>>

Враховуючи, що Стаття 130r Договору ( 994_017 ) передбачає, що метою діяльності Співтовариства в сфері навколишнього середовища є забезпечення економного і раціонального використання природних ресурсів; враховуючи, що такі природні ресурси включають нафтопродукти, природній газ та тверде паливо, які є важливими джерелами енергії, але й також головними джерелами викидів вуглекислого газу;

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Враховуючи, що, оскільки в інших місцях Договору ( 994_017 ) не передбачено повноважень, необхідних для прийняття законодавчих актів щодо пов'язаних із енергією аспектів програм, встановлених цією Директивою, за довідкою потрібно також звертатися до Статті 235 Договору;

Враховуючи, що на житловий сектор та сектор послуг припадає близько 40% кінцевого енергоспоживання Співтовариства, і вони продовжують зростати, і що ця тенденція обов'язково призведе до зростання їхнього енергоспоживання, а отже, й обсягів викидів вуглекислого газу;

Враховуючи, що ця Директива має на меті зберегти якість навколишнього середовища і забезпечити економне і раціональне використання природних ресурсів, що є питаннями, які належать не тільки до компетенції Співтовариства;

Враховуючи, що для скорочення викидів вуглекислого газу і сприяння раціональному використанню енергії необхідні спільні зусилля усіх держав-членів, що передбачає проведення заходів на рівні Співтовариства;

Враховуючи, що такі заходи повинні визначатися державами-членами відповідно до принципу субсидіарності на підставі потенційних удосконалень ефективності використання енергії, економічної ефективності, технічної здійсненності та впливу на навколишнє середовище;

Враховуючи, що, надаючи об'єктивну інформацію про енергетичні характеристики будинків, сертифікація енергетичних параметрів допоможе підвищити прозорість ринку нерухомості та заохочуватиме капіталовкладення в економію енергії;

Враховуючи, що виставляння мешканцям рахунків за опалення, кондиціонування повітря та використання гарячої води, яке здійснюється у відповідних пропорціях на підставі дійсного споживання, сприятиме енергозбереженню в житловому секторі; враховуючи, що бажано, щоб мешканці таких будинків мали змогу самі регулювати власне споживання тепла і холодної та гарячої води; враховуючи, що рекомендації та резолюції, прийняті Радою стосовно розрахунку плати за опалення та гарячу воду (6), до цього часу застосовувались тільки у двох державах-членах; враховуючи, що значна частка плати за опалення, кондиціонування повітря та гарячу воду все ще розраховується на підставі інших чинників, ніж енергоспоживання;

_______________ (6) Рекомендація 76/493/ЄЕС (OJ N L 140, 28.5.1976, p. 12).

Рекомендація 77/712/ЄЕС (OJ No L 295, 18.11.1977, p. 1). Резолюція від 9.6.1980 (OJ N C 149, 18.6.1980, p. 3). Резолюція від 15.1.1985 ( 994_349 ) (OJ N C 20, 22.1.1985, p. 1).

Враховуючи, що потрібні нові методи фінансової підтримки для сприяння інвестуванню в енергозбереження у державному секторі; враховуючи що, беручи це до уваги, держави-члени повинні дозволяти і якомога ширше використовувати можливості, які надає фінансування третіми сторонами;

Враховуючи, що будинки матимуть вплив на довгострокове енергоспоживання; враховуючи, що, таким чином, нові будинки повинні обладнуватися ефективною теплоізоляцією, пристосованою до місцевого клімату; враховуючи, що це також стосується будинків державної влади, в яких органи державної влади повинні показувати приклад, беручи до уваги екологічні та енергетичні міркування;

Враховуючи, що регулярне технічне обслуговування бойлерів сприяє забезпеченню їхнього правильного настроювання відповідно до технічних характеристик і таким чином сприяє їхньому оптимальному функціонуванню з точки зору навколишнього середовища та енергоспоживання;

Враховуючи, що промисловість в цілому прагне до більш ефективного використання енергії для досягнення власних економічних цілей; враховуючи, що слід сприяти проведенню перевірок на предмет використання енергії, зокрема, на підприємствах з високим рівнем енергоспоживання, для забезпечення значного підвищення ефективності використання енергії у цьому секторі;

Враховуючи, що покращання ефективності використання енергії в усіх регіонах Співтовариства зміцнить економічну та соціальну єдність в Співтоваристві, як це передбачається в Статті 130a Договору ( 994_017 ),

ПРИЙНЯЛА ТАКУ ДИРЕКТИВУ:

| >>
Законодавчий акт: Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Враховуючи, що Стаття 130r Договору ( 994_017 ) передбачає, що метою діяльності Співтовариства в сфері навколишнього середовища є забезпечення економного і раціонального використання природних ресурсів; враховуючи, що такі природні ресурси включають нафтопродукти, природній газ та тверде паливо, які є важливими джерелами енергії, але й також головними джерелами викидів вуглекислого газу;