<<
>>

Задовільний поступ у виконанні наступних завдань:- виконання Розділу 5 Порядку денного асоціації Україна-ЄС ("Спрощення торгівлі та митні справи");- реалізація Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року (оцінка здійснюється, серед іншого, на підставі показників виконання бюджету - бюджет має бути виконано як мінімум на 50 %);- створення багатофункціональної системи "Електронна митниця" (оцінка здійснюється, серед іншого, н

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Звіти щодо виконання угод Європейським Союзом та Україною

Звіти від EUBAM і від інших відповідних проектів, що фінансуються Європейським Союзом

Інформація від ЄБА та Представництва Торгової палати США

Макроекономічна стабільність

Досягнуто задовільних результатів у проведенні орієнтованої на стабільність макроекономічної політики, про що свідчить, серед іншого, продовження реалізації макроекономічної програми за підтримки МВФ, якщо це має місце; у випадку, якщо розгляд програми МВФ відкладено або тимчасово припинено або вийшов термін чинності, ЄК може прийняти рішення щодо виплати бюджетної підтримки, якщо вважає, що орієнтована на стабільність макроекономічна політика виконується, згідно обміну інформацією у встановленому порядку з країною-партнером та МВФ.

Вдосконалення системи управління державним боргом: розроблення функціональних інструментів і методів з метою поліпшення бюджетного планування, у тому числі середньострокових фіскальних/витратних обмежень.

Інформація від ЄБА та Представництва Торгової палати США, робочі звіти МВФ; звіти від Державної казначейської служби / Міністерства фінансів щодо виконання Державного бюджету

Управління державними фінансами

Досягнуто задовільних результатів у проведенні заходів, спрямованих на вдосконалення та реформування системи державного управління фінансами, що підтверджується, серед іншого (i) фактами поступового вдосконалення у процесі розроблення прозорих та комплексних Середньострокових фінансових рамок (MTFF) та (ii) висновками діагностичного вивчення управління державними фінансами та спільним (урядовим і донорським) річним оглядом чи програмою реформування системи управління державними фінансами.

Приведення правової бази у сфері державних закупівель у відповідність до норм ЄС і досягнення задовільних успіхів у її впровадженні.

Прийняття законодавчих і нормативних документів

Звіти ЄС, Світового банку та інших донорів щодо управління державними фінансами

Звіт про державні видатки та фінансову відповідальність

4.

Особливі умови надання траншів

Особливі умови надання траншів застосовуються до окремих траншів додатково до Загальних умов, які застосовуються до всіх траншів.

Таблиця C: Особливі умови надання траншів

Транш

Сума(у млн. євро)

Орієнтовна дата подання вимоги на надання траншу (квартал/рік)

Орієнтовна дата надання траншу (квартал/рік)

Умови/критерії/заходи, пов'язані з наданням траншу

Джерело перевірки

(якщо доцільно)

Перший фіксований транш

20

3/2011

4/2011

Загальні умови, викладені вище у Таблиці B

Див. Таблицю B вище

Перший змінний транш

17

1/2013

2/2013

Продовження виконання Загальних умов, викладених вище у Таблиці B

Спеціальні умови, визначені у Додатку 3

Див. Таблицю B вище та Додаток 3

Другий фіксований транш

5

1/2013

2/2013

Продовження виконання Загальних умов, викладених вище у Таблиці B

Див. Таблицю B вище

Другий змінний транш

18

2/2014

3/2014

Продовження виконання Загальних умов, викладених вище у Таблиці B

Спеціальні умови, визначені у Додатку 3

Див. Таблицю B вище та Додаток 3

Умови надання змінних траншів встановлюються на весь період виконання програми, проте можуть бути змінені відповідно до Розділу 2.3.2 Технічних та адміністративних положень цієї Угоди про фінансування.

5.

Методика оцінки результатів діяльності для прийняття рішення щодо надання змінних траншів

Програмою передбачено два змінні транші на максимальну суму 17 і 18 млн. євро, відповідно, у 2013 та 2014 році.

Якщо контрольні показники, якими обумовлено здійснення цих платежів відповідно до Додатку 3, будуть задоволені лише частково, то платежі будуть виплачені не на повну суму.

Нижче наведено основний принцип, який застосовується до оцінки задоволення умов, встановлених для надання змінного траншу:

• якщо погоджені умови виконано, то присуджується 1 бал;

• якщо погоджені умови не виконано, проте є очевидним досягнення вагомих результатів, то присуджується 0,5 бала; та

• якщо погоджені умови не виконано і досягнуті результати є незначними, то присуджується 0 балів.

Розміри змінних траншів визначаються наступним чином:

По кожному траншу визначається кількість N показників, що застосовуються, відповідно до таблиці, наведеної у Додатку 3. Кожному із зазначених показників присуджується бал S, як було описано вище. Сума P, що підлягає виплаті, розраховується таким чином:

P = VT х (S [S * W]),

де VT - сума відповідного змінного траншу, а W - відносна вага, визначена у правому стовпчику Таблиці у Додатку 3 нижче, S - бали за показником, що застосовується до року, в якому має бути виплачено цей змінний транш.

Додаток 3: Логічна структура показників результативності (індикаторів), що враховуються під час прийняття рішення щодо надання обумовлених траншів за Програмою бюджетної підтримки

Показник

Перший змінний транш

Другий змінний транш

Зауваження та базові значення

Джерело перевірки

Відносна вага

1

Впровадження концепції реформування діяльності ДМСУ "Обличчям до людей"

1.1 Впровадження системи митного контролю, заснованої на аналізі ризиків та митному пост-аудиті, завдяки чому кількість фізичних оглядів скоротиться і складе максимум 5 % від загальної кількості митних декларацій

15 %

5 %

Звіти EUBAM, статистичні дані ДМСУ та інші статистичні дані.

10 %

1.2 Поліпшення становища України у рейтингу Світового банку "Торгівля через кордони"

поліпшення на 30 % (21 та 25 днів відповідно

поліпшення на 70 % (9 та 11 днів відповідно)

Базові показники: у середньому 31 день на експорт і 36 днів на імпорт (Показник "Легкість ведення бізнесу" 2010 р.)

Останній звіт Світового банку "Легкість ведення бізнесу"

20 %

1.3 Виконання у повному обсязі Концепції створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" від 17 вересня 2008 р., яка дозволить створити електронне ("безпаперове") середовище для торгівців відповідно до Програми ЄС щодо інформаційно-комунікаційних технологій у митній сфері

Як мінімум 30 % декларацій в електронному форматі

Як мінімум 80 % декларацій в електронному форматі

Звіти EUBAM чи звіти, профінансовані у рамках додаткової Технічної допомоги Звіти EUBAM чи звіти, профінансовані у рамках додаткової Технічної допомоги

5 %

1.4 Кількість запроваджених, спрощених процедур відповідно до оновленої Програми ЄС у митній сфері та Митного кодексуi

4

7

Звіти EUBAM

5 %

2

Впровадження Концепції інтегрованого управління кордонами (ІУК) та Плану заходів

2.1 Результати роботи з демаркації кордонів у км

600 км

1000 км

Виплату траншу має бути переміщено до 2.5, якщо демаркація буде неможливою через відсутність міждержавних договорів із сусідніми країнами

Звіти Уряду України, EUBAM

5 %

2.2 Як мінімум 80 % персоналу ДПСУ та ДМСУ повинні пройти підготовку за місцем роботи щодо модернізованих процедур прикордонного контролю

30 %

80 %

Розроблення курсу за підтримки MOM та EUBAM Оцінки EUBAM, MOM, статистичні дані ДМСУ/ДПСУ

5 %

2.3 Скорочення часу очікування на державному кордоні для транспортних засобів і пасажирів (завдяки модернізованій інфраструктурі та скоординованому контролю)

20 %

33 %

Річний моніторинг на державному кордоні (пункти пропуску через державний кордон для автомобільного та повітряного сполучення - вимірювання витрат часу в пунктах пропуску) за використання додаткової допомоги

15 %

2.4 Створення міжвідомчої телекомунікаційної оперативної (24 години на добу/7 днів на тиждень) мережі для ДПСУ та ДМСУ як мінімум на 30 стратегічно важливому міжнародному пункті перетину кордону

10

30

Кількість пунктів пропуску через державний кордон, забезпечених відповідним обладнанням

5 %

2.5 Підвищення можливостей спостереження та реагування на зеленому та блакитному кордонах

8 %

15 %

Збільшення кількості достатньо екіпірованих патрулів та часу патрулювання для забезпечення прикордонного контролю (часу полетів для літаків; патрулювання на плавзасобах, патрулювання на легкових автомобілях / мотоциклах; патрулювання з метою перевірки);

10 %

3

Затвердження та виконання стратегії (стратегій) та плану (планів) антикорупційних заходів, які б відповідали завданням ДПСУ та ДМСУ, відповідно до положень Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної та цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, Арушської декларації та Програми ЄС щодо дотримання етичних норм у митній сфері

Відчутне зменшення рівня корумпованості серед працівників ДПСУ та ДМСУ

Зменшення у порівнянні з попереднім роком (більше рівня статистичної похибки)

Зменшення у порівнянні з попереднім роком (більше рівня статистичної похибки)

Незалежні дослідження (Європейської Бізнес Асоціації, організації з боротьби з корупцією та дослідженню питань корупції у світі Transparency International, тощо) та результати опитувань демонструють наявність значного рівня корумпованості в ДПСУ та ДМСУ

Річні огляди та цільові групи між a) мігрантами в пунктах тимчасового тримання b) членами ЄБА Поліпшення має бути вимірним і має бути поза межею статистичної похибки Звіти EUBAM, MOM, Міжнародний центр розвитку міграційної політики. (МЦРМП) (у тому числі огляд (огляди) щодо задовільного стану кордону)

10 %

4

Поліпшення умов утримання нелегальних мігрантів

Значне поліпшення умов утримання нелегальних мігрантів у пунктах тимчасового тримання та дотримання у повному обсязі прав людини Доступ до процедур надання притулку, доступ до юридичної, медичної та соціальної допомоги, наявність перекладацьких можливостей, гарантованих Урядом України Наявність спеціальних закладів для жінок і дітей Впровадження процедури оцінки віку у відношенні до неповнолітніх відповідно до європейських стандартів Забезпечення необмеженого та своєчасного доступу представників правоохоронних організацій, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та соціальних робітників до пунктів тримання

Повне виконання індикатора

Повне виконання індикатора

Неурядові організації вказують на порушення прав мігрантів та шукачів притулку в Україні

Звіти Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, MOM та неурядових організацій

10 %

__________i Спрощені процедури визначені у митному законодавстві ЄС і охоплюють наступні 8 процедур:1. Спрощена структура декларування (визначена у Статті 76 Митного кодексу Співтовариства);2. Процедура місцевого митного оформлення (Стаття 76 Митного кодексу Співтовариства);3. Комплексна гарантія чи відмова від гарантії (Стаття 372 імплементаційних положень Митного кодексу Співтовариства);4. Санкціонований вантажовідправник (там же)5. Використання пломб спеціального зразка (там же)6. Звільнення від обов'язкового маршруту (там же)7. Санкціонований вантажовідправник (там же)8. Спрощена процедура видачі оригіналів документів (Стаття 324а імплементаційних положень Митного кодексу Співтовариства).

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"". Європейське співтовариство. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Задовільний поступ у виконанні наступних завдань:- виконання Розділу 5 Порядку денного асоціації Україна-ЄС ("Спрощення торгівлі та митні справи");- реалізація Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року (оцінка здійснюється, серед іншого, на підставі показників виконання бюджету - бюджет має бути виконано як мінімум на 50 %);- створення багатофункціональної системи "Електронна митниця" (оцінка здійснюється, серед іншого, н