<<
>>

Стаття 27

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Зміни до Конвенції

1. Зміни до цієї Конвенції можуть бути запропоновані будь-якою Стороною, Комітетом міністрів Ради Європи або Консультативною нарадою Сторін.

2.

Будь-яка пропозиція стосовно змін передається Генеральним секретарем Ради Європи на розгляд Сторін.

3. Крім того, будь-яка зміна, запропонована Стороною або Комітетом міністрів, передається на розгляд Консультативної наради Сторін, яка надає Комітету міністрів свій висновок стосовно запропонованої зміни.

4. Комітет міністрів розглядає запропоновану зміну та будь-який висновок, наданий Консультативною нарадою Сторін, і може ухвалити таку зміну.

5. Текст будь-якої зміни, ухваленої Комітетом міністрів згідно з пунктом 4, надсилається Сторонам для прийняття.

6. Будь-яка зміна, прийнята згідно з пунктом 4, набуває чинності тридцятого дня після повідомлення Сторонами Генеральному секретарю про її прийняття.

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму "Статус Конвенції див.( 994_838 )" { Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V ( 54-16 ) від 31.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.340 }. Європейський Союз. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 27