<<
>>

Стаття 12

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Умови та гарантії

1. Кожна Сторона гарантує, що встановлення, реалізація та застосування криміналізації згідно зі статтями 5-7 та 9 цієї Конвенції здійснюються з дотриманням зобов'язань стосовно прав людини, зокрема права на свободу волевиявлення, свободу об'єднань та свободу віросповідання, передбачених, - у випадках, що відповідають цій Стороні - Європейською конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод (1950 р.) ( 995_004 ), Міжнародному пакті про громадянські й політичні права (1966 р.) ( 995_043 ), а також інших зобов'язань відповідно до міжнародного права.

2.

Установлення, реалізація та застосування криміналізації згідно зі статтями 5-7 та 9 цієї Конвенції повинні, крім того, відповідати принципу пропорційності з урахуванням законних цілей, які переслідують, і їхньої необхідності в демократичному суспільстві й повинні виключати будь-яку форму свавілля або дискримінаційного чи расистського ставлення.

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму "Статус Конвенції див.( 994_838 )" { Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V ( 54-16 ) від 31.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.340 }. Європейський Союз. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 12