Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Статья I

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Определения

В настоящем Соглашении:

а) слово "Правительство" означает Правительство Союза Советских Социалистических Республик;

б) слово "Банк" означает Международный инвестиционный банк;

в) слова: "компетентные органы" означают соответствующие органы и организации СССР;

г) слова: "помещение Банка" и "здание Банка" означают любое здание или часть здания (включая земельный участок, на котором они находятся), постоянно или временно используемые Банком с согласия Правительства или других компетентных органов;

д) слова: "Председатель Правления" означают Председателя Правления Международного инвестиционного банка или другое лицо, уполномоченное действовать от имени Председателя Правления;

е) слова: "должностные лица Банка" понимаются в смысле статей XVII и XVIII Соглашения об образовании Международного инвестиционного банка ( 986_007 ).

| >>
Законодавчий акт: Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Международным инвестиционным банком об урегулировании вопросов, связанных с местопребыванием в СССР Международного инвестиционного банка " (Москва, 23 декабря 1977 года)"Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Международный инвестиционный банк,. Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ). 1977

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья I

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -