<<
>>

18. Стаття 160c змінюється так:

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(a) Пункт 1 подається в такій редакції:

"1. Палата аудиторів перевіряє розрахунки Співтовариства за всіма статтями прибутків і видатків. Вона також перевіряє розрахунки за всіма статтями прибутків і видатків усіх органів Співтовариства настільки, наскільки відповідний установчий інструмент не перешкоджає такій перевірці.

Палата аудиторів надає Європейському Парламенту та Раді декларацію, що визначає вірність ведення рахунків, а також законність і регулярність фінансових операцій, що лежать у їх основі, яка публікується в "Офіційному журналі Європейського Союзу".

Така декларація може супроводжуватися окремою оцінкою для кожної основної сфери діяльності Співтовариства";

(b) Пункт 4 подається в такій редакції:

"4. Палата аудиторів складає щорічний звіт після завершення кожного фінансового року. Він передається до інших установ Співтовариства та публікується разом з відповідями зазначених установ на зауваження Палати аудиторів у "Офіційному журналі Європейського Союзу".

Палата аудиторів може також у будь-який час робити свої зауваження з окремих питань, зокрема у формі спеціальних звітів, та надсилати свої висновки на запит тієї чи іншої установи Співтовариства.

Палата приймає щорічний звіт, спеціальні звіти та висновки більшістю своїх членів. Однак Палата може створювати внутрішні відділення для схвалення певних категорій звітів чи висновків відповідно до положень, зазначених у Правилах Процедури Палати.

Палата надає допомогу Європейському Парламенту та Раді у здійсненні їх повноважень щодо виконання бюджету.

Палата аудиторів складає Правила Процедури Палати. Такі Правила мають бути схвалені Радою, яка діє кваліфікованою більшістю".

19. У статті 163 перший пункт замінюється на такий:

"Регламенти повинні друкуватися в "Офіційному журналі Європейського Союзу". Вони повинні вступати в силу з дати, зазначеної в них, а за відсутності такої - на двадцятий день після їх публікацій".

20. Стаття 165 подається в такій редакції:

<< | >>
Законодавчий акт: Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов'язаних з ними актів (2001/C80/01) "Статус Договору див. ( 994_532 )" { Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06 ) }. Європейський Союз. 2001

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

18. Стаття 160c змінюється так: