<<
>>

Стаття 7

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Підписання та ратифікація

1. Цей Протокол відкритий для підписання членами Ради Європи, які підписали Конвенцію ( 995_004 ); він має бути ратифікований одночасно з ратифікацією Конвенції або після її ратифікації.

Протокол набирає чинності після депонування п'яти ратифікаційних грамот. Стосовно будь-якого підписанта цього Протоколу, який ратифікуватиме його після набрання ним чинності, Протокол набирає чинності з дня депонування його ратифікаційної грамоти.

2. Ратифікаційні грамоти передаються на зберігання Генеральному секретареві Ради Європи, який повідомляє всіх членів Ради про тих, хто здійснив ратифікацію.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те уповноважені представники, підписали цей Протокол.

Учинено у Страсбурзі 16 вересня 1963 року англійською і французькою мовами, обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний секретар надсилає засвідчені копії кожному підписантові.

Протокол N 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод об обеспечении некоторых иных прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и Первый дополнительный протокол к ней (ETS N 46)

(Страсбург, 16 сентября 1963 года)

(в ред. Протокола от 11.05.1994) ( 994_536 )

(неофициальный перевод)

Правительства, подписавшие настоящий Протокол, являющиеся членами Совета Европы,

преисполненные решимости принять меры по обеспечению коллективного осуществления некоторых иных прав и свобод, помимо тех, которые уже включены в раздел I Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года ( 995_004 ) (далее именуемой "Конвенция"), и в статьи 1 - 3 Первого протокола к Конвенции ( 994_535 ), подписанного в Париже 20 марта 1952 года,

согласились о нижеследующем:

<< | >>
Законодавчий акт: Протокол N 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї (укр/рос) "зі змінами, внесеними Протоколом N 11 ( 994_536 )" Статус Протоколу див. ( 994_407 ). Європейський Союз. 1963

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 7