<<
>>

Стаття 205 (*)

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Якщо в цьому Договорі не обумовлено інакше, Раді належить ухвалювати рішення більшістю своїх членів.

_______________ (*) Статтю змінено від 1 листопада 2004 року Актом про умови приєднання Чеської Республіки, Республіки Естонія, Республіки Кіпр, Республіки Латвія, Республіки Литва, Республіки Угорщина, Республіки Мальта, Республіки Польща, Республіки Словенія і Словацької Республіки та про узгіднення договорів, на яких засновано Союз.

2.

Якщо Раді належить діяти кваліфікованою більшістю, голоси її членів належить зважувати таким чином:

Бельгія 12

Чеська Республіка 12

Данія 7

Німеччина 29

Естонія 4

Греція 12

Іспанія 27

Франція 29

Ірландія 7

Італія 29

Кіпр 4

Латвія 4

Литва 7

Люксембург 4

Угорщина 12

Мальта 3

Нідерланди 13

Австрія 10

Польща 27

Португалія 12

Словенія 4

Словаччина 7

Фінляндія 7

Швеція 10

Сполучене Королівство 29.

Коли згідно з цим Договором акти Ради належить ухвалювати на пропозицію Комісії, вони є ухваленими, якщо на їх користь подано щонайменше 232 голоси, що представляють більшість членів.

В інших випадках акти Ради є ухваленими, якщо на їх користь подано щонайменше 232 голоси, що представляють дві третини членів.

3. Утримання від голосування присутніх членів чи їхніх представників не впливає на ухвалення актів Ради, що потребують одностайності.

4. Коли Раді належить ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю, член Ради може вимагати перевірки того, що держави-члени, які складають кваліфіковану більшість, представляють не менш ніж 62% загального населення Союзу. Якщо доведено, що цю умову не виконано, це рішення не є ухваленим.

<< | >>
Законодавчий акт: Договір про заснування Європейської Спільноти "(консолідована версія станом на 1 січня 2005 року)" . Європейський Союз. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 205 (*)