>>

Статья I

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Настоящее Соглашение касается юридических лиц, имеющих местонахождение на территории Договаривающихся Сторон.

2. Если не представляется возможным определить местонахождение юридического лица в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то его местонахождением в смысле настоящего Соглашения будет считаться страна Договаривающейся Стороны, по законодательству которой учреждено данное юридическое лицо.

3.

В случае, когда не представится возможным определить местонахождение юридического лица и его налоговый статус в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, эти вопросы решаются по взаимной договоренности компетентных органов стран соответствующих Договаривающихся Сторон. Компетентными органами в смысле настоящего Соглашения будут являться министерства финансов стран Договаривающихся Сторон.

| >>
Законодавчий акт: Соглашение между НРБ,ВНР,ГДР,МНР,ПНР, СССР и ЧССР об устранении двойного налогообложения доходов и имущества юридических лиц от 19 мая 1978 года "{ Дополнительно см. Протокол ( 997_279 ) от 15.05.92 Конвенцию ( 616_168 ) от 12.01.93 Конвенцию ( 100_008 ) от 20.11.95 Соглашение ( 496_023 ) от 01.07.2002 }"{ О прекращении действия Соглашения c 01.01.2007 в отношениях между Украиной и Монголией см. Документ ( v5624225-10 ) от 19.03.2010 }. Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ). 1978

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья I

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -