Стаття 16

1. Незважаючи на статтю 15 (1), одержувач може бути професійним торгівцем (трейдером) без статусу уповноваженого управляючого складом. Цей торгівець може у процесі свого бізнесу отримувати товари, що підлягають акцизному збору, від інших держав-членів згідно з домовленістю про призупинення оподаткування. Однак, він не може ні зберігати, ні відправляти такі товари згідно з домовленістю про призупинення оподаткування.

Відповідно до законодавства Співтовариства держави-члени можуть встановлювати спеціальні правила для застосування цього положення стосовно товарів, що підлягають акцизному збору, які охоплюються спеціальними національними домовленостями про постачання товарів, що відповідають Договору ( 994_017 ).

2. Вищевказаний торговець може вимагати, до отримання товарів, реєстрації податковими органами своєї держави-члена. Зареєстрований торгівець має відповідати нижчезазначеним вимогам:

(a) гарантувати сплату акцизного збору згідно з умовами, встановленими податковими органами його держави-члена, не завдаючи шкоди положенням статті 15 (4), що встановлюють зобов'язання уповноваженого управляючого складу відправки, та, якщо виникає потреба, особи, що здійснює перевезення;

(b) вести облік поставок продуктів;

(c) виробляти продукти, якщо це вимагається;

(d) давати згоду на всі перевірки запасів та контроль;

Для цього типу торгівця акцизний збір стягується під час отримання товарів і має бути сплаченим відповідно до процедури, встановленої кожною державою-членом.

3. Якщо торгівець, про якого йдеться у пункті 1 вище, не реєструється податковими органами його держави-члена, він повинен відповідати таким вимогам:

(a) перед відправкою товарів подавати декларацію податковим органам державам-членам призначення та гарантувати оплату акцизного збору без ушкодження положень статті 15 (4), що встановлюють зобов'язання уповноваженого управляючого складу відправки та, при виникненні потреби, особи, що здійснює перевезення;

(b) сплачувати акцизний збір держави-члена призначення під час отримання товарів згідно з процедурою, встановленою цією державою-членом;

(c) погоджуватися на будь-яку перевірку, яка дає можливість адміністративним органам держави-члена призначення переконатися у тому, що товари були фактично отримані і акцизний збір, якому вони підлягали, сплачено.

4. Згідно з положеннями, викладеними у пунктах 2 та 3, повинні застосовуватися положення цієї Директиви відносно руху товарів, що підлягають акцизному збору, в межах домовленостей про призупинення збору.

<< | >>
Законодавчий акт: Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року "Зміни та доповнення:"Доповнено 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124), 1992

= завантажити законодавчий акт =

Стаття 16

 1. стаття 2, восьмий абзац; стаття 3(1); стаття 3(2); стаття 4(1)(а), перший та другий абзаци; стаття 4(1)(b); стаття 4(3); стаття 5(4), третій підпункт; стаття 5(6); стаття 8(2); стаття 8(2)(с); стаття 9(2); стаття 10(2); стаття 11(1); стаття 13(2); стаття 14(1)(i); Перелік Додатків: назва Додатка XIII; Додаток I, перший підпункт; Додаток IV, частина I, перший та другий рядки; Додаток IV, примітка (1) до таблиці; Додаток V, розділ 1(b); Д
 2. У цій Угоді, посилання на певну Статтю, Розділ чи Додаткову Статтю має, якщо не узгоджено інше, тлумачитись виключно як посилання на цю Статтю, Розділ чи Додаткову Статтю цієї Угоди.
 3. стаття 2, перший абзац; стаття 2, дев'ятий абзац; стаття 2, десятий абзац; стаття 2, чотирнадцятий абзац; стаття 3(1); стаття 3(4); стаття 4(1)(с); стаття 4(1)(d); стаття 5(5); стаття 6(3); стаття 7(2); стаття 13(4); стаття 13(5); Додаток I, перший підпункт; Додаток III, частина III; Додаток IV, частина II, перший пункт; Додаток V, розділ 1(а); Додаток V, розділ 1(b); Додаток V, розділ 1(c); Додаток VI, сторона 2 сертифікату затвердження типу ЄС; Додато
 4. Стаття XVII (Змінена стаття 124) Процедура подання пропозицій між Конгресами (Статут, стаття 29, Загальний регламент, стаття 116)
 5. Стаття XIX (Змінена стаття 126) Повідомлення рішень, прийнятих між Конгресами (Статут, стаття 29, Загальний регламент, стаття 124, 125)
 6. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 31 березня 2003 р. N 435 "Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтями 25 і 34 Закону України "Про загальну середню освіту", статтями 18 і 22 Закону України "Про позашкільну освіту", статтею 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту", статтею 30 Закону України "Про дошкільну освіту", статтею 9 Закону України "Про вищу освіту"", 2003
 7. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 19 серпня 2002 р. N 1222 "Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту", статтею 25 Закону України "Про загальну середню освіту", статтями 18 і 22 Закону України "Про позашкільну освіту", статтею 30 Закону України "Про дошкільну освіту"", 2002
 8. - Розділ II «Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики»: стаття 4 «Цілі політичного діалогу», стаття 5 «Форуми для проведення політичного діалогу», стаття 6 «Діалог та співпраця з питань внутрішніх реформ»;
 9. Стаття 34 Конвенції ( 994_373 ) стає статтею 32; пункт 3 цієї статті замінюється пунктом 3, що викладається у такій редакції:
 10. (a) у пункті 1 термін "Стаття F.1 (2)" замінюється на "Стаття 7 (3)";
 11. ПОСТАНОВА від 31 березня 2003 р. N 435 " Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтями 25 і 34 Закону України "Про загальну середню освіту", статтями 18 і 22 Закону України "Про позашкільну освіту", статтею 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту", статтею 30 Закону України "Про дошкільну освіту", статтею 9 Закону України "Про вищу освіту""
 12. Стаття IV (Змінена стаття 104) Склад, діяльність і засідання Ради поштової експлуатації (Статут, стаття 18)
 13. Стаття XII (Змінена стаття 118) Бланки, які надаються Міжнародним бюро (Статут, стаття 20)
 14. Стаття XIII (Змінена стаття 119) Акти Регіональних союзів та спеціальні угоди (Статут, стаття 8)
 15. Стаття II (Змінена стаття 102) Склад, діяльність і засідання Адміністративної ради (Статут, стаття 17)
 16. Ця стаття має тлумачитися у поєднанні зі статтями 1 і 2 Шостого протоколу, які стосуються конвенційних прав, гарантованих Законом 1998 року (див. статтю 1 (1) (c)), і забороняють смертну кару в мирний час.
 17. Стаття XX (Змінена стаття 128) Установлення та регулювання витрат Союзу (Статут, стаття 21)
 18. Стаття XV (Змінена стаття 122) Процедура подання пропозицій Конгресу (Статут, стаття 29)
 19. Стаття XXI (Змінена стаття 130) Класи внесків, (Статут, стаття 21, Загальний регламент, статті 115, 128)