<<
>>

4.1 Стаття 3 Загальних умов не буде застосовуватись до цієї Угоди про фінансування і реалізація Програми буде здійснюватись Комісією, яка діє для та на користь Бенефіціара.

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

4.2 Наведені нижче положення Загальних умов не будуть застосовуватись до цієї Угоди про фінансування: Статті 1.3, 5, 6, 7, 11, 17, 19.4, 22.3, 22.4, 22.6 та 23.3.

4.3 Нижченаведені положення Загальних умов будуть викладені у такій редакції:

4.3.1 Стаття 2.2: Якщо виникає ризик перевитрати загальної суми, яка визначена цією Угодою про фінансування, Комісія може вдатися або до зменшення обсягу проекту/програми, або до використання власних резервів Бенефіціара після погодження з ним, чи інших резервів, що походять з будь-яких джерел, крім ЄС.

4.3.2 Стаття 2.3: У разі неможливості зменшення обсягу проекту/програми або покриття перевитрат із власних резервів Бенефіціара чи з інших резервів, Комісія може прийняти рішення щодо виділення додаткових фінансових ресурсів з боку ЄС.

Якщо буде ухвалене таке рішення, фінансування надмірних витрат повинне здійснюватися без порушення відповідних правил та процедур ЄС шляхом додаткового фінансового внеску, розмір якого визначається Комісією.

4.3.3 Стаття 18.1: На кожен проект/програму, що фінансується ЄС, поширюються відповідні правила проведення комунікативних та інформаційних заходів. Такі заходи повинні визначатися за погодженням з Комісією.

4.3.4 Стаття 19.1: Бенефіціар повинен вжити відповідних заходів для недопущення незаконних дій, шахрайства та корупції, а також, на вимогу Комісії, починати процесуальні дії з метою повернення помилково сплачених коштів. Бенефіціар повинен інформувати Комісію про всі вжиті заходи.

4.3.5 Стаття 19.3: Бенефіціар повинен негайно повідомити Комісію про будь-який випадок, що привернув увагу та викликав підозри щодо можливих порушень чи шахрайства.

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"". Європейське співтовариство. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

4.1 Стаття 3 Загальних умов не буде застосовуватись до цієї Угоди про фінансування і реалізація Програми буде здійснюватись Комісією, яка діє для та на користь Бенефіціара.