<<
>>

Стаття 4

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам - членам Ради Європи та державам, що не входять до Ради Європи, але підписали цю Конвенцію ( 995_068 ), про:

а) будь-яке підписання;

б) депонування будь-якої ратифікаційної грамоти та документів про прийняття чи затвердження;

в) дату набуття чинності цього Протоколу відповідно до статті 7;

г) будь-яку іншу дію, повідомлення або сповіщення, які стосуються цього Протоколу.

На засвідчення чого повноважні представники, що підписалися нижче, підписали цю Конвенцію ( 995_068 ).

Вчинено в Страсбурзі четвертого дня листопада місяця 1993 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи.

Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії кожній державі - члену Ради Європи.

Застереження та заяви

Нідерланди

Заява містилася в документі про прийняття, який було здано на зберігання 23 лютого 1995 року - Оригінал англ. мовою.

Королівство Нідерланди приймає зазначений Протокол у Королівстві в Європі, на Нідерландських Антильських островах та в Арубі.

Протокол N 2 к Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ETS N 152)

(Страсбург, 4 ноября 1993 года)

(неофициальный перевод)

Государства, подписавшие настоящий Протокол к Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, подписанной в Страсбурге 26 ноября 1987 года ( 995_068 ) (далее именуемой "Конвенция"),

убежденные в целесообразности предоставления членам Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (далее именуемого "Комитет") возможности переизбираться дважды,

считая, кроме того, необходимым обеспечить упорядоченное переизбрание членов Комитета,

согласились о нижеследующем:

<< | >>
Законодавчий акт: Протокол N 2 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (укр/рос) "Статус Протоколу див. ( 994_394 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 2690-III ( 2690-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.9 ). Європейський Союз. 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 4