<<
>>

Стаття 8

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Завдання системних операторів

1. Кожний оператор газотранспортної системи, системи зберігання газу та/або ЗПГ повинен:

a) експлуатувати, підтримувати та розвивати на економічно вигідних засадах захищені, надійні та ефективні об'єкти транспортування, зберігання та/або ЗПГ з дотриманням вимог до захисту довкілля;

b) не допускати жодної дискримінації окремих користувачів системи або категорій користувачів системи, особливо на користь своїх дочірніх підприємств.

c) надавати будь-якому іншому оператору газотранспортної системи, будь-якому іншому оператору системи зберігання, будь-якому іншому оператору системи ЗПГ та/або будь-якому оператору газорозподільчої системи інформацію, достатню для забезпечення транспортування та зберігання природного газу на засадах, які узгоджуються з безпечною та ефективною експлуатацією об'єднаної системи.

2.

Правила, прийняті операторами газотранспортної системи для балансування газотранспортної системи, повинні бути об'єктивними, прозорими та недискримінаційними, в тому числі правила нарахування оплати користувачам системи їх мереж за порушення енергетичного балансу. Положення та умови, в тому числі правила і тарифи, для забезпечення таких послуг операторами газотранспортних систем встановлюються відповідно до методології, яка задовольняє вимоги Статті 25(2), без дискримінації та з відображенням витрат. Ці положення та умови публікуються.

3. Держави-члени можуть вимагати від операторів газотранспортних систем дотримання мінімальних вимог щодо підтримки та розвитку газотранспортної системи, в тому числі з'єднувальних потужностей.

4. Оператори газотранспортних систем закуповують енергію, яку вони споживають для виконання своїх головних функцій, відповідно до прозорих, недискримінаційних та ринкових процедур.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 8