<<
>>

Стаття 15

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Сфера застосування

1. Статті з 16 до 26 застосовуються до продуктів, охоплюваних гармонізованим законодавством Співтовариства.

2. Кожне з положень статей з 16 до 26 застосовується, якщо в гармонізованому законодавстві Співтовариства відсутні спеціальні положення з такою самою метою.

3.

Застосування цього Регламенту не заважає органам влади із нагляду за ринком вживати більш спеціальних заходів, як встановлено в Директиві 2001/95/ЄС.

4. Для цілей статей з 16 до 26, "продукт" означає речовину, препарат або товар, вироблений з допомогою технологічного процесу, що не є продуктом харчування, кормом, живими рослинами та тваринами, продуктами людського походження та продуктами рослинного і тваринного походження, що напряму стосуються їх подальшої репродукції.

5. Статті 27, 28 і 29 застосовуються до всіх продуктів, охоплюваних законодавством Співтовариства, у разі якщо інші законодавчі акти Співтовариства не містять спеціальних положень стосовно організації прикордонного контролю.

<< | >>
Законодавчий акт: Регламент (ЄС) N 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції та скасовує Регламент (ЄЕС) N 339/93 " 9 липня 2008 року" (Текст стосується ЄЕП). Європейське співтовариство. 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 15