Стаття 23

1. Товари, які підлягають сплаті акцизного збору, звільняються від акцизного збору, якщо вони призначені:

- для постачання у контексті дипломатичних чи консульських стосунків;

- для міжнародних організацій, які визнаються такими органами державної влади держави-члена, в якій вони знаходяться, а також членами такої організації, у межах та за умов, встановлених міжнародними конвенціями, на основі яких утворюються такі організації, або угодами їхніх штаб-квартир;

- для збройних сил будь-якої держави, яка є членом НАТО, іншою, ніж держава-член, у якій такий збір підлягає сплаті, а також для збройних сил, про які йдеться у статті 1 Рішення 90/640/ЄЕС (5), для потреб таких сил, для їхнього цивільного персоналу або для постачання на їхні богослужіння або пункти харчування;

- для споживання в межах угоди, укладеною з країнами, які не є членами міжнародних організацій, за умови, що така угода дозволена у сфері звільнення від ПДВ.

Такі звільнення підлягають дії умов та обмежень, встановлених приймаючою державою-членом на період до введення єдиних податкових правил. Звільнення від податку може надаватися із застосуванням процедури відшкодування акцизних зборів.

2. Рада, діючи одностайно на пропозицію Комісії, може дозволяти будь-якій державі-члену укладати з будь-якою країною, яка не є членом, або з міжнародною організацією угоду, що може містити положення про звільнення від акцизних зборів.

Держава-член, яка бажає укласти таку угоду, має звернутися з відповідним повідомленням до Комісії та представити всю необхідну інформацію.

Комісія відповідним чином інформує про це інші держави-члени протягом 1 місяця. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо протягом 2 місяців від жодної з держав-членів, які були відповідно поінформовані, не надійшла вимога про розгляд цього питання у Раді.

3. Положення про акцизний збір, викладені у наступних Директивах, припиняють застосування починаючи з 31 грудня 1992 року:

- Директива 74/651/ЄЕС (6),

- Директива 83/183/ЄЕС (7) ( 994_346 ),

- Директива 68/297/ЄЕС (8).

4. Положення про акцизний збір, викладені у Директиві 69/169/ЄЕС (9) ( 994_203 ), припиняють застосування з 31 грудня 1992 року у стосунках між державами-членами.

5. До того, як Рада, яка діє одностайно згідно з пропозицією Комісії, прийме положення Співтовариства про місця зберігання засобів водного та повітряного транспорту, держави-члени можуть дотримуватися своїх власних національних положень з цього питання.

_______________ (5) OJ N L 349, 13.12.1990. p. 19. (6) OJ N L 354, 30.12.1974 p. 6. Директива, в останній раз змінена Директивою 88/663/ЄЕС (OJ N 382, 31.12.1988. p. 40).

(7) OJ N L 105, 23.4.1983 p. 64. Директива, в останній раз змінена Директивою 89/604/ЄЕС (OJ N L 348, 29.11.1989. p. 28).

(8) OJ N L 175, 25.7.1968 p. 15. Директива, в останній раз змінена Директивою 85/347/ЄЕС (OJ N L 183, 16.7.1985. p. 22).

(9) OJ N L 135, 4.6.1969 p. 6. Директива, в останній раз змінена Директивою 91/191/ЄЕС (OJ N L 94, 16.4.1991. p. 24)

<< | >>
Законодавчий акт: Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року "Зміни та доповнення:"Доповнено 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124), 1992

= завантажити законодавчий акт =

Стаття 23

 1. стаття 2, восьмий абзац; стаття 3(1); стаття 3(2); стаття 4(1)(а), перший та другий абзаци; стаття 4(1)(b); стаття 4(3); стаття 5(4), третій підпункт; стаття 5(6); стаття 8(2); стаття 8(2)(с); стаття 9(2); стаття 10(2); стаття 11(1); стаття 13(2); стаття 14(1)(i); Перелік Додатків: назва Додатка XIII; Додаток I, перший підпункт; Додаток IV, частина I, перший та другий рядки; Додаток IV, примітка (1) до таблиці; Додаток V, розділ 1(b); Д
 2. У цій Угоді, посилання на певну Статтю, Розділ чи Додаткову Статтю має, якщо не узгоджено інше, тлумачитись виключно як посилання на цю Статтю, Розділ чи Додаткову Статтю цієї Угоди.
 3. стаття 2, перший абзац; стаття 2, дев'ятий абзац; стаття 2, десятий абзац; стаття 2, чотирнадцятий абзац; стаття 3(1); стаття 3(4); стаття 4(1)(с); стаття 4(1)(d); стаття 5(5); стаття 6(3); стаття 7(2); стаття 13(4); стаття 13(5); Додаток I, перший підпункт; Додаток III, частина III; Додаток IV, частина II, перший пункт; Додаток V, розділ 1(а); Додаток V, розділ 1(b); Додаток V, розділ 1(c); Додаток VI, сторона 2 сертифікату затвердження типу ЄС; Додато
 4. Стаття XVII (Змінена стаття 124) Процедура подання пропозицій між Конгресами (Статут, стаття 29, Загальний регламент, стаття 116)
 5. Стаття XIX (Змінена стаття 126) Повідомлення рішень, прийнятих між Конгресами (Статут, стаття 29, Загальний регламент, стаття 124, 125)
 6. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 31 березня 2003 р. N 435 "Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтями 25 і 34 Закону України "Про загальну середню освіту", статтями 18 і 22 Закону України "Про позашкільну освіту", статтею 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту", статтею 30 Закону України "Про дошкільну освіту", статтею 9 Закону України "Про вищу освіту"", 2003
 7. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 19 серпня 2002 р. N 1222 "Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту", статтею 25 Закону України "Про загальну середню освіту", статтями 18 і 22 Закону України "Про позашкільну освіту", статтею 30 Закону України "Про дошкільну освіту"", 2002
 8. - Розділ II «Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики»: стаття 4 «Цілі політичного діалогу», стаття 5 «Форуми для проведення політичного діалогу», стаття 6 «Діалог та співпраця з питань внутрішніх реформ»;
 9. Стаття 34 Конвенції ( 994_373 ) стає статтею 32; пункт 3 цієї статті замінюється пунктом 3, що викладається у такій редакції:
 10. (a) у пункті 1 термін "Стаття F.1 (2)" замінюється на "Стаття 7 (3)";
 11. ПОСТАНОВА від 31 березня 2003 р. N 435 " Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтями 25 і 34 Закону України "Про загальну середню освіту", статтями 18 і 22 Закону України "Про позашкільну освіту", статтею 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту", статтею 30 Закону України "Про дошкільну освіту", статтею 9 Закону України "Про вищу освіту""
 12. Стаття IV (Змінена стаття 104) Склад, діяльність і засідання Ради поштової експлуатації (Статут, стаття 18)
 13. Стаття XII (Змінена стаття 118) Бланки, які надаються Міжнародним бюро (Статут, стаття 20)
 14. Стаття XIII (Змінена стаття 119) Акти Регіональних союзів та спеціальні угоди (Статут, стаття 8)
 15. Стаття II (Змінена стаття 102) Склад, діяльність і засідання Адміністративної ради (Статут, стаття 17)
 16. Ця стаття має тлумачитися у поєднанні зі статтями 1 і 2 Шостого протоколу, які стосуються конвенційних прав, гарантованих Законом 1998 року (див. статтю 1 (1) (c)), і забороняють смертну кару в мирний час.
 17. Стаття XX (Змінена стаття 128) Установлення та регулювання витрат Союзу (Статут, стаття 21)
 18. Стаття XV (Змінена стаття 122) Процедура подання пропозицій Конгресу (Статут, стаття 29)
 19. Стаття XXI (Змінена стаття 130) Класи внесків, (Статут, стаття 21, Загальний регламент, статті 115, 128)