<<
>>

Стаття 8

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Незважаючи на положення, згадане в пункті "a" статті 1 цього додатка, Договірні Сторони можуть проводити незаплановані перевірки для здійснення контролю за дотриманням відповідними автобусами положень Директиви 96/96/ЕС.

Для цілей цього додатка термін "незаплановані перевірки" означає не внесену в план і тому неочікувану перевірку автобуса, що здійснює перевезення на території Договірної Сторони, яка здійснюється вповноваженими органами на узбіччі дороги.

2. Для здійснення перевірки на узбіччі дороги, яка передбачається цим додатком, компетентні органи Договірної Сторони повинні використовувати контрольний бланк, який подається в додатках IIa та IIb. Копія такого контрольного бланка, який заповнюється представником компетентного органу, що здійснює перевірку, передається водію автобуса та пред'являється на вимогу для спрощення чи уникання, якщо це можливо, подальших перевірок протягом невиправдано короткого проміжку часу.

3. Якщо особа, яка здійснює перевірку транспортного засобу, уважає, що недоліки в експлуатації автобуса підтверджують необхідність проведення подальшої перевірки, то автобус може підлягати перевірці на придатність до експлуатації в спеціально призначеному для цього випробувальному центрі відповідно до статті 2 Директиви Співтовариства 96/96/ЕС.

4. Не впливаючи на інші види покарання, які може бути застосовано, у разі, якщо незапланована перевірка показує, що стан автобусу не відповідає положенням Директиви 96/96/ЕС і тому вважається таким, що несе серйозну небезпеку для пасажирів чи інших користувачів автошляхів, експлуатацію такого автобуса на автошляхах громадського користування може бути негайно заборонено.

5. Перевірки, які проводяться на узбіччі дороги, повинні здійснюватися без дискримінації за ознакою громадянства, місця проживання водіїв, місця реєстрації автобусів та водіїв відповідно.

Додаток IIa

Контрольний бланк

1.

Місце перевірки: ............................. 2. Дата: ........................ 3. Час: ....................

4. Розпізнавальний знак країни та реєстраційний номер: ......................................

5. Клас транспортного засобу

Автобус-1

6. Назва та адреса транспортного оператора, який здійснює перевезення:

......................................................................................................................................

7. Громадянство: ........................................................................................................

8. Водій: .......................................................................................................................

9. Вантажовідправник, адреса, місце завантаження: ..............................................

10. Вантажоодержувач, адреса, місце розвантаження: ...........................................

11. Маса брутто одиниці: ...........................................................................................

12. Причина поломки:

- гальмівна система та її складові

- кермовий привід

- лампи, прибори освітлення та сигнальні прибори

- колеса / маточини / покришки

- система викидів відпрацьованих газів

- задимленість вихлопу (дизель)

- загазованість викидів (бензин)

13. Різне (примітки):

14. Компетентний орган (службовець, який здійснив перевірку):

15. Результати перевірки

- придатний до експлуатації

- має незначні дефекти, придатний до експлуатації

- серйозні дефекти

- негайна заборона експлуатації

Підпис службовця, який здійснює перевірку (компетентного органу)

__________-1 Автотранспортний засіб, який має принаймні 4 колеса, використовується для перевезення пасажирів та має більше восьми сидячих місць на додаток до місця водія (категорії М2, М3).

Додаток IIb

Технічні стандарти дорожньої перевірки

Автобуси, як це визначено в статті 3 цієї Угоди, повинні підтримуватися в такому стані, щоб під час перевірки, яка здійснюється інспекційними органами, їх було визнано придатними до експлуатації.

Пункти, що підлягають перевірці, охоплюватимуть такі, які вважаються важливими для безпечної експлуатації автобуса та захисту довкілля.

Так як і прості перевірки (приладів освітлення та сигнальних приладів, стану шин тощо), спеціальні тести та (або) перевірки гальмівної системи та викидів автомобільного транспорту повинні здійснюватися таким чином:

1. Гальма

Необхідно, щоб кожна частина гальмівної системи підтримувалась у належному робочому стані та була належним чином відрегульована.

Гальма автобуса повинні виконувати такі три гальмівні функції:

a) автобуси, їхні причепи та напівпричепи повинні мати ножне гальмо, яке дозволяє уповільнювати рух транспортного засобу чи зупиняти його безпечно, швидко та ефективно незалежно від умов завантаження та підйому чи нахилу дороги, якою вони рухаються;

b) автобуси, їхні причепи та напівпричепи повинні мати стоянкове гальмо, яке дозволяє утримувати автобус у нерухомому стані незалежно від умов завантаження на видимому підйомі чи нахилі, причому діючі поверхні гальма утримуються в позиції гальмування пристроєм, дія якого є суто механічною;

c) автобуси повинні мати допоміжне (аварійне) гальмо, яке дозволяє уповільнювати рух автобусу чи зупиняти його незалежно від умов завантаження у межах розумної відстані, навіть у разі поломки ножного гальма.

У разі, якщо технічний стан автобуса викликає сумніви, то органи, що здійснюють перевірку, можуть перевірити дію гальма автобуса відповідно до деяких чи усіх положень пункту 1 додатку II до Директиви 96/96/ЕС.

2. Викиди відпрацьованих газів

2.1. Викид відпрацьованих газів.

2.1.1. Автобуси з двигуном внутрішнього згорання (бензиновим двигуном)

a) У разі, якщо викид відпрацьованих газів не перевіряється за допомогою сучасної системи контролю викидів, наприклад потрійного каталітичного конвертора вихлопних газів, який контролюється лямбда-зондом, то слід провести:

1) Візуальний контроль системи викидів для перевірки відсутності витоку;

2) Якщо необхідно, візуальний контроль системи контролю викидів для перевірки наявності всього необхідного обладнання.

Після закінчення розумного періоду прогрівання двигуна (при цьому враховуються рекомендації виробника автобуса) вміст чадного газу (CO) у відпрацьованих газах вимірюється, коли двигун працює в режимі холостого ходу (без навантаження).

Максимально допустимий вміст CO у відпрацьованих газах повинен відповідати показникам, установленим виробником автобуса.

У разі відсутності такої інформації або якщо компетентні органи держав-членів приймають рішення не використовувати її як контрольне значення, вміст CO не повинен перевищувати такі показники:

- для автобусів, вперше зареєстрованих чи введених в експлуатацію в період між датою, починаючи з якої Договірні Сторони ввели вимоги стосовно відповідності технічного стану автобусів положенням Директиви 70/220/ЕЕС-2, та 1 жовтня 1986 р.: вміст CO - 4,5% об'єму;

- для автобусів, вперше зареєстрованих чи введених в експлуатацію після 1 жовтня 1986 р.: вміст CO - 3,5% об'єму.

__________-2 Директива Ради 70/220/ЕЕС від 20 березня 1970 р. щодо наближення законів держав-членів, які стосуються заходів, спрямованих на зменшення забруднення повітря відпрацьованими газами автотранспортних засобів (OJ L 76, 09.03.70 р., стор. 1 ), та перелік виправлень (OJ L 81, 11.04.70 р., стор. 15) з останніми змінами Європейського парламенту та Директиви Ради 94/12/ЕС (OJ N L 100, 19.04.94 р., стор. 42).

b) У разі, якщо викид відпрацьованих газів контролюється за допомогою сучасної системи контролю викидів, наприклад потрійного каталітичного конвертера вихлопних газів, який контролюється лямбда-зондом, то слід провести:

1) Візуальний контроль системи викидів з метою перевірки відсутності витоків та наявності всіх деталей;

2) Візуальний контроль системи контролю викидів з метою перевірки наявності всього необхідного обладнання;

3) Визначення ефективності системи контролю викидів автобуса за допомогою вимірювання значення лямбди та вмісту CO у відпрацьованих газах відповідно до розділу 4 або відповідно до процедур, запропонованих виробником та ухвалених під час затвердження типового зразка. Для кожної перевірки мотор прогрівається згідно з рекомендаціями виробника автобуса;

4) Викид відпрацьованих газів - граничні значення:

вимірювання, які проводяться при холостому ході двигуна:

максимально допустимий вміст CO у відпрацьованих газах повинен відповідати показникам, установленим виробником. У разі відсутності такої інформації, максимальний вміст CO не повинен перевищувати 0,5% об'єму.

Вимірювання, яке проводиться при найбільшому числі обертів холостого ходу, швидкість двигуна повинна становити не менше ніж 2000 min-1:

Вміст CO: максимум 0,3% об'єму.

Лямбда: 1 ± 0,03 відповідно до специфікацій виробника.

2.1.2. Автобуси з двигуном компресорного запалювання (дизельним двигуном)

Вимірювання ступеня прозорості відпрацьованого газу методом вільного прискорення (за відсутності навантаження, починаючи з набирання обертів до скидання швидкості). Рівень концентрації не повинен перевищувати рівня, зазначеного на описовій пластині відповідно до Директиви 72/306/ЕЕС-3. У разі відсутності такої інформації або в разі, якщо компетентні органи Договірних Сторін приймають рішення про невикористання такої інформації як контрольної, граничні значення коефіцієнту поглинання повинні становити:

__________-3 Директива Ради 72/306/ЕЕС від 2 серпня 1972 р. щодо наближення законів держав-членів, які стосуються заходів, спрямованих на зменшення забруднення відпрацьованими газами дизельних двигунів, які використовуються в транспортних засобах (OJ L 190, 20.08.72 р., стор. 1), Директива з останніми змінами, внесеними Директивою Комісії 89/491/ЕЕС (OJ L 238, 15.08.89 р., стор. 43).

Максимальний коефіцієнт поглинання для:

- атмосферного дизельного двигуна = 2,5 m-1

- дизельного двигуна з компресором = 3 m-1

або еквівалентні значення, якщо обладнання, що використовується, відрізняється від того, яке використовується для типової моделі ЄС.

2.1.3 Контрольне обладнання

Викиди автобусів перевіряються з використанням обладнання, призначеного для точного встановлення відповідності значенням, установленим чи зазначеним виробником автобуса.

2.2 У разі необхідності, проводиться перевірка правильного функціонування бортової діагностичної системи моніторингу викидів.

Додаток 3

ЗРАЗОК контрольного документу, що використовується під час здійснення нерегулярних перевезень, для яких не потрібно отримувати дозвіл

(папір зеленого кольору: DIN А 4 + 29.7 х 21 cm)

(лицьова - перша сторінка)

(Заповнюється офіційною мовою (мовами) або однією з офіційних мовДоговірної Сторони, в якій транспортний оператор заснований)

Держава, в якій виданоконтрольний документ -розпізнавальний знак країни-4

Компетентний органчи вповноважений орган

Журнал № ................

__________-4 Бельгія (B), Данія (DK), Німеччина (D), Греція (GR), Іспанія (E), Франція (F), Ірландія (IRL). Італія (I), Люксембург (L), Нідерланди (NL), Португалія (P), Великобританія (UK), Фінляндія (FIN), Австрія (A), Швеція (S), Болгарія (BG), Чеська Республіка (CZ), Естонія (EST), Угорщина (H), Литва (LT), Латвія (LV), Польща (PL), Румунія (RO), Словацька Республіка (SK), Словенія (SLO) (вибрати потрібне).

INTERBUS Журнал реєстрації шляхових листів пасажирів

Для міжнародних автомобільних перевезень пасажирів шляхом нерегулярного автобусного сполучення відповідно до:

- статей 6 та 10 Угоди про Міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами - Угода INTERBUS.

Ім'я або назва транспортного оператора:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Адреса:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.......................................................(місце та дата видачі журналу)

................................................(підпис та печатка органу, який здійснює видачу журналу)

(папір зеленого кольору: DIN A4 = 29,7 х 21 см)

(форзац журналу реєстрації шляхових листів - перша сторінка)

(Заповнюється офіційною мовою (мовами) або однією з офіційних мовДоговірної Сторони, в якій транспортний оператор заснований)

Важливі примітки

1. Дія Угоди INTERBUS поширюється на такі види перевезень:

1. Міжнародні перевезення пасажирів будь-якого громадянства автомобільним транспортом шляхом нерегулярного сполучення:

- між територіями двох Договірних Сторін, або перевезення, що починається й закінчується на території однієї й тієї самої Договірної Сторони, а також якщо під час виконання такого перевезення виникає така необхідність, транзитні перевезення через територію іншої Договірної Сторони або через територію недоговірної сторони;

- здійснюються за плату чи винагороду транспортними операторами, які засновані в Договірній Стороні відповідно до її законодавства та які мають ліцензію на здійснення міжнародних нерегулярних перевезень автобусами;

- з використанням автобусів, зареєстрованих на території Договірної Сторони, в якій транспортний оператор зареєстрований, котрі завдяки своїй конструкції та обладнанню підходять для перевезення більше ніж 9 пасажирів, у тому числі водія, та призначені для цього.

2. Поїздки автобусів, задіяних у цих перевезеннях, без пасажирів.

3. Для цілей Угоди INTERBUS термін "територія Договірної Сторони" охоплює, що стосується Європейського Співтовариства, ті території, в яких застосовується Договір про створення Співтовариства та на умовах, викладених у цьому Договорі.

4. Можливість здійснення внутрішніх нерегулярних перевезень у межах Договірної Сторони операторами, зареєстрованими в іншій Договірній Стороні, виключається зі сфери застосування Угоди INTERBUS.

5. Використання автобусів, призначених для перевезення пасажирів, для перевезення товарів у комерційних цілях виключається зі сфери застосування цієї Угоди.

6. Угода INTERBUS не стосується нерегулярних перевезень за свій рахунок.

2. Зазначені нижче міжнародні нерегулярні перевезення звільняються від необхідності отримувати дозвіл на території будь-якої Договірної Сторони, іншої, ніж та, в якій транспортний оператор зареєстрований, на умовах, викладених у статті 6 Угоди INTERBUS:

1. Поїздки із зачиненими дверима, тобто такі перевезення, коли один і той самий автобус використовується для перевезення тієї самої групи пасажирів протягом усієї поїздки та для доставки її назад до місця відправлення. Місце відправлення знаходиться на території Договірної Сторони, в якій заснований транспортний оператор.

2. Перевезення, під час яких здійснюється пряма поїздка з пасажирами та зворотна поїздка без пасажирів. Місце відправлення знаходиться на території Договірної Сторони, в якій заснований транспортний оператор.

3. Перевезення, під час яких здійснюється пряма поїздка без пасажирів і всі пасажири здійснюють посадку в одному і тому самому місці, якщо дотримується одна з наведених нижче умов:

a) пасажири складають групи на території недоговірної сторони або Договірної Сторони, іншої, ніж та, в якій заснований транспортний оператор, або та, де пасажири здійснюють посадку, що були сформовані згідно з договорами перевезень, укладеними до їхнього прибуття на територію останньої Договірної Сторони. Пасажири перевозяться на територію Договірної Сторони, в якій зареєстрований транспортний оператор;

b) пасажири попередньо були доставлені тим самим транспортним оператором за обставин, визначених у пункті 2, на територію Договірної Сторони, де вони знову здійснюють посадку та перевозяться на територію Договірної Сторони, в якій зареєстрований транспортний оператор;

c) пасажирів було запрошено здійснити подорож на територію іншої Договірної Сторони, і вартість транспортування сплачується особою, що зробила запрошення. Такі пасажири повинні складати однорідну групу, яка не була сформована виключно для здійснення саме цієї поїздки, і яку буде доставлено на територію Договірної Сторони, в якій заснований транспортний оператор.

4. Транзитні операції через територію Договірних Сторін у поєднанні з нерегулярними перевезеннями, для яких не потрібно отримувати дозвіл, також звільняються від необхідності отримання дозволів.

5. Автобуси без пасажирів, що використовуються виключно для заміни пошкодженого автобусу або автобусу, який вийшов з ладу під час здійснення передбачених цією Угодою міжнародних перевезень, також звільняються від необхідності отримання дозволів.

Якщо перевезення здійснюються транспортними операторами, зареєстрованими в рамках Європейського Співтовариства, пункти відправлення та (або) призначення перевезень можуть розташовуватися в будь-якій державі - члені Європейського Співтовариства, незалежно від держави-члена, в якій зареєстровано автобус чи Договірної Сторони, в якій заснований транспортний оператор.

3. Умови, які вживаються до автобусів

Автобуси, які використовуються для здійснення міжнародних нерегулярних перевезень, передбачених Угодою INTERBUS, повинні відповідати технічним стандартам згідно зі статтею 5 та додатком 2 до цієї Угоди.

4. Інформація стосовно заповнення шляхового листа

1. Для кожної поїздки, яка здійснюється як нерегулярне перевезення, транспортний оператор перед початком поїздки повинен заповнювати у двох примірниках шляховий лист пасажирів.

Для збереження інформації стосовно прізвищ пасажирів транспортний оператор може використовувати попередньо складений на окремому аркуші перелік, який додається до шляхового листа пасажирів. Печатка транспортного оператора, або, якщо це необхідно, підпис транспортного оператора чи підпис водія транспортного засобу повинні знаходитись як на переліку, так і на шляховому листі пасажирів.

Дія перевезень, за яких пряма поїздка здійснюється без пасажирів, перелік пасажирів може заповнюватися, як це передбачено вище, під час посадки пасажирів.

Перший примірник шляхового листа пасажирів повинен зберігатися в салоні автобуса протягом усієї поїздки та пред'являтися будь-якому службовцю, вповноваженому здійснювати перевірку, на його вимогу.

2. Для перевезень, за яких пряма поїздка здійснюється без пасажирів, як зазначено в пункті 4 C шляхового листа, транспортний оператор повинен додати до контрольного документа реєстрації пасажирів такі допоміжні документи:

- у випадках, згаданих у пункті 4 C1: копію договору перевезення настільки, наскільки його наявність вимагається в деяких країнах, чи будь-який інший рівнозначний документ, у котрому подаються важливі дані цього договору (особливо місце, країна та дата укладання договору: місце, країна та дата посадки пасажирів, країна та пункт призначення);

- у разі здійснення перевезень, які підпадають під пункт 4 C2: шляховий лист пасажирів, який супроводжував автобус під час виконання відповідної поїздки транспортним оператором, прямої з пасажирами (зворотної) поїздки без пасажирів, для перевезення пасажирів на територію Договірної Сторони, в якій вони знову здійснюють посадку;

- у разі здійснення перевезень, які підпадають під пункт 4 C3: лист-запрошення від особи, яка видає запрошення, або його фотокопія.

3. Під час виконання нерегулярного перевезення не може здійснюватися посадка чи висадка пасажирів, крім випадків, коли є дозвіл компетентних органів. У такому разі необхідний дозвіл.

4. Транспортний оператор несе відповідальність за правильність заповнення шляхових листів пасажирів. Вони повинні заповнюватися друкованими літерами, незмивним чорнилом.

5. Журнал реєстрації шляхових листів не може передаватися.

(Шляховий лист пасажира - перша сторінка)

(папір зеленого кольору: DIN A4 = 29,7 х 21 см)

INTERBUS

(Заповнюється офіційною мовою (мовами)або однією з офіційних мов Договірної Сторони,в якій транспортний оператор заснований)

Журнал № .........Шляховий лист № ...........

(Країна видачі документа)

- розпізнавальний знак країни

Реєстраційний номер транспортного засобу

Кількість пасажирських місць

2

Ім'я або назва транспортного оператора

........................................................................................................................................................................

3

Ім'я та прізвище водія або водіїв

1 ......................................................2 ......................................................3 ......................................................

Тип перевезення (позначте хрестиком відповідну графу та зазначте необхідну додаткову інформацію)

A

Перевезення із зачиненими дверима

B

Пряма поїздка з пасажирами (зворотна поїздка без пасажирів)

Пункт висадки пасажирів та розпізнавальний знак країни

................................................................

4

C

Пряма поїздка без пасажирів, усі пасажири здійснюють посадку в одному й тому самому пункті й перевозяться до країни, в якій транспортний оператор засновано

Пункт посадки пасажирів та розпізнавальний знак країни

..............................................................................................................................................

C1

a) Група пасажирів сформована згідно з договором про перевезення, укладеним ................................................ (дата) з .............................................. (туристичним бюро, агентством тощо)

b) Групу пасажирів було сформовано на території:a) недоговірної сторони ............................. (назва країни)b) Договірної Сторони, крім тієї, в якій транспортний оператор заснований ............................................... (назва країни)c) місце та Договірна Сторона, в якій пасажири здійснюють поїздку .................................................... (назва країни)d) пасажири перевозяться до території Договірної Сторони, в якій транспортний оператор заснований ............................................... (назва країни) додається копія договору про перевезення чи інший рівнозначний документ (важливі примітки, пункт 4).

C2

Пасажирів були привезено раніше тим самим оператором у спосіб, зазначений у пункті В до території Договірної Сторони, в якій вони знову здійснюють посадку та перевозяться до території Договірної Сторони, в якій транспортний оператор заснований. Шляховий лист пасажирів для попередньої прямої поїздки з пасажирами та зворотної поїздки без пасажирів додається

C3

Пасажирів було запрошено здійснити поїздку до .................................. (місце призначення та країна)Транспортні витрати сплачує особа, яка видає запрошення, а пасажири утворюють однорідну групу, яка не була сформована виключно з метою здійснення саме цієї поїздки. Лист-запрошення (або його фотокопія) додається. Група пасажирів перевозиться на територію Договірної Сторони, де засновано транспортний оператор.

(Шляховий лист пасажира - зворотній бік)

5

Маршрут

Відрізок поїздки, який здійснюється за один день

Дати

від місце (країна)

до місце (країна)

км з пасажирами

км без пасажирів

пункт перетину кордону

6

Перелік пасажирів

1

22

43

2

23

44

3

24

45

4

25

46

5

26

47

6

27

48

7

28

49

8

29

50

9

30

51

10

31

52

11

32

53

12

33

54

13

34

55

14

35

56

15

36

57

16

37

58

17

38

59

18

29

60

19

40

61

20

41

62

21

42

63

7

Дата заповнення шляхового листа

Підпис транспортного оператора

8

Непередбачені зміні

9

У разі наявності, контрольні печатки

(Пункт 6 у разі необхідності може заповнюватися на окремому аркуші, який міцно прикріплюється до цього документа).

Додаток 4

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ на отримання дозволу для здійснення міжнародних нерегулярних перевезень

(папір білого кольору - А4)

Заповнюється офіційною мовою (мовами) або однією з офіційних мовДоговірних Сторін, які роблять запит

Заявка на отримання дозволу для здійсненняміжнародних нерегулярних автобусних перевезеньміж Договірними Сторонами відповідно до статті 7 Угодипро міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами

(Угода INTERBUS)

.............................................................................................................................................................(Компетентний орган Договірної Сторони, в якій починається перевезення,тобто перший пункт посадки пасажирів)

1. Інформація про заявника:

Прізвище або назва фірми: ............................................................................................

Адреса: ............................................................................................................................

Країна: ............................................................................................................................

Тел.: ......................................................

Факс: .....................................................

(друга сторінка заявки)

1. Мета, підстави для здійснення та опис нерегулярного перевезення:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Інформація про маршрут:

(a) пункт відправлення: .......................................... Країна ..........................................

(a) пункт призначення: ........................................... Країна ..........................................

Основний маршрут перевезення та пункти перетину кордону:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Країни, територія яких перетинається без здійснення посадки чи висадки пасажирів:

................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

4. Дата здійснення перевезення: ...................................................................................

5. Реєстраційний номер автобуса (автобусів): .............................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

6. Будь-яка додаткова інформація:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

7.

...................................(місце та дата)

...........................................(підпис заявника)

(третя сторінка заявки)

Важливі примітки

1. Транспортні оператори повинні заповнити бланк заявки та додати підтвердження того, що заявник має ліцензію на здійснення міжнародних нерегулярних автобусних перевезень, зазначених у другому абзаці підпункту "a" пункту 1 статті 1 Угоди INTERBUS.

2. Нерегулярні перевезення, крім зазначених у статті 6 Угоди INTERBUS, повинні виконуватися за умови наявності дозволу. Це перевезення, крім зазначених нижче:

1) Поїздки із зачиненими дверима, тобто такі перевезення, коли той самий автобус використовується для перевезення тієї самої групи пасажирів протягом усієї поїздки та для доставки її назад до місця відправлення. Місце відправлення знаходиться на території Договірної Сторони, в якій заснований транспортний оператор;

2) Перевезення, під час яких здійснюється пряма поїздка з пасажирами та зворотна поїздка без пасажирів. Місце відправлення знаходиться на території Договірної Сторони, в якій зареєстрований транспортний оператор;

3) Перевезення, під час яких здійснюється пряма поїздка без пасажирів і всі пасажири здійснюють посадку в одному й тому самому місці, якщо виконується одна з наведених нижче умов:

a) пасажири складають групи на території недоговірної сторони або Договірної Сторони, іншої, ніж та, в якій заснований транспортний оператор, або та, де пасажири здійснюють посадку, пасажири складають групи, що були сформовані згідно з договорами перевезення, укладеними до їхнього прибуття на територію останньої Договірної Сторони. Пасажири перевозяться на територію Договірної Сторони, в якій заснований транспортний оператор;

b) пасажири попередньо були доставлені тим самим транспортним оператором за обставин, визначених у пункті 2, на територію Договірної Сторони, де вони знову здійснюють посадку та перевозяться на територію Договірної Сторони, в якій заснований транспортний оператор;

c) пасажирів було запрошено здійснити подорож на територію іншої Договірної Сторони, витрати за перевезення при цьому покладаються на особу, яка видає запрошення. Такі пасажири повинні складати однорідну групу, яка не була сформована виключно для здійснення саме цієї поїздки, і яку буде доставлено на територію Договірної Сторони, в якій зареєстрований транспортний оператор.

4. Транзитні операції через територію Договірних Сторін у поєднанні з нерегулярними перевезеннями, для яких не потрібно отримання дозволу, також звільняються від необхідності отримання дозволів.

5. Автобуси без пасажирів, що використовуються виключно для заміни пошкодженого автобусу або автобусу, який вийшов з ладу під час здійснення міжнародних перевезень, передбачених цією Угодою, також звільняються від необхідності отримувати дозвіл.

Для перевезень, що здійснюються транспортними операторами, зареєстрованими в рамках Європейського Співтовариства, пункти відправлення та (або) призначення можуть розташовуватись у будь-якій державі - члені Європейського Співтовариства, незалежно від держави-члена, в якій зареєстрований автобус, або держави-члена, в якій заснований транспортний оператор.

3. Заявка подається до компетентного органу Договірної Сторони, в якій перевезення розпочинається, тобто в якій здійснюється перша посадка пасажирів.

4. Автобуси, які використовуються для здійснення перевезень, повинні бути зареєстровані на території Договірної Сторони, в якій заснований транспортний оператор.

5. Автобуси, що використовуються для здійснення міжнародних нерегулярних перевезень, передбачених Угодою INTERBUS, повинні відповідати технічним стандартам, установленим у додатку II до цієї Угоди.

Додаток 5

ЗРАЗОК ДОЗВОЛУ на здійснення нелібералізованих нерегулярних перевезень

(перша сторінка дозволу)

(папір рожевого кольору - А4)

Заповнюється офіційною мовою (мовами) або однією з офіційних мовДоговірних Сторін, які видають дозвіл 

Договірна Сторона, яка видає дозвіл- міжнародний розпізнавальний знак-5

Компетентний орган(печатка)

__________-5 Бельгія (B), Данія (DK), Німеччина (D), Греція (GR), Іспанія (E), Франція (F), Ірландія (IRL), Італія (I), Люксембург (L), Нідерланди (NL), Португалія (P), Великобританія (UK), Фінляндія (FIN), Австрія (A), Швеція (S), Болгарія (BG), Чеська Республіка (CZ), Естонія (EST), Угорщина (H), Литва (LT), Латвія (LV), Польща (PL), Румунія (RO), Словацька Республіка (SK), Словенія (SLO) (вибрати необхідне).

ДОЗВІЛ № ..........на здійснення міжнародних нерегулярних перевезень автобусами між Договірними Сторонами відповідно до статті 7 Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами

(Угода INTERBUS)

виданий: ...............................................................................................................(ім'я, прізвище або назва транспортного оператора)

Адреса:

........................................................................................................

Країна:

........................................................................................................

Тел.: ..................................Факс: .................................

............................................(місце та дата видачі)

.....................................................(підпис та печатка органу,який видає дозвіл)

(друга сторінка дозволу)

1. Мета, підстави для здійснення та опис нерегулярного перевезення:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Інформація про маршрут:

a) пункт відправлення: ..................................... Країна ...................................b) пункт призначення: ..................................... Країна ....................................

Основний маршрут перевезення та пункти перетину кордону....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Дата здійснення перевезення: ......................................................................

4. Реєстраційний номер автобуса (автобусів): ................................................

5. Інші умови: ......................................................................................................

6. Перелік пасажирів додається

..............................................(печатка органу,який видає дозвіл)

(третя сторінка дозволу)

Заповнюється офіційною мовою (мовами) або однією з офіційних мовДоговірних Сторін, які видають дозвіл

Важливі примітки

1. Дозвіл є дійсним для усієї поїздки. Він може використовуватися тільки тим транспортним оператором, чиє прізвище та реєстраційний номер автобусу якого в ньому зазначені.

2. Дозвіл повинен зберігатися в салоні автобуса протягом усієї поїздки та пред'являтися щоразу, коли цього вимагає особа, уповноважена здійснювати перевірку.

3. До цього дозволу повинен додаватися перелік пасажирів.

Зразок заяви, яка робиться Договірними СторонамиУгоди INTERBUS стосовно статті 4 та додатку 1

Умови, що стосуються операторівавтомобільного пасажирського транспорту

ЗАЯВА ...................................................... (назва Договірної Сторони) стосовно статті 4 та додатку 1

1. Три умови, установлені в розділі Директиви Ради 96/26/ЕС від 29 квітня 1996 р., про допуск до здійснення діяльності оператора вантажних автомобільних перевезень та оператора пасажирських автомобільних перевезень і про взаємне визнання дипломів, свідоцтв та інших доказів офіційної кваліфікації, що має на меті спростити отримання цими операторами права на свободу заснування для внутрішніх та міжнародних транспортних операцій (офіційний журнал Європейських Співтовариств L 124 від 23.05.96 р., стор. 1) з останніми змінами, унесеними Директивою Ради 98/76/ЕС від 1 жовтня 1998 р., (офіційний журнал Європейських Співтовариств L 277 від 14.01.98 р., стор. 17).

a) були внесені до національного законодавства ...............................................................

............................................................................................................ (посилання на закон);

b) будуть унесені до національного законодавства .............................................................

..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... (дата).

2. Стосовно умови про "належний фінансовий стан", чинне законодавство встановлює, що транспортний оператор повинен мати наявний капітал та резерви в сумі, яка становить не менше ніж:

- Євро ............... (або еквівалент у національній валюті) на один транспортний засіб, що використовується, або

- Євро ............... (або еквівалент у національній валюті) на одне місце пасажирського автобуса, який використовується транспортним оператором.

Передбачається, що суму "належного фінансового стану" буде адаптовано до вимог Директиви 96/26/ЕС ............................. (дата, або не пізніше ніж 01.01.2005 р.)

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)". Європейське співтовариство. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 8