Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Статья XII

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Настоящее Соглашение передается на хранение Секретариату Совета Экономической Взаимопомощи, который будет выполнять функции депозитария этого Соглашения. Заверенные копии Соглашения направляются депозитарием всем подписавшим его государствам, а также государствам, которые присоединятся к этому Соглашению.

2.

Депозитарий будет незамедлительно уведомлять все подписавшие и присоединившиеся к настоящему Соглашению государства о дате сдачи на хранение каждого документа об одобрении Соглашения или присоединения к нему, о дате вступления его в силу, а также об отказе любой из Договаривающихся Сторон от настоящего Соглашения.

Совершено в городе Берлине 5 декабря 1970 года на русском языке в одном экземпляре.

По уполномочию Правительства Венгерской Народной Республики (Подпись)

По уполномочию Правительства Германской Демократической Республики (Подпись)

По уполномочию Правительства Польской Народной Республики (Подпись)

По уполномочию Правительства Союза Советских Социалистических Республик (Подпись)

По уполномочию Правительства Чехословацкой Социалистической Республики (Подпись)

Приложение к Соглашению об общих условиях выполнения международных пассажирских перевозок автобусами от 5 декабря 1970 г.

Общие условия выполнения международных пассажирских перевозок автобусами (Общие условия)

<< | >>
Законодавчий акт: " Соглашение об общих условиях выполнения международных пассажирских перевозок автобусами"Договаривающиеся Стороны,. Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ). 1970

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья XII

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -