<<
>>

Стаття 24

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Комісії допомагає Комітет з акцизних зборів, який надалі називається "Комітет". Комітет складається з представників держав-членів та очолюється представникам Комісії.

Комітет встановлює свої процедурні правила.

2. Заходи, необхідні для застосування положень статей 7, 18 та 19, приймаються згідно з процедурами, викладеними у пунктах 3 та 4.

3. Представник Комісії подає до Комісії проект заходів, що мають бути затверджені. Комітет надає свій висновок на цей проект протягом обмеженого часу, який встановлюється Головою відповідно до невідкладності питання. Комітет приймає рішення більшістю голосів, як передбачено положеннями статті 148 (2) Договору ( 994_017 ). Голова Комітету не голосує.

4. (a) Комісія приймає запропоновані заходи, якщо вони відповідають висновку Комітету.

(b) Якщо запропоновані заходи не відповідають висновку Комітету, або якщо висновки відсутні, Комісія з цього моменту передає до Ради пропозицію щодо заходів, яких необхідно вжити. Рада діє на підставі кваліфікованій більшості.

Якщо після закінчення 3 місяців з дати, коли питання було передано на її розгляд, Рада не ухвалила заходи, Комісія ухвалює запропоновані заходи, за винятком випадків, коли Рада проголосувала проти зазначених заходів простою більшістю голосів.

5. Крім заходів, про які йдеться у пункті 2, голова Комітету вивчає питання за своєю власною ініціативою або на вимогу представників держав-членів відносно застосування положень Співтовариства про акцизний збір, крім тих, про які йдеться у статті 30 цієї Директиви.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року "Зміни та доповнення:"Доповнено 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 24