<<
>>

Стаття 1

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

З дати набрання Угодою INTERBUS чинності для кожної Договірної Сторони автобуси, що здійснюють міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів, повинні відповідати вимогам, установленим у зазначених нижче правових документах:

a) Директиві Ради 96/96/ЕС від 20 грудня 1966 р.

стосовно наближення законів держав-членів, які стосуються випробування автотранспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатації (Офіційний журнал Європейських Співтовариств № L 46 від 17.02.97, стор. 1);

b) Директиві Ради 92/6/ЕЕС від 10 грудня 1992 р. стосовно встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій автотранспортних засобів у Співтоваристві (Офіційний журнал Європейських Співтовариств № L 57 від 02.03.92, стор. 27);

c) Директиві Ради 96/53/ЕЕС від 25 липня 1996 р., в якій викладено максимально дозволені розміри у внутрішніх та міжнародних перевезеннях та максимально дозволені показники ваги в міжнародних перевезеннях для певних автотранспортних засобів, які здійснюють перевезення в межах Співтовариства (Офіційний журнал Європейських Співтовариств № L 235 від 17.09.96, стор. 59).

d) Нормативному акті Ради (ЕЕС) № 3821/85 від 20 грудня 1985 р. стосовно використання записуючого обладнання на автомобільному транспорті (Офіційний журнал Європейських Співтовариств № L 370 від 31.12.85, стор. 8) з останніми змінами, внесеними Нормативним актом Комісії (ЕС) № 2135/98 від 24.09.98 (Офіційний журнал Європейських Співтовариств № L 274 від 09.10.98, стор. 1) або рівноцінними правилами, установленими Угодою AETR, у тому числі її Протоколами.

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)". Європейське співтовариство. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 1