Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 6

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Функції депозитарію

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє всім державам - членам Ради Європи:

a) про будь-яке підписання;

b) про здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти чи будь-якого документа про прийняття чи схвалення;

c) про будь-яку дату набуття чинності цим Протоколом згідно зі статтями 2 та 5;

d) про будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, що стосується цього Протоколу.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те уповноважені, підписали цей Протокол.

Учинено в Римі 4 листопада 2000 року англійською та французькою мовами, причому обидва тексти є автентичними, в одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи.

Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цього Протоколу кожній державі - члену Ради Європи.

Протокол N 12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ETS N 177)

Рим, 4 ноября 2000 года

Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол,

принимая во внимание основополагающий принцип, в соответствии, с которым все люди равны перед законом и имеют право на равную защиту законом;

преисполненные решимости предпринять дальнейшие шаги по обеспечению равенства всех людей путем коллективного осуществления всеобщего запрещения дискриминации на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года ( 995_004 ) (именуемой ниже "Конвенция");

подтверждая, что принцип недискриминации не препятствует государствам-участникам принимать меры для обеспечения полного и эффективного равенства при условии существования объективной и разумной обоснованности таких мер,

согласились о нижеследующем:

<< | >>
Законодавчий акт: Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) "Статус Протоколу див. ( 994_552 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 6