>>

Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі "Дата підписання: 01.12.2005"Дата набуття чинності: 01.12.2005. 2005

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

b) до кінця 2006 року - операторів систем електропередач і транспортування газу, що мають завдання, передбачені Директивами про електроенергетичний та газовий ринки, і відповідають критеріям відповідних статей цих Директив (6) стосовно їхньої незалежності від іншої діяльності, не пов'язаної з транспортуванням енергоносіїв.

_______________ (6) Статті 9 і 10 Директиви Європейського Парламенту та Європейської Ради 2003/54/ЕС від 26 червня 2003 року про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії, що скасовує Директиву 96/92/ЕС ( 994_571 ), опубліковану в Офіційному Журналі L176 від 15.07.2003, та Статті 8 і 9 Директиви Європейського Парламенту та Європейської Ради 2003/55/ЕС від 26 червня 2003 року про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що скасовує Директиву 98/30/ЕС ( 994_380 ), опубліковану в Офіційному Журналі L176 від 15.07.2003.

2.4.

Оскільки тільки невелика частина електроенергетичної системи України має фізичне з'єднання з системою ЄС, сторони докладуть максимум зусиль для об'єднання системи UCTE з електроенергетичною системою України.

2.5. Визнаючи необхідність впровадження технічних стандартів для мереж та генеруючого обладнання, а також їхньої експлуатації в Україні, сумісних зі стандартами UCTE, сторони позитивно оцінюють мету України синхронізуватися з мережею UCTE.

2.6. Сторони вітають співробітництво, передбачене в рамках програм технічної допомоги ЄС з метою надання Україні підтримки для її поступової інтеграції до транс'європейської електричної мережі.

3. План дій щодо підвищення безпеки енергопостачання та транзиту вуглеводнів

3.1. Українська газотранспортна система складається з 37600 км трубопроводів, 73 компресорних станцій та 13 підземних сховищ газу.

Вона забезпечує постачання газу на внутрішній газовий ринок України та транзит до країн ЄС, країн Балканського регіону і Туреччини.

3.2 Українська нафтотранспортна система складається з 4600 км нафтопроводів. Вона також забезпечує постачання нафти до 6 нафтопереробних заводів України та транзит російської нафти в Центральну Європу. Наразі Україна продовжує будівництво нафтопроводу Одеса - Броди у напрямку Польщі, завдяки чому відкриється новий великий транзитний шлях для імпорту нафти з Каспійського басейну та міжнародного ринку до країн ЄС.

3.3. З метою підвищення безпеки енергопостачання Україна визначила, як одне із своїх першочергових завдань, створення відповідних умов для забезпечення поставок на свій ринок вуглеводневих енергоносіїв з додаткових джерел новими шляхами.

3.4. Беручи до уваги важливість цих мереж для України та ЄС, сторони визначать та створять до кінця 2005 року Спільну групу технічної підтримки Україна - ЄС з питань вуглеводнів для надання експертної підтримки та рекомендацій щодо енергетичного співробітництва між Україною та ЄС з метою:

a) аудиту існуючої мережі транзиту та постачання вуглеводнів з метою розробки генерального плану модернізації та розвитку інфраструктури;

b) розробки системи моніторингу безпеки та надійності українських мереж транзиту та постачання вуглеводнів, у тому числі через супутникові системи моніторингу;

c) вивчення можливих варіантів реформування системи транзиту нафти та газу, беручи до уваги стратегічні інтереси України;

d) визначення та активізація додаткових джерел і шляхів постачання газу та нафти в Україну та далі до ЄС, у тому числі можливості постачання газового конденсату та зрідженого природного газу;

e) сприяння процесу гармонізації технічних норм і стандартів, що застосовуються у вуглеводневій галузі України, з промисловими методами ЄС;

f) створення сучасної лабораторії для проведення незалежної сертифікації якості нафтопродуктів, на додаток до запровадження сучасних систем метрології газу, встановлення яких знаходиться на завершальному етапі у Метрологічному центрі у м. Боярка;

g) надання допомоги Україні у впровадженні норм і правил ЄС, що застосовуються у нафтогазовому секторі (директиви щодо газу, специфікацій та якості нафтопродуктів);

h) надання допомоги Україні у реалізації її національної стратегії безпеки поставок нафти.

Зокрема сторони зобов'язуються розпочати спільну роботу з метою розробки системи управління українськими стратегічними запасами нафти з урахуванням практики ЄС.

3.5. З метою оптимізації використання існуючих структур і ресурсів сторони будуть докладати зусиль для створення Групи Україна - ЄС з технічної підтримки з питань вуглеводнів на основі Східноєвропейського газового метрологічного центру у м. Боярка та програми ЄС INOGATE.

3.6. У зв'язку з необхідністю використання спеціалізованої експертної допомоги, Група технічної підтримки Україна - ЄС з питань вуглеводнів може залучати експертів України та ЄС до спільної роботи над впровадженням зазначеного вище плану дій щодо розвитку вуглеводневої галузі. У цьому контексті підтримка може надаватися через технічну допомогу ЄС.

4. План дій щодо підвищення ефективності та стандартів техніки безпеки і охорони довкілля у вугільній галузі

4.1. Сторони визнають важливу роль, яку відіграє вугілля у забезпеченні безпеки енергопостачання на Європейському континенті, та необхідність не лише продовження реформи і реструктуризації українського вугільної промисловості, але також і підвищення стандартів безпеки вуглевидобування та доведення норм впливу процесу спалювання вугілля на довкілля до рівня відповідних норм країн ЄС та підвищення ефективності галузі.

4.2. Сторони вітають посилення співробітництва, що передбачається в рамках програми Тасіс з метою досягнення зазначених цілей, зокрема за проектом підтримки політики у вугільній галузі у рамках Національної програми дій України на 2005 рік.

5. Прикінцеві положення

5.1. Енергетичне Співтовариство

Як перший крок, сторони домовились, що для України буде корисним отримати статус спостерігача в Енергетичному Співтоваристві, як тільки Договір набуде чинності.

Європейський Союз підтримає це прохання. Умовою для підтримки з боку ЄС повної участі України в Енергетичному Співтоваристві є позитивна оцінка рівня ядерної безпеки на всіх діючих українських АЕС.

5.2. Підвищення рівня безпеки та транзит вуглеводнів

З метою спільного підвищення рівня безпеки щодо постачання вуглеводнів та покращення транзитних умов і процесів сторони домовились створити у грудні 2005 року спільну Групу технічної підтримки Україна - ЄС з питань вуглеводнів.

5.3. Правовий статус цього Меморандуму

Цей документ відображає лише політичні наміри та не передбачає будь-яких правових зобов'язань.

Цей Меморандум про взаєморозуміння набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами.

Вчинено в м. Києві 1 грудня 2005 року в двох примірниках, кожен українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

Від імені Від імені України Європейського Союзу

(підпис) (підпис) (підпис)

Віктор Ющенко Ентоні Блер Жузе Мануель Баррозу

Президент Президент Президент України Європейської Ради Європейської Комісії

| >>
Законодавчий акт: Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі "Дата підписання: 01.12.2005"Дата набуття чинності: 01.12.2005. Європейський Союз. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі "Дата підписання: 01.12.2005"Дата набуття чинності: 01.12.2005. 2005