Спільна заява " Спільна ЄС - Україна міжнародна конференція щодо модернізації газотранзитної системи України"Дата підписання: 23 березня 2009 р.. 2009

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

             Спільна заява 

Спільна ЄС - Україна міжнародна конференція

щодо модернізації газотранзитної системи України

Дата підписання: 23 березня 2009 р.

Беручи до уваги положення Меморандуму про порозуміння щодо

співробітництва в енергетичній сфері між Європейським Союзом та

Україною ( 994_694 ) від 1 грудня 2005 року, та спільної заяви

Самміту ЄС - Україна, що відбувся 9 вересня 2008 року в Парижі,

Сторони вітають Спільну ЄС - Україна міжнародну конференцію щодо

модернізації газотранзитної системи України, що відбулася

сьогодні, 23 березня 2009 року, в Брюсселі.

Враховуючи наміри України щодо поступової інтеграції до

спільного енергетичного ринку Європейського Союзу, зокрема, шляхом

набуття членства в Енергетичному Співтоваристві, та готовності ЄС

сприяти у цьому.

Визнаючи, що інституційна та законодавча адаптація України до

законодавства спільного енергетичного ринку Європейського Союзу,

обумовлює необхідність відповідного політичного та

фінансово-технічного сприяння.

Беручи до уваги сталі партнерські відносини між Україною та

ЄС у питаннях транзиту газу через територію України до ЄС.

Усвідомлюючи, що відповідні обсяги транзиту газу через

територію України в довготерміновій перспективі є необхідною

умовою забезпечення рентабельності інвестицій в газотранзитну

систему України.

Вітаючи готовність України надати пріоритетне значення

інвестиціям в газотранзитну систему України, для забезпечення

надійного, прозорого та передбачуваного транзиту природного газу

до держав - членів ЄС, а також з метою забезпечення зростаючих

потреб у його споживанні в майбутньому.

Визнаючи важливість подальшого розвитку та модернізації

газотранзитної системи України як невід'ємної складової

загальноєвропейської енергетичної інфраструктури, а також визнаючи

той факт, що Україна є стратегічним партнером ЄС в газовому

секторі.

Враховуючи пропозицію України щодо подальшого підвищення

пропускної спроможності газотранзитної системи України до рівня

60 мільярдів кубічних метрів газу щорічно, чого можна досягти за

умови залучення додаткових інвестицій.

Усвідомлюючи готовність сторін докладати зусилля з метою

забезпечення оптимального використання газотранзитної системи

України у середньо- та довгостроковій перспективі, враховуючи

комерційні практики.

Усвідомлюючи намір України приєднатися до Енергетичного

Співтовариства та, зокрема, надати можливість закупівлі газу в

Україні чи на її західному чи східному кордонах.

Визнаючи важливість імплементацій положень Директиви ЄС

2003/55/ЕС(1) ( 994_380 ).

---------------- (1) Директива 2003/55/ЕС ( 994_380 ) стосовно загальних

правил для внутрішнього ринку газу.

Беручи до уваги, та враховуючи роль газотранзитної системи

України в гарантуванні енергетичної, економічної та політичної

безпеки як України, так і ЄС, та поважаючи суверенні права

України, включаючи положення законодавства України щодо державної

власності на газотранзитну систему України.

Сторони, що підписали дану Заяву, вітають:

- Інтерес, що висловили учасники конференції, до підтримки і

допомоги в модернізації і розвитку газотранзитної системи України

з метою забезпечення сталості, надійності, ефективності та

прозорості її роботи на наступні десятиліття;

- Мастер-план модернізації газотранзитної системи України,

представлений у ході Конференції, включаючи визначення економічно

обґрунтованих проектів, спрямованих на покращення її технічної

ефективності та рівня впливу на навколишнє середовище,

запровадження сучасних технологій, а також, як наслідок -

підвищення пропускної спроможності системи;

- Готовність Уряду України до співпраці з міжнародними

фінансовими організаціями та реалізації Програми реформування

газового сектору 2010-2011 років, на основі положень законодавства

ЄС, та відповідно до зобов'язань, що будуть погоджені в контексті

Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, та в контексті приєднання

України до Договору Енергетичного Співтовариства ( 994_926 ), а

також згідно із зазначеним вище Меморандумом про порозуміння щодо

співробітництва в енергетичній сфері між ЄС та Україною

( 994_694 ) від 1 грудня 2005 року.

Уряд України:

1. Забезпечить незалежність оператора газотранзитної системи

України, що стосується його юридичної і організаційної форми,

процедур прийняття рішень та складання бухгалтерської звітності,

надавши оператору газотранзитної системи можливість

використовувати надходження з доходів від транспортування газу

трубопроводами високого тиску, а також його збереження, і дієвими

можливостями щодо підтримання фінансово сталого становища, у

відповідності до Директиви ЄС 2003/55/ЕС ( 994_380 ), та, зокрема,

положень статей 7-10 і 17;

2. Забезпечить відповідно до міжнародних фінансових

стандартів і практик прозорість та відкритість позичальника,

призначеного для здіснення модернізації газотранзитної системи, з

метою забезпечення рівного та фактичного доступу до відповідної

фінансової та технічної інформації, а також контролю за

використанням коштів, призначених для модернізації Української

газотранзитної системи;

3. Відповідно до Директиви ЄС 2003/55/ЕС ( 994_380 ) та,

зокрема, положень ст. 8 і 9 дозволить оператору газотранзитної

системи працювати на комерційних засадах з метою реалізації планів

комерційного розвитку в довгостроковій перспективі (та принаймні

доки позики для здійснення модернізації залишатимуться

непогашеними), а також забезпечення безпеки основних засобів;

4. Відповідно до Регламенту N 1775/2005(1) і, зокрема,

положень статей 3 і 6 забезпечить формування тарифів на доступ до

мережі (зокрема, на доступ до мережі газопроводів високого тиску)

з урахуванням потреби забезпечення цілісності та вдосконалення

системи, а також відображення дійсних понесених витрат, включаючи

належну дохідність інвестицій, а також забезпечити оприлюднення

оператором газотранспортної системи достатньо детальної інформації

щодо тарифних розрахунків, їх методології та структури, і

застосовування тарифів у прозорий, об'єктивний та

недискримінаційний спосіб;

---------------- (1) Регламент (ЄС) N 1775/2005 про умови доступу до систем

транспортування природного газу.

5. Відповідно до Директиви 2003/55/ЕС ( 994_380 ) і, зокрема,

статей 19 і 25, надаватиме третім сторонам доступ до сховищ на

прозорих комерційних умовах і під контролем регуляторного органу;

6. Гарантуватиме дотримання позичальником, призначеним для

виконання модернізації газотранзитної системи України, кращих

міжнародних правил проведення закупівель, а також найвищих

стандартів щодо охорони природи, управління, охорони здоров'я та

безпеки і соціального захисту, зокрема тих, що містяться в зводі

законодавства ЄС, і еквівалентах міжнародно визнаних стандартів.

7. Розробить не пізніше кінця 2009 року Програму реформування

газового сектору для реалізації заходів з реформування газового

сектору протягом 2010-2011 років, із визначенням часових рамок, що

відповідатимуть зобов'язанням, які будуть введені в дію в

контексті Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною та в контексті

приєднання України до Угоди Енергетичного Співтовариства

( 994_926 ) та співпадатимуть із спільними цілями залучення

інвестицій.

Наступні кроки

а. Європейська Комісія, Уряд України та кредитори

співпрацюватимуть з метою створення в структурі НАК "Нафтогаз

України" групи технічної координації, яка буде відповідати за:

1. Розробку комплексного бізнес-плану здійснення

модернізаційних заходів, на базі Мастер-плану Модернізації

газотранзитної системи України і подальших технічних пропозицій

від України, що визначатиме графік і порядок виконання робіт з

метою забезпечення надійності, ефективності, а також мінімізації

можливих перебоїв у поставках газу до та через територію України;

2. Здійснення нагляду за виконанням робіт з модернізації

газотранзитної системи України;

3. Сприяння в розробці заходів з фінансування плану

модернізації міжнародними і українськими кредиторами і можливими

донорами.

б. Європейська Комісія і Міжнародні фінансові організації

готові розглянути питання надання технічної допомоги групі

технічної координації.

в. Європейська Комісія розгляне можливість надання допомоги

Уряду України стосовно практичного реформування газового сектору.

г. Сторони беруть до уваги, що після створення групи

технічної координації МФО та кредитори розпочнуть експертну оцінку

проектів, визначених у Мастер-плані Модернізації газотранзитної

системи України.

д. Залежно від результатів цієї експертної оцінки Європейська

Комісія може, в разі необхідності, надати підтримку в межах

Інвестиційного інструменту програм сусідства, або інших можливих

джерел фінансування, з метою сприяння в отриманні позик

міжнародних фінансових організацій.

е. Інші партнери, що мають намір надати гранти та позики для

модернізації газотранзитної системи України, запрошуються надавати

групі технічної координації докладну інформацію про власну

готовність і можливий рівень фінансової участі.

Вчинено в м. Брюссель 23 березня 2009 р. у двох примірниках

українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є

автентичними.

Сторони, що підписали дану Заяву:

Від Уряду України

(підпис)

Юлія Тимошенко

Прем'єр-Міністр

Від Європейської Комісії

(підпис)

Беніта Ферреро Вальднер

Комісар з питань зовнішніх

відносин та Європейської

Політики Добросусідства

(підпис)

Андріс Піебалгс

Комісар з питань Енергетики

Від Європейського

інвестиційного банку

(підпис)

Філіпп Майстадт

Президент

Від Європейського банку

реконструкції і розвитку

(підпис)

Варель Фрееман

Перший Віце-Президент

Від Світового банку

(підпис)

Мартін Райзер

"Україна - Європейський Союз:

зібрання міжнародних договорів

та інших документів (1991-2009)"

|
Законодавчий акт: Спільна заява " Спільна ЄС - Україна міжнародна конференція щодо модернізації газотранзитної системи України"Дата підписання: 23 березня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Спільна заява " Спільна ЄС - Україна міжнародна конференція щодо модернізації газотранзитної системи України"Дата підписання: 23 березня 2009 р.. 2009