<<
>>

Стаття 23

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Товари, які підлягають сплаті акцизного збору, звільняються від акцизного збору, якщо вони призначені:

- для постачання у контексті дипломатичних чи консульських стосунків;

- для міжнародних організацій, які визнаються такими органами державної влади держави-члена, в якій вони знаходяться, а також членами такої організації, у межах та за умов, встановлених міжнародними конвенціями, на основі яких утворюються такі організації, або угодами їхніх штаб-квартир;

- для збройних сил будь-якої держави, яка є членом НАТО, іншою, ніж держава-член, у якій такий збір підлягає сплаті, а також для збройних сил, про які йдеться у статті 1 Рішення 90/640/ЄЕС (5), для потреб таких сил, для їхнього цивільного персоналу або для постачання на їхні богослужіння або пункти харчування;

- для споживання в межах угоди, укладеною з країнами, які не є членами міжнародних організацій, за умови, що така угода дозволена у сфері звільнення від ПДВ.

Такі звільнення підлягають дії умов та обмежень, встановлених приймаючою державою-членом на період до введення єдиних податкових правил.

Звільнення від податку може надаватися із застосуванням процедури відшкодування акцизних зборів.

2. Рада, діючи одностайно на пропозицію Комісії, може дозволяти будь-якій державі-члену укладати з будь-якою країною, яка не є членом, або з міжнародною організацією угоду, що може містити положення про звільнення від акцизних зборів.

Держава-член, яка бажає укласти таку угоду, має звернутися з відповідним повідомленням до Комісії та представити всю необхідну інформацію.

Комісія відповідним чином інформує про це інші держави-члени протягом 1 місяця. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо протягом 2 місяців від жодної з держав-членів, які були відповідно поінформовані, не надійшла вимога про розгляд цього питання у Раді.

3. Положення про акцизний збір, викладені у наступних Директивах, припиняють застосування починаючи з 31 грудня 1992 року:

- Директива 74/651/ЄЕС (6),

- Директива 83/183/ЄЕС (7) ( 994_346 ),

- Директива 68/297/ЄЕС (8).

4. Положення про акцизний збір, викладені у Директиві 69/169/ЄЕС (9) ( 994_203 ), припиняють застосування з 31 грудня 1992 року у стосунках між державами-членами.

5. До того, як Рада, яка діє одностайно згідно з пропозицією Комісії, прийме положення Співтовариства про місця зберігання засобів водного та повітряного транспорту, держави-члени можуть дотримуватися своїх власних національних положень з цього питання.

_______________ (5) OJ N L 349, 13.12.1990. p. 19. (6) OJ N L 354, 30.12.1974 p. 6. Директива, в останній раз змінена Директивою 88/663/ЄЕС (OJ N 382, 31.12.1988. p. 40).

(7) OJ N L 105, 23.4.1983 p. 64. Директива, в останній раз змінена Директивою 89/604/ЄЕС (OJ N L 348, 29.11.1989. p. 28).

(8) OJ N L 175, 25.7.1968 p. 15. Директива, в останній раз змінена Директивою 85/347/ЄЕС (OJ N L 183, 16.7.1985. p. 22).

(9) OJ N L 135, 4.6.1969 p. 6. Директива, в останній раз змінена Директивою 91/191/ЄЕС (OJ N L 94, 16.4.1991. p. 24)

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року "Зміни та доповнення:"Доповнено 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 23