Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<

118. Стаття 97(3) встановлює 5-ти відсотковий прохідний бар'єр для партій для участі у подальшому розподілі мандатів в загальнодержавному окрузі. Це є підвищенням цього показника порівняно з 3%, які встановлені діючим законом. Причини такого підвищення є незрозумілими. Прохідний бар'єр обчислюється відповідно до кількості виборців, які беруть участь у виборах. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ рекомендують, щоб цей прохідний бар'єр розподілу парламентськ

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

K. Скарги та звернення

119. Цей законопроект не містить положення, включеного до попередніх законів, яке дозволяє подавати скаргу або до виборчої комісії вищого рівня, або до суду.

Це відповідає постійним рекомендаціям ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської комісії скасувати це положення.

120. Потрібно уникати затяжного розгляду скарг та судових процедур, пов'язаних з вирішенням виборчих суперечок, тому необхідно встановити часові обмеження. Однак, часові обмеження не мають бути такими жорсткими, щоб завадити прийняттю справедливого рішення. Стаття 108 вимагає, щоб скарга була подана впродовж 2-х днів з часу вчинення дії, бездіяльності, або прийняття рішення. Часові обмеження є навіть меншими стосовно подій, що відбуваються напередодні та в день проведення виборів. Коли позивач, не за своєї вини, не може подати скаргу впродовж визначеного періоду часу, граничний строк може призвести до несправедливості. Необхідно розглянути питання запровадження виключень щодо часових рамок в тих випадках, коли позивач не міг знати про порушення шляхом проведення належної перевірки та в тому разі, якщо це необхідно для здійснення правосуддя.

121. Рішення виборчих комісій по скаргах мають бути справедливими, законними та обґрунтованими відповідно до Статті 112. Пункт 10 цієї Статті вимагає, щоб копія рішення була передана або надіслана позивачу, відповідачу або іншими зацікавленим особам та відповідній виборчій комісії не пізніше як на наступний день після ухвалення рішення. З метою посилення прозорості та довіри суспільства до порядку розгляду скарг необхідно розглянути можливість висунення вимоги щодо розміщення всіх рішень ЦВК та ОВК на сайті ЦВК.

122. Відповідно до цього законопроекту результати виборів можна оскаржити у виборчій комісії вищого рівня в порядку, визначеному для подання офіційних скарг (Стаття 107).

Скарги щодо результатів ДВК мають подаватися до відповідної ОВК впродовж 2 днів з часу прийняття рішень ДВК. ОВК має розглянути скаргу впродовж 2 днів з часу її подання. Рішення ОВК може бути оскаржено в ЦВК впродовж 2 днів, а ЦВК має прийняти рішення по цій скарзі впродовж 2 днів з часу її подання. Рішення ЦВК можуть бути оскаржені в Адміністративному суді в порядку, визначеному в Кодексі адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

123. Відповідно до Статті 172(3) Кодексу адміністративного судочинства ( 2747-15 ) рішення, дії або бездіяльність ЦВК, пов'язані з встановленням результатів, можуть бути оскаржені у Вищому адміністративному суді. Всі інші рішення, дії або бездіяльність ЦВК оскаржуються у відповідному районному адміністративному суді. Скарги стосовно результатів можуть бути подані до адміністративного суду впродовж 5 діб з часу прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності, щодо яких подається скарга. Рішення Вищого адміністративного суду набувають чинності з часу їх оголошення та не підлягають подальшому оскарженню. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ сподіваються на те, що процедури подачі скарг та звернень, передбачені в цьому законопроекті та в Кодексі адміністративного судочинства ( 2747-15 ), сприятимуть своєчасному вирішенню виборчих суперечок.

IV. Висновок

124. Проект закону забезпечує детальне регулювання процесу парламентських виборів. Він включає в себе ряд рекомендацій, попередньо розроблених різними національними та міжнародними організаціями, в тому числі Венеціанською комісією та ОБСЄ/БДІПЛ.

125. Виборча система, якій було віддано перевагу цим законопроектом, не є тією, що обговорювалася представниками Венеціанської комісії під час їхніх зустрічей з українськими органами влади, і не є тією, яка рекомендувалася Резолюцією 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи ( 994_a19 ).

Більш того, вибір змішаної системи прохідний бар'єр для отримання мандатів та заборона виборчих блоків були зроблені здебільш в односторонньому порядку без проведення консультацій з представниками інших політичних партій та громадянського суспільства. Ці різні зміни не полегшують доступу різних політичних сил до парламенту. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ хотіли б нагадати, що довіра до чесності виборчих правил є визначальною проведення демократичних виборів.

126. Крім того, деякі попередні рекомендації, що містилися у звітах ОБСЄ/БДІПЛ та у спільних висновках Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ не були враховані у проекті закону, такі як відсутність чітких критеріїв та крайніх строків для визначення меж виборчих округів; відсутність ясності щодо можливості оскарження результатів виборів та відсутність повного розкриття інформації - до та після виборів - щодо джерел та розмірів фінансових внесків, а також видів та сум витрат на проведення виборчої кампанії(22).

---------------

(22) Повний перелік викладено в резюме цього документа.

127. Проект закону містить ряд покращень, а саме: він гарантує представникам ЗМІ необмежений доступ до всіх публічних заходів, пов'язаних з виборами, встановлює обов'язкове навчання для голів, заступників голів та секретарів окружних виборчих комісій, ліквідує необмежене право звільняти членів виборчих комісій та надає можливість балотуватися незалежним кандидатам.

128. Втім, місцями проект закону є занадто складним і може бути покращеним шляхом більш чіткого формулювання положень, щоб вони були більш чітко зрозумілі всім учасникам виборчого процесу. Складність законопроекту підкріплює необхідність зведення всіх законів, що стосуються виборів, у єдиний уніфікований закон.

129. Під час обговорення між делегацією Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ та представниками Міністерства юстиції й Адміністрації Президента було зазначено, що українські представники запропонують робочій групі, відповідальній за підготовку проекту закону, включити низку рекомендацій, що містяться у попередньому проекті висновку, до кінцевого проекту закону, що подаватиметься до парламенту.

130.

ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанська комісія задоволені тим, що Президент України у своєму зверненні з приводу двадцятої річниці незалежності України зазначив, що він особисто контролюватиме те, як враховуються пропозиції та рекомендації цих двох організацій в ході роботи над проектом закону, та сподівається на те, що розробники проекту закону використовуватимуть рекомендації поточного висновку в своїй роботі над виборчим законодавством перед тим, як остаточний проект закону буде подано до парламенту.

131. ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанська Комісія вітають рішення Президента України не подавати законопроект особисто, а передати його до Верховної Ради для того щоб різні політичні фракції могли обговорити та доопрацювати законопроект. Цей крок міг би забезпечити дискусію відкриту для всіх політичних сил. Крім того, цей процес має залучити громадянське суспільство та таким чином допомогти сформувати довіру українського суспільства до виборчого процесу.

132. Комісія та ОБСЄ/БДІПЛ відмічають, що на сьогодні у Верховній Раді знаходяться три законопроекти про парламентські вибори. Відкрита та конструктивна дискусія в парламенті має сприяти підготовці єдиного законопроекту, який міг би стати результатом компромісу між більшістю та опозицією.

133. Комісія та ОБСЄ/БДІПЛ сподіваються, що робота над єдиним Виборчим кодексом України буде продовжуватись відповідно до рекомендацій Парламентської Асамблеї, Венеціанської Комісії та ОБСЄ/БДІПЛ. Вітається той факт, що Президент України неодноразово наголошував на важливості роботи над єдиним Виборчим кодексом. Венеціанська Комісія та ОБСЄ/БДІПЛ вірять, що в майбутньому кодексі буде враховано їхні рекомендації.

134. ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанська комісія готові допомогти органам влади України в їхніх зусиллях створити правову базу для проведення демократичних виборів в Україні згідно із зобов'язаннями ОБСЄ, Ради Європи та іншими міжнародними стандартами демократичних виборів.

<< |
Законодавчий акт: Спільний висновок N 635/2011 щодо законопроекту "Про вибори народних депутатів України"" Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Організація з безпеки та співробітництва в Європі/ Бюро з питань демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ)" Страсбург, 17 жовтня 2011 року. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

118. Стаття 97(3) встановлює 5-ти відсотковий прохідний бар'єр для партій для участі у подальшому розподілі мандатів в загальнодержавному окрузі. Це є підвищенням цього показника порівняно з 3%, які встановлені діючим законом. Причини такого підвищення є незрозумілими. Прохідний бар'єр обчислюється відповідно до кількості виборців, які беруть участь у виборах. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ рекомендують, щоб цей прохідний бар'єр розподілу парламентськ