Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

45. Стаття 34 дозволяє представникам партій бути присутніми на засіданнях центральної виборчої комісій з правом дорадчого голосу. Вона також містить список осіб, які можуть бути присутні на засіданнях центральної виборчої комісії без дозволу, до складу якого входять кандидати та їх довірені особи, офіційні місцеві та міжнародні спостерігачі, а також представники засобів масової інформації. Стаття також роз'яснює, що ті ж самі особи мають право бути присутніми без дозволу

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

46. Позитивним моментом є те, що в статті 35 визначається, що протоколи всіх засідань виборчої комісії мають бути в письмовій формі. Однак, немає жодних посилань на публічний доступ до протоколів засідань.

Протоколи виборчих комісій мають бути доступними для всіх учасників виборчого процесу за їх запитом.

47. В статті 35 також зазначається, яка інформація має міститися в усіх рішеннях виборчих комісій. Це має гарантувати, що позивачі отримають всю необхідну інформацію для оскарження рішення виборчої комісії, і що відповідність дій закону буде дотримана.

48. Іншим позитивним кроком у підвищенні прозорості виборчого процесу є те, що стаття 35(5) передбачає те, що будь-яке рішення виборчої комісії має бути публічно доступним на інформаційному стенді виборчої комісії не пізніше ранку наступного дня після ухвалення цього рішення. Інформаційний стенд виборчої комісії повинен розміщуватися в приміщенні виборчої комісії в місці, до якого громадськість має безперешкодний доступ. Рекомендується включити вимогу, щоб всі рішення виборчої комісії оприлюднювалися також на веб-сайті ЦВК.

49. В статті 36 роз'яснюється, що члени виборчих комісій повинні дотримуватися конституції ( 254к/96-ВР ) та законів при виконанні своїх обов'язків. Вони мають право отримувати відпустку на своєму місці роботи для участі в діяльності виборчої комісії і не можуть бути звільнені або переведені на нижчу посаду своїм роботодавцем за виконання своїх обов'язків як члена виборчої комісії. Стаття 36(7) містить повний та чіткий перелік прав членів виборчої комісії. Він включає право доступу до всієї інформації та документації виборчої комісії та право участі в повній мірі в засіданнях виборчої комісії та прийнятті рішень. Членам виборчих комісій забороняється проводити кампанію на користь чи проти будь-якого кандидата. Вони також не можуть публічно надавати оцінку діяльності політичної партії, яка бере участь у виборах.

50. Варто зазначити, що законопроект не містить положення, яке наділяє партію, що висуває свого кандидата у члени виборчої комісії, необмеженим правом безпідставно його звільняти. Це вирішить проблему здійснення тиску на членів виборчої комісії чи погроз усуненням їх від виконання обов'язків, якщо вони не голосуватимуть відповідно до вказівок партії, яка їх призначила. Після призначення члени комісії мають діяти неупереджено, незалежно від політичних мотивів. Ця зміна задовольняє попередні рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської комісії(12).

----------------

(12) Дивіться також Кодекс належної практики у виборчих справах (CDL-AD (2002) 023 переглянутий, 11.3.1.f.

<< | >>
Законодавчий акт: Спільний висновок N 635/2011 щодо законопроекту "Про вибори народних депутатів України"" Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Організація з безпеки та співробітництва в Європі/ Бюро з питань демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ)" Страсбург, 17 жовтня 2011 року. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

45. Стаття 34 дозволяє представникам партій бути присутніми на засіданнях центральної виборчої комісій з правом дорадчого голосу. Вона також містить список осіб, які можуть бути присутні на засіданнях центральної виборчої комісії без дозволу, до складу якого входять кандидати та їх довірені особи, офіційні місцеві та міжнародні спостерігачі, а також представники засобів масової інформації. Стаття також роз'яснює, що ті ж самі особи мають право бути присутніми без дозволу