<<
>>

Стаття 16

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Незважаючи на статтю 15 (1), одержувач може бути професійним торгівцем (трейдером) без статусу уповноваженого управляючого складом. Цей торгівець може у процесі свого бізнесу отримувати товари, що підлягають акцизному збору, від інших держав-членів згідно з домовленістю про призупинення оподаткування.

Однак, він не може ні зберігати, ні відправляти такі товари згідно з домовленістю про призупинення оподаткування.

Відповідно до законодавства Співтовариства держави-члени можуть встановлювати спеціальні правила для застосування цього положення стосовно товарів, що підлягають акцизному збору, які охоплюються спеціальними національними домовленостями про постачання товарів, що відповідають Договору ( 994_017 ).

2. Вищевказаний торговець може вимагати, до отримання товарів, реєстрації податковими органами своєї держави-члена. Зареєстрований торгівець має відповідати нижчезазначеним вимогам:

(a) гарантувати сплату акцизного збору згідно з умовами, встановленими податковими органами його держави-члена, не завдаючи шкоди положенням статті 15 (4), що встановлюють зобов'язання уповноваженого управляючого складу відправки, та, якщо виникає потреба, особи, що здійснює перевезення;

(b) вести облік поставок продуктів;

(c) виробляти продукти, якщо це вимагається;

(d) давати згоду на всі перевірки запасів та контроль;

Для цього типу торгівця акцизний збір стягується під час отримання товарів і має бути сплаченим відповідно до процедури, встановленої кожною державою-членом.

3. Якщо торгівець, про якого йдеться у пункті 1 вище, не реєструється податковими органами його держави-члена, він повинен відповідати таким вимогам:

(a) перед відправкою товарів подавати декларацію податковим органам державам-членам призначення та гарантувати оплату акцизного збору без ушкодження положень статті 15 (4), що встановлюють зобов'язання уповноваженого управляючого складу відправки та, при виникненні потреби, особи, що здійснює перевезення;

(b) сплачувати акцизний збір держави-члена призначення під час отримання товарів згідно з процедурою, встановленою цією державою-членом;

(c) погоджуватися на будь-яку перевірку, яка дає можливість адміністративним органам держави-члена призначення переконатися у тому, що товари були фактично отримані і акцизний збір, якому вони підлягали, сплачено.

4. Згідно з положеннями, викладеними у пунктах 2 та 3, повинні застосовуватися положення цієї Директиви відносно руху товарів, що підлягають акцизному збору, в межах домовленостей про призупинення збору.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року "Зміни та доповнення:"Доповнено 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 16