<<
>>

Стаття 16

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Загальні вимоги

1. Держави-члени організують і здійснюють нагляд за ринком у відповідності до цієї глави.

2. Нагляд за ринком гарантує, що продукти, охоплювані гармонізованим законодавством Співтовариства, які при використанні згідно з їх призначенням, або за обґрунтовано передбачених умов та при належному розміщенні й зберіганні, можуть завдати шкоду безпеці чи здоров'ю користувачів або з інших причин не відповідають застосовним вимогам, будуть вилучені або їх наявність на ринку буде заборонена чи обмежена, і що громадськість, Комісія та інші держави-члени будуть відповідно проінформовані.

3.

Інфраструктури та програми нагляду за національним ринком гарантують, що може бути вжито ефективних заходів стосовно будь-якої категорії продуктів, що підлягає гармонізованому законодавству Співтовариства.

4. Нагляд за ринком охоплює складені або вироблені продукти для власного використання виробника, якщо гармонізоване законодавство Співтовариства передбачає застосування його положень до таких продуктів.

СЕКЦІЯ 2

Рамки нагляду за ринком Співтовариства

<< | >>
Законодавчий акт: Регламент (ЄС) N 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції та скасовує Регламент (ЄЕС) N 339/93 " 9 липня 2008 року" (Текст стосується ЄЕП). Європейське співтовариство. 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 16