<<
>>

Стаття 128

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. На підставі спільної річної доповіді Ради та Комісії, Європейській Раді належить щорічно розглядати ситуацію у сфері зайнятості в Спільноті та ухвалювати висновки з цього питання.

2.

На підставі висновків Європейської Ради, Раді, на пропозицію Комісії та після консультацій з Європейським Парламентом, Економіко-соціальним комітетом, Комітетом регіонів та Комітетом з питань зайнятості, належить щороку кваліфікованою більшістю окреслювати настанови, що їх державам-членам належить враховувати у своїх політиках зайнятості. Цим настановам належить бути згідними з загальними настановами, що їх ухвалено згідно з частиною другою статті 99.

3. Кожній державі-членові належить подавати до Ради та Комісії річну доповідь щодо головних заходів із виконання політики зайнятості з огляду на настанови щодо зайнятості, зазначені в частині другій.

4. Раді на підставі доповідей, зазначених у частині третій, та діставши думку Комітету з питань зайнятості, належить щороку вивчати, як держави-члени виконують політики зайнятості з огляду на настанови щодо зайнятості. Рада, за рекомендацією Комісії, може, якщо вважає за доцільне з огляду на це вивчення, кваліфікованою більшістю робити рекомендації державам-членам.

5. На підставі результатів такого вивчення Раді та Комісії належить подавати спільну річну доповідь Європейській Раді про стан зайнятості у Спільноті та про виконання настанов щодо зайнятості.

<< | >>
Законодавчий акт: Договір про заснування Європейської Спільноти "(консолідована версія станом на 1 січня 2005 року)" . Європейський Союз. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 128