<<
>>

Стаття 19

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Податкові органи держав-членів інформуються торгівцями про поставки, відправлені чи отримані, за допомогою документа чи номера платіжного документа, як передбачено у статті 18.

Цей документ складається у чотирьох примірниках:

- один примірник зберігається у відправника;

- один примірник зберігається у одержувача;

- один примірник повертається відправнику на підтвердження виконання операції;

- один примірник призначається для компетентних органів держави призначення.

Компетентні органи кожної держави-члена, що відправляє товари, можуть наполягати на використанні додаткового примірника цього документа для цілей компетентних органів держави відправлення. Держави призначення можуть обумовлювати, щоб примірник документа, який повертається відправнику на підтвердження виконання операції, був засвідчений або підписаний відповідними державними органами. Держави-члени, які застосовують таке положення, повинні інформувати про це Комісію, яка, у свою чергу, відповідно інформує про це інші держави-члени.

Процедура, яка застосовується до такого примірника документа, що направляється компетентним органам держав призначення, встановлюється згідно з процедурою, передбаченою положеннями статті 24.

2. Якщо товари, що підлягають акцизному збору, надходять, у межах домовленості про податкове призупинення, до уповноваженого управляючого складом або до зареєстрованого чи не зареєстрованого торгівця, примірник супроводжувального адміністративного документа або примірник комерційного документа, відповідно заповненого, має бути повернутий одержувачем відправнику для підтвердження виконання зобов'язань, не пізніше, ніж протягом 15 днів після місяця отримання товарів одержувачем.

Примірник, що повертається, мусить містити наступну необхідну інформацію:

(a) адреса офісу податкових органів одержувача;

(b) дата та місце отримання товарів;

(c) опис отриманих товарів для перевірки факту відповідності товарів партії тим, що вказані в документі. Якщо факт відповідності підтверджено, у документі може бути зроблений напис: "Партію поставки перевірено";

(d) посилання або реєстраційний номер, виданий, якщо це доцільно, компетентними органами держави призначення, що використовують таку нумерацію та/чи письмове свідчення компетентних органів держави призначення, якщо така держава-член обумовлює, що такий примірник, який повертається, має бути посвідчений або підписаний її компетентними органами;

(e) засвідчений підпис одержувача.

3.

Домовленості про податкове призупинення, як визначено у статті 4 (c), виконуються через розміщення товарів, що підлягають акцизному збору згідно з однією з домовленостей, про які йдеться у Статті 5 (2), та умов, зазначених у тій же Статті, після отримання відправником примірника супроводжувального адміністративного документа або примірника комерційного документа, що повертається, відповідно заповненого із зазначенням того, що товари перебувають під дією такої домовленості.

4. Якщо товари, що підлягають акцизному збору, які рухаються в межах домовленостей про податкове призупинення, як визначено у статті 4 (c), вивозяться, така домовленість виконується через надання атестації, складеної митними органами відправлення з Співтовариства, де підтверджується, що даний товар фактично залишив межі Співтовариства. Цей офіс повинен надіслати відправнику засвідчений примірник супроводжуючого документа, який для нього призначається.

5. Якщо нема підтвердження про виконання зобов'язань, відправник повідомляє про це податкові органи своєї держави-члена протягом обмеженого часу, який визначається цими податковими органами. Однак, такий обмежений час не може перевищувати 3 місяців з дати поставки товарів.

Держави-члени співпрацюють для проведення разових перевірок, які можуть здійснюватися, якщо необхідно, за комп'ютеризованими процедурами.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року "Зміни та доповнення:"Доповнено 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 19