<<
>>

Стаття 2

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Визначення

Для цілей цієї Директиви:

1) "Газове підприємство" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, що здійснює хоча б один із наступних видів діяльності: видобуток, транспортування, розподіл, постачання, купівля або зберігання природного газу, в тому числі ЗПГ, яка несе відповідальність за комерційні, технічні завдання та/або технічне обслуговування у зв'язку із виконанням зазначених видів діяльності, але не є кінцевим споживачем газу;

2) "Система газовивідних трубопроводів" означає будь-який трубопровід або систему трубопроводів, що експлуатується та/або побудовано як частку проекту, пов'язаного із видобутком нафти чи газу, або використовується для подачі природного газу із одного або кількох таких проектів на газопереробний завод або термінал, або кінцевий береговий вантажний термінал;

3) "Транспортування" означає транспортування природного газу з використанням системи трубопроводів високого тиску, за винятком трубопроводів на родовищах, з метою доставки споживачам, але не включаючи постачання;

4) "Оператор газотранспортної системи" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, що здійснює функції транспортування та несе відповідальність за експлуатацію, забезпечення технічного обслуговування та, у разі необхідності, розвиток системи транспортування в даній місцевості, а також, де це доцільно, з'єднувальних трубопроводів з іншими системами і за забезпечення довготривалої спроможності системи задовольняти обгрунтовані потреби щодо транспортування газу;

5) "Розподіл" означає транспортування природного газу з використанням місцевих або регіональних газопровідних мереж з метою його доставки споживачам, але не включаючи постачання;

6) "Оператор газорозподільчої системи" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, що здійснює функції розподілу та несе відповідальність за експлуатацію, забезпечення технічного обслуговування та, у разі необхідності, розвиток розподільчої системи в даній місцевості, а також, де це доцільно, з'єднувальних трубопроводів з іншими системами та за забезпечення довготривалої спроможності системи задовольняти обгрунтовані потреби щодо розподілу газу;

7) "Постачання" означає продаж, в тому числі перепродаж, природного газу (в тому числі ЗПГ) споживачам;

8) "Постачальне підприємство" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, що здійснює функції постачання;

9) "Сховище" означає споруди, що використовуються для накопичення запасів природного газу і знаходиться у власності та/або експлуатується газовим підприємством, в тому числі частина терміналів ЗПГ, що використовується для зберігання, але за винятком частини, що використовується для виробництва ЗПГ та за винятком потужностей, які зарезервовані виключно для операторів газотранспортних систем і необхідні їм для виконання своїх функцій;

10) "Оператор системи зберігання" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, що здійснює функції зберігання та несе відповідальність за експлуатацію сховища;

11) "Термінал ЗПГ" означає термінал, що використовується для зрідження (скраплення) природного газу або ввезення, розвантаження та регазифікації ЗПГ і повинен включати допоміжні послуги та тимчасове сховище для процесу регазифікації і подальшої доставки до системи транспортування, але не повинен включати будь-яку частину терміналів ЗПГ, що використовується для зберігання ЗПГ;

12) "Оператор системи ЗПГ" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, що здійснює функції зрідження природного газу або ввезення, розвантаження та регазифікації ЗПГ і несе відповідальність за експлуатацію терміналу ЗПГ;

13) "Система" означає будь-які транспортні мережі, розподільчі мережі, термінали ЗПГ та/або сховища, що знаходяться у власності та/або експлуатуються газовим підприємством, в тому числі засоби для зберігання в трубопроводі, та підрозділи, що надають допоміжні послуги, і засоби суміжних підприємств, які необхідні для надання доступу до передачі, розподілу та ЗПГ;

14) "Допоміжні послуги" означає всі послуги, що необхідні для доступу до та експлуатації транспортних та/або розподільчих мереж та/або терміналів ЗПГ та/або сховищ, в тому числі засоби для вирівнювання навантаження та перемішування, але за винятком потужностей, які зарезервовані виключно для операторів газотранспортних систем і необхідні їм для виконання своїх функцій;

15) "Зберігання в трубопроводі" означає зберігання газу шляхом його стиснення у газотранспортних та газорозподільчих трубопровідних системах, але за винятком потужностей, які зарезервовані для операторів газотранспортних систем і необхідні їм для виконання своїх функцій;

16) "Об'єднана система" означає декілька систем, що з'єднані між собою;

17) "З'єднувальний трубопровід" означає транспортний газопровід, що перетинає або покриває кордон між державами-членами з єдиною метою об'єднати національні транспортні системи згаданих держав-членів;

18) "Прямий газопровід" означає трубопровід для транспортування природного газу, допоміжний по відношенню до об'єднаної системи;

19) "Інтегроване газове підприємство" означає вертикально або горизонтально інтегроване підприємство;

20) "Вертикально інтегроване підприємство" означає газове підприємство або група підприємств, взаємні відносини яких визначені Статтею 3(3) Положення Ради N 4064/89 від 21 грудня 1989 р. стосовно контролю концентрації підприємств, де відповідне підприємство чи група підприємств здійснює щонайменше одну із функцій транспортування, розподілу, ЗПГ або зберігання і щонайменше одну із функцій видобутку або постачання природного газу;

21) "Горизонтально інтегроване підприємство" означає підприємство, що здійснює принаймні одну із функцій видобутку, транспортування, розподілу, постачання або зберігання природного газу, і діяльність, не пов'язану із газом;

22) "Дочірні підприємства" означає дочірні підприємства відповідно до визначення Статті 41 Сьомої Директиви Ради N 83/349/ЄЕС від 13 червня 1983 р., яка грунтується на основі Статті 44(2)(g) (*) Угоди ( 994_017 ) стосовно консолідованих звітностей та/або дочірніх підприємств в контексті змісту Статті 33(1) згаданого документа та/або підприємств, які належать тим самим акціонерам;

_______________ (*) Заголовок Директиви N 83/349/ЄЕС був змінений, щоб врахувати зміну нумерації Статей Угоди про заснування Європейської Спільноти ( 994_017 ) у відповідності до Статті 12 Амстердамської Угоди; оригінальне посилання було на Статтю 54(3)(g).

23) "Користувачі системи" означає будь-які фізичні або юридичні особи, до яких здійснюють постачання або яким здійснюється постачання з боку системи;

24) "Споживачі" означає оптових та кінцевих споживачів природного газу та газові підприємства, то купують природний газ;

25) "Побутові споживачі" означає споживачів, що купують природний газ для свого власного побутового споживання;

26) "Непобутові споживачі" означає споживачів, що купують природний газ, який не призначений для своїх власних побутових потреб;

27) "Кінцеві споживачі" означає споживачів, що купують природний газ для своїх власних потреб;

28) "Кваліфіковані споживачі" означає споживачі, що мають право вільно купувати газ у постачальника, якого вони самі обирають в контексті значення Статті 23 цієї Директиви;

29) "Оптові споживачі" означає будь-яких фізичних або юридичних осіб, відмінні від операторів газотранспортних та газорозподільчих систем, що купують природний газ з метою перепродажу в межах чи поза межами системи, в якій вони створюються;

30) "Довгострокове планування" означає планування обсягів постачання та необхідних транспортних потужностей газових підприємств на довгострокову перспективу з метою задоволення попиту на природний газ в системі, диверсифікації джерел отримання та гарантування поставок газу споживачам;

31) "Новий ринок" означає державу-члена, в якій перша комерційна поставка за першим довгостроковим контрактом на постачання природного газу була здійснена не більше, ніж 10 років тому;

32) "Надійність" означає як надійність постачання природного газу, так і технічну безпеку;

33) "Нова інфраструктура" означає інфраструктуру, будівництво якої ще не завершено на момент введення в силу цієї Директиви.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 2