<<
>>

Стаття 18

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Зобов'язання держав-членів стосовно організації

1. Держави-члени встановлюють відповідний механізми зв'язку і координації між їх органами нагляду за ринком.

2.

Держави-члени встановлюють відповідні процедури для того, щоб:

(a) відстежувати скарги або звіти про питання, які стосуються ризиків, що виникають у зв'язку з продуктами, які підлягають гармонізованому законодавству Співтовариства;

(b) наглядати за нещасними випадками та шкодою здоров'ю при підозрі їх спричинення цими продуктами;

(c) перевіряти чи були застосовані виправні заходи, та

(d) відстежувати наукові та технічні досягнення стосовно питань безпеки.

3. Держави-члени надають органам нагляду за ринком повноваження, ресурси та знання, необхідні для належного виконання їх завдань.

4. Держави-члени гарантують, що органи нагляду за ринком здійснюють свою владу у відповідності з принципом пропорційності.

5. Держави-члени засновують, застосовують та періодично оновлюють свої програми нагляду за ринком. Держави-члени складають або загальну програму нагляду за ринком, або специфічні галузеві програми нагляду, що охоплюють галузі, в яких вони ведуть нагляд за ринком, передають ці програми до інших держав-членів та до Комісії, і оприлюднюють їх за допомогою електронних засобів зв'язку, та, де необхідно, іншими способами. Перше таке повідомлення буде здійснено до 1 січня 2010 року. Наступні оновлення програм оприлюднюються в такий же спосіб. Держави-члени можуть для цього співпрацювати з усіма зацікавленими учасниками.

6. Держави-члени періодично переглядають і оцінюють функціонування їх діяльності з нагляду. Такі огляди та оцінювання здійснюються принаймні кожного четвертого року і їх результати повідомляються іншим державам-членам та Комісії та оприлюднюються за допомогою електронних засобів зв'язку або за допомогою інших засобів, якщо належить.

<< | >>
Законодавчий акт: Регламент (ЄС) N 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції та скасовує Регламент (ЄЕС) N 339/93 " 9 липня 2008 року" (Текст стосується ЄЕП). Європейське співтовариство. 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 18