<<
>>

Стаття 4

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Процедура дозволу

1. У випадках, коли необхідний дозвіл (наприклад, ліцензія, погодження, концесія, згода або затвердження) для будівництва або експлуатації газових об'єктів, держави-члени або будь-який призначений ними компетентний орган надають дозволи на будівництво та/або експлуатацію подібних об'єктів, газопроводів та відповідного обладнання на їх території відповідно до пунктів 2 - 4.

Держави-члени або призначені ними компетентні органи можуть також надавати дозволи на аналогічних засадах на постачання природного газу та для оптових споживачів.

2. Якщо держави-члени мають систему дозволів, вони встановлюють об'єктивні та недискримінаційні критерії, яким повинні відповідати підприємства, що подають заявку на отримання дозволу на будівництво та/або експлуатацію газових об'єктів або заявку на отримання дозволу на постачання природного газу. Недискримінаційні критерії та процедури надання дозволів необхідно довести до широкого загалу.

3. Держави-члени гарантують, що причини відмови у наданні дозволу були об'єктивними і недискримінаційними та доводилися до відома заявника. Причини відмови у наданні дозволу направляються до Комісії для ознайомлення. Держави-члени встановлюють процедуру, що дозволяє заявнику подавати апеляцію по факту відмови у наданні дозволу.

4. З метою сприяння розвитку територій, де постачання газу почалося недавно, та загального забезпечення ефективної роботи, не завдаючи шкоди положенням Статті 24, держави-члени можуть відмовити у наданні нових дозволів на будівництво та експлуатацію газорозподільчих мереж у будь-якому регіоні, якщо такі трубопровідні системи вже побудовано або їх будівництво заплановано в даному регіоні, і якщо пропускна спроможність існуючих або запланованих газопроводів повністю не вичерпана.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 4