<<
>>

Стаття 30

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Директива 77/799/ЄЕС доповнюється наступним:

1. Заголовок замінюється таким заголовком: "Директива Ради від 19 грудня 1977 року про взаємодопомогу між відповідними органами держав-членів у сфері прямого та непрямого оподаткування".

2.

У Статті 1

(a) текст пункту 1 замінюється наступним:

"1. Згідно з цією Директивою компетентні органи держав-членів обмінюються будь-якою інформацією, яка може дозволити їм здійснювати правильну оцінку податків на прибуток та капітал, а також будь-якою інформацією, що стосується оцінки наступних непрямих податків:

- податок на додану вартість;

- акцизний збір на нафтопродукти;

- акцизний збір на алкоголь та алкогольні напої;

- акцизний збір на тютюнові вироби.

(b) текст пункту 5 замінюється наступним стосовно Данії, Греції, Сполученого Королівства та Португалії:

"У Данії:

- Податкова адміністрація або уповноважений представник;

у Греції:

- Міністр фінансів або уповноважений представник;

у Сполученому Королівстві:

- Комісари митних та акцизних зборів або уповноважений представник для необхідної інформації стосовно податку на додану вартість та акцизний збір;

- Комісари податкової служби Ірландії або уповноважений представник з питань будь-якої іншої інформації;

у Португалії:

- Міністр фінансів або уповноважений представник."

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року "Зміни та доповнення:"Доповнено 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 30