<<
>>

Стаття 22

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Ця Угода підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти здаються на зберігання Генеральному секретарю. Угода набуває чинності, як тільки сім держав, що її підписали, здадуть на зберігання свої ратифікаційні грамоти.

Однак до набуття чинності цією Угодою відповідно до положень попереднього пункту держави, що підписали цю Угоду, погоджуються з метою запобігання будь-яким зволіканням в ефективному функціонуванні Ради застосовувати Угоду тимчасово від дати підписання, якщо це дозволяють їхні відповідні конституційні системи.

На посвідчення чого нижчепідписані належним чином на те уповноважені представники підписали цю Генеральну угоду.

Вчинено у Парижі 2 дня вересня місяця 1949 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар надсилає засвідчені копії цієї Угоди кожній державі, що її підписала.

Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года

Правительства Королевства Бельгии, Королевства Дании, Французской Республики, Королевства Греции, Ирландской Республики, Итальянской Республики, Великого Герцогства Люксембург, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегии, Королевства Швеции, Турецкой Республики и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,

учитывая, что положения пункта а) статьи 40 Устава Совета Европы ( 994_001 ) предусматривают, что Совет Европы, представители Членов и Секретариат Совета Европы пользуются на территории своих Членов такими привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для выполнения их функций,

учитывая, что положения пункта b) вышеупомянутой статьи предусматривают, что Члены Совета Европы взяли на себя обязательство заключить соглашение с целью выполнения положений указанного пункта,

учитывая, что во исполнение вышеупомянутого пункта b) Комитет Министров рекомендовал правительствам Членов принять нижеследующие положения,

договорились о следующем:

Часть I. Правосубъектность. Правоспособность

<< | >>
Законодавчий акт: Генеральна угода про привілеї та імунітети Ради Європи (укр/рос) " { Додатково див. Протокол ( 994_020 ) від 06.11.52 ; Другий Протокол ( 994_021 ) від 15.12.56 ; Третій Протокол ( 994_580 ) від 06.03.59 ; Четвертий Протокол ( 994_022 ) від 16.12.61 ; П'ятий Протокол ( 994_023 ) від 18.06.90 }" { Про приєднання до Угоди див. Закон N 391/96-ВР ( 391/96-ВР ) від 01.10.96 }. Європейський Союз. 1949

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 22