеральної Республіки Німеччини: острів Хеліголанд та територія Буезінген,

- для Італійської Республіки: Лівіньо, Кампіоне д'Італія та італійські води озера Лугано,

- для Королівства Іспанія: Цеута та Мелілья.

2. Незважаючи на положення пункту 1, ця Директива та Директиви, про які йдеться у статті 1 (2), не застосовуються для Канарських островів. Однак, Королівство Іспанія може надати повідомлення, у вигляді декларації, що ці Директиви застосовуються до тих територій стосовно всіх або деяких товарів, про які йдеться у статті 3 (1), з першого дня другого місяця після одержання цієї декларації.

3. Шляхом часткового скасування пункту 1, ні ця Директива, ані ті Директиви, про які йдеться у статті 1 (2), не застосовуються до закордонних департаментів Французької Республіки.

4. Однак, Французька Республіка може надати повідомлення, у вигляді декларації, що ці Директиви застосовуються до тих територій (через запровадження заходів, що враховують їхню надзвичайну віддаленість) з першого дня другого місяця після одержання цієї декларації.

5. Держави-члени вживають необхідних заходів для забезпечення того, що операції, які походять з чи призначені для:

- Князівства Монако, розглядалися як операції, які походять з чи призначені для Французької Республіки,

- Юнгхольцу та Міттельбергу (Kleines Walsertal) розглядалися як операції, які походять з чи призначені для Федеральної Республіки Німеччина,

- острів Мен розглядалися як операції, які походять з чи призначені для Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

- Сан Маріно розглядалися як операції, які походять з чи призначені для Італійської Республіки.

6. Положення цієї Директиви не перешкоджають Греції утримувати спеціальний статус, наданий горі Атос, як гарантується положенням статті 105 Конституції Греції.

7. Якщо Комісія вважає, що виключення, які передбачаються пунктами 1, 2, 3 та 4, більш не є виправданими, зокрема, стосовно справедливої конкуренції, вона подає відповідні пропозиції до Ради.

<< | >>
Законодавчий акт: Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року "Зміни та доповнення:"Доповнено 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124), 1992

= завантажити законодавчий акт =

Стаття 2

 1. стаття 2, восьмий абзац; стаття 3(1); стаття 3(2); стаття 4(1)(а), перший та другий абзаци; стаття 4(1)(b); стаття 4(3); стаття 5(4), третій підпункт; стаття 5(6); стаття 8(2); стаття 8(2)(с); стаття 9(2); стаття 10(2); стаття 11(1); стаття 13(2); стаття 14(1)(i); Перелік Додатків: назва Додатка XIII; Додаток I, перший підпункт; Додаток IV, частина I, перший та другий рядки; Додаток IV, примітка (1) до таблиці; Додаток V, розділ 1(b); Д
 2. У цій Угоді, посилання на певну Статтю, Розділ чи Додаткову Статтю має, якщо не узгоджено інше, тлумачитись виключно як посилання на цю Статтю, Розділ чи Додаткову Статтю цієї Угоди.
 3. стаття 2, перший абзац; стаття 2, дев'ятий абзац; стаття 2, десятий абзац; стаття 2, чотирнадцятий абзац; стаття 3(1); стаття 3(4); стаття 4(1)(с); стаття 4(1)(d); стаття 5(5); стаття 6(3); стаття 7(2); стаття 13(4); стаття 13(5); Додаток I, перший підпункт; Додаток III, частина III; Додаток IV, частина II, перший пункт; Додаток V, розділ 1(а); Додаток V, розділ 1(b); Додаток V, розділ 1(c); Додаток VI, сторона 2 сертифікату затвердження типу ЄС; Додато
 4. Стаття XVII (Змінена стаття 124) Процедура подання пропозицій між Конгресами (Статут, стаття 29, Загальний регламент, стаття 116)
 5. Стаття XIX (Змінена стаття 126) Повідомлення рішень, прийнятих між Конгресами (Статут, стаття 29, Загальний регламент, стаття 124, 125)
 6. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 31 березня 2003 р. N 435 "Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтями 25 і 34 Закону України "Про загальну середню освіту", статтями 18 і 22 Закону України "Про позашкільну освіту", статтею 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту", статтею 30 Закону України "Про дошкільну освіту", статтею 9 Закону України "Про вищу освіту"", 2003
 7. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 19 серпня 2002 р. N 1222 "Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту", статтею 25 Закону України "Про загальну середню освіту", статтями 18 і 22 Закону України "Про позашкільну освіту", статтею 30 Закону України "Про дошкільну освіту"", 2002
 8. - Розділ II «Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики»: стаття 4 «Цілі політичного діалогу», стаття 5 «Форуми для проведення політичного діалогу», стаття 6 «Діалог та співпраця з питань внутрішніх реформ»;
 9. Стаття 34 Конвенції ( 994_373 ) стає статтею 32; пункт 3 цієї статті замінюється пунктом 3, що викладається у такій редакції:
 10. (a) у пункті 1 термін "Стаття F.1 (2)" замінюється на "Стаття 7 (3)";
 11. ПОСТАНОВА від 31 березня 2003 р. N 435 " Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтями 25 і 34 Закону України "Про загальну середню освіту", статтями 18 і 22 Закону України "Про позашкільну освіту", статтею 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту", статтею 30 Закону України "Про дошкільну освіту", статтею 9 Закону України "Про вищу освіту""
 12. Стаття IV (Змінена стаття 104) Склад, діяльність і засідання Ради поштової експлуатації (Статут, стаття 18)
 13. Стаття XII (Змінена стаття 118) Бланки, які надаються Міжнародним бюро (Статут, стаття 20)
 14. Стаття XIII (Змінена стаття 119) Акти Регіональних союзів та спеціальні угоди (Статут, стаття 8)
 15. Стаття II (Змінена стаття 102) Склад, діяльність і засідання Адміністративної ради (Статут, стаття 17)
 16. Ця стаття має тлумачитися у поєднанні зі статтями 1 і 2 Шостого протоколу, які стосуються конвенційних прав, гарантованих Законом 1998 року (див. статтю 1 (1) (c)), і забороняють смертну кару в мирний час.
 17. Стаття XX (Змінена стаття 128) Установлення та регулювання витрат Союзу (Статут, стаття 21)
 18. Стаття XV (Змінена стаття 122) Процедура подання пропозицій Конгресу (Статут, стаття 29)
 19. Стаття XXI (Змінена стаття 130) Класи внесків, (Статут, стаття 21, Загальний регламент, статті 115, 128)